Değerli Makale Yazarları,

Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ORCID) edinmeleri önem taşımaktadır. 

TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir. 

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.

 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. 

2018 yılından itibaren dergimizde yayınlanacak tüm makaleler için yazarların "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

                                                                    EditörKSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 01 Aralık 2016 tarihinden itibaren makele kabulünü DergiPark üzerinde devreye giren Ulakbim Dergi Sistemi (UDS) üzerinden alınacaktır. dergi.ksu.edu.tr adresinden makale kabul edilmeyecektir.