Accepted Submissions

 • Effect of Some Pesticides and Wood Vinegar on Soil Nematodes in A Wheat Agro-Ecosystem
  İbrahim KOÇ , Şenol YILDIZ , Erdal Necip YARDIM Oct 31, 2019
 • Fatty Acid Composition, Vitamin A, and Vitamin E Content of Sphaerophysa kotschyana
  Abdussamat GÜZEL , Mahfuz Elmastas Dec 26, 2019
 • Aedeagus Structure Of Cassida prasina Illiger, 1798 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) in Scaning Electrone Microscope (SEM)
  Neslihan Bal , Hüseyin Özdikmen Jan 2, 2020
 • Assessment of Genetic Diversity in Cucumber (Cucumis sativus L.) Genotypes Using Morphological Characters and AFLP Analysis
  YAŞAR KARAKURT , Damla GÜVERCİN , Sercan ÖNDER , Özgür İşler Jan 9, 2020
 • Determination of Antioxidant and Oxidant Potentials of Pleurotus citrinopileatus Mushroom Cultivated in Various Composts
  AYŞENUR GÜRGEN , Mustafa SEVİNDİK , Sibel YILDIZ , HASAN AKGÜL Jan 9, 2020
 • Arazi Toplulaştırma Projelerinin Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliğine Etkisi
  HAMZA KUZU , Hasan DEĞİRMENCİ Jan 9, 2020
 • Kahramanmaraş’ta Bağcılığın Mevcut Durumu, Potansiyeli ve Geliştirilmesi
  İsmail Güvenç Jan 14, 2020
 • Gerze tavuğu ve bazı saf hat genotiplerinin büyük doku uyumluluk gen kompleksi (MHC) polimorfizmi bakımından moleküler karşılaştırılması
  Derya Ekinci , Levent Mercan Jan 16, 2020
 • Kuzularda Yetiştirme Tipinin Regresyon Ağacı Algoritmaları Tahmin Performansına Etkisi
  ADİLE TATLIYER Jan 16, 2020
 • Kanola Yağı İçeren Yemlerle Beslenen Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax L.)’nin Sindirim Kanalı Boşaltım Süresinin Belirlenmesi
  Hatice Asuman Yılmaz Jan 17, 2020
 • The Effect of Cuscuta babylonica Aucher on Chemical Compounds of Lice Tomato Genotype
  Hilal Surmuş Asan , Hasan Çetin ÖZEN , Servan SAVAŞÇI , Veysi Kızmaz Jan 17, 2020