Year 2020, Volume 23 , Issue 1, Pages 19 - 25 2020-02-28

Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Limonlarda Zararlı Bir Thrips Türü: Thrips hawaiiensis (Morgan) (Thysanoptera: Thripidae)
A Harmful Thrips Species on Lemon in The Eastern Mediterranean Region of Turkey: Thrips hawaiiensis (Morgan) (Thysanoptera: Thripidae)

Ekrem ATAKAN [1] , Serkan PEHLİVAN [2]


Bazı thrips türlerinin özellikle genç turunçgil meyvelerinde zararlı oldukları bilinmektedir. Bu amaçla, thrips sürveyleri, Adana ve Mersin illerinde, çiçeklenme döneminden başlayarak limon meyveleri 4-5 cm çapına gelinceye kadar dönemde yürütülmüştür. Her bahçede tesadüfü olarak 100 meyve thrips zararı yönünden incelenmiştir. Toplam 13 Thysanoptera türü bulunmuştur. Adana ilinde farklı turunçgil çeşitlerinde Frankliniella occidentalis (Pergande) çok yaygın olarak bulunurken, Mersin ilinde limonlarda Thrips hawaiiensis (Morgan) ana thrips türü olmuştur. F. occidentalis’in yaygın olduğu yerlerde thrips zararı görülmemiştir. T. hawaiiensis limon çiçeklerinde meyvelerinde zararlı bir tür olarak ortaya çıkmıştır. Thrips çiçeklerde ve meyvelerde gümüşü veya bronzlaşmış lekelere neden olmuştur. Thrips zararı çiçek petal yapraklarının dökümünden sonraki 3. veya 4. haftalarda, mayıs ayı ortalarında gözlenmiştir. T. hawaiiensis nedeniyle örneklenen limon meyvelerinde lekelenme oranı %20 ile %34 arasında değişmiştir. 

Some thrips species (Thysanoptera) are known as major pests because of causing the damage, especially to young citrus lemon fruits. Therefore, thrips surveys were carried out in from flowering period until the fruit reached a size of 4-5 cm in diameter in Adana and Mersin provinces, Turkey. In each orchard, 100 fruits were randomly collected and checked individually to determine thrips damage on young fruits. A total of 13 thysanopteran species were determined. Frankliniella occidentalis (Pergande) was the most common thrips species on different citrus varieties in Adana province, but Thrips hawaiiensis (Morgan) dominated thrips fauna in the citrus lemon groves in Mersin province. No thrips damage was recorded in the groves where F. occidentalis was commonly present. Thrips hawaiiensis appeared to be harmful on lemon flowers and fruits. Thrips caused silvery or bronzed stains on flowers and fruits. Thrips damage was observed in the mid-May when the flower density was low i.e. third or fourth weeks following petal fall. The staining rates on fruits due to T. hawaiiensis in the sampled lemon orchards ranged from 20 to 34%. 

