Makaleler

A. OĞUZ, A. KABAŞ, K. SÖNMEZ, Ş. ELLİALTIOĞLU, S. ZENGİN, V. GÖZEN
Bazı yerel domates genotiplerinin fenotipik karakterizasyonu ve akrabalık derecelerinin belirlenmesi, Derim, (2014)