Makaleler

A. OĞUZ, V. GÖZEN, A. KABAŞ, S. ZENGİN, K. SÖNMEZ, Ş. ELLİALTIOĞLU
Bazı yerel domates genotiplerinin fenotipik karakterizasyonu ve akrabalık derecelerinin belirlenmesi, DERİM, (2014)