 • Anonymous 2015. Türkiye’de Turunçgil Üretimi, Dış Ticareti ve Sorunları. (http://www.zmo.org.tr/genel/ bizden_detay.php?kod=23137&tipi=17&sube=0) Erişim tarihi: 20.08.2017.
 • Atakan E 2007a. Thrips (Thysanoptera) Species Occurring on Fruit Orchards in Çukurova Region of Turkey. Book of Abstracts of Second Symposium on Palaeartic Thysanoptera, 18-20 September 2007, Strunjan, Slovenia.
 • Atakan E 2007b. Thrips (Thysanoptera) Species Occurring on Winter Vegetable Crops in Çukurova Region of Turkey. Book of Abstracts of Second Symposium on Palaeartic Thysanoptera, 18-20 September 2007, Strunjan, Slovenia.
 • Atakan E 2010. Çukurova Bölgesi’nde Yazlık Sebzelerde Thysanoptera (Thrips) Türleri ve Avcı Böcekler Üzerinde Araştırmalar. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, 23-26 Haziran 2010, Van.
 • Atakan E 2011. Adana İlinde Merkez Parklarında Bazı Süs Bitkilerinde Bulunan Thysanoptera (Thrips) Türleri. Türkiye IV Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş.
 • Atakan E, Ölçülü M, Pehlivan S, Satar S 2015. Türkiye’de Yeni Zararlı Bir Thrips Türü: Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913) (Thysanoptera: Thripidae). Türkiye Entomoloji Bülteni, 5: 77-84.
 • Atakan E, Uygur S 2005. Winter and Spring Abundance of Frankliniella spp. and Thrips tabaci Lindeman (Thysan., Thripidae) on Weed Host Plants in Turkey. Journal of Applied Entomology, 129: 17-26.
 • Baker GJ, Jackman DJ, Keller M, MacGregor A, Purvis S 2002. Development Of An Integrated Pest Management System for Thrips in Citrus. HAL Final Report CT97007.http://www.sardi.sa.gov.au/ pestsdiseases/horticulture/horticultural_pests/kelly_citrus_thrips/research_report_1997-2000. Accessed on 08 January 2019.
 • Brittain C, Bommarco R, Vighi M, Barmaz S, Settele J, Potts SG 2010. The Impact of An Insecticide on Insect Flower Visitation and Pollination in Agricultural Landscape. Agricultural and Forest Entomology, 12: 259-266.
 • Goldaranzena A 2011. First Record of Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913) (Thysanoptera: Thripidae), an Asian Pest Thrips in Spain. Bulletin OEPP/EPPO, 41: 170-173.
 • Kaplan M, Bayhan E, Atakan E 2016. Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türleri, Mevsimsel Yoğunlukları ve Yayılış Alanlarının Belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni, 6 (2): 161-168.
 • Lewis T 1973. Thrips: Their Biology, Ecology and Economic Importance. London: Academic. 349 pp.
 • Marullo R, De Grazia A 2017. Thrips hawaiiensis A Pest Thrips From Asia Newly Introduced into Italy. Bulletin of Insectology, 70: 27-30.
 • Morse JG, Hoddle MS 2006. Invasion Biology of Thrips. Annual Review of Entomology, 51: 67–89.
 • Mound LA, Teulon DAJ 1995. Thysanoptera As Phytophagous Opportunists, 130, pp. 3–19.
 • Murai T 2001. Development and Reproductive Capacity of Thrips hawaiiensis (Thysanoptera: Thripidae) and its Potential As a Major Pest. Bulletin of Entomological Research, 91: 193-198.
 • Nas S, Atakan E, Elekçioğlu N 2007. Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Alanlarında Bulunan Thysanoptera Türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 31: 307-316.
 • Navarro-Campos C, Aguilar A, Garcia-Mari F 2012. Aggregation Pattern, Sampling Plan, and Intervention Threshold for Pezothrips kellyanus in Citrus Groves. Entomology Experimentalis et Applicata, 142: 130–139.
 • Navarro-Campos. C, Pekas A, Aguilar A, Garcia-Mari F 2013. Factors Influencing Citrus Fruit Scarring Caused by Pezothrips kellyanus. Journal of Pest Science, 86: 459-469.
 • Ölçülü M 2014. Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Thysanoptera Türleri ve Doğal Düşmanlarının Popülasyon Değişimleri ile Pezothrips kellyanus (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae)’un Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Cukurova University, Institute of Natural and Applied Science, Adana, Turkey.
 • Özsemerci F, Akşit T, Tunç İ 2006. Manisa İli Bağ Alanlarında Saptanan Thrips Türleri ve Önemli Türlerin İlçelere Göre Dağılımları. Türkiye Bitki Koruma Bülteni, 46: 51-63.
 • Pehlivan S, Atakan E 2017. Thysanoptera (Thrips) Species on Cultivated Plants in Çukurova Region of Turkey. 5th Symposium on Palaearctic Thysanoptera. 26th-29th September 2017, Cracow, Poland.
 • Rhodes AA, Morse JG 1989. Scirtothrips citri Sampling and Damage Prediction on California Navel Oranges. Agriculture, Ecosystem and Environment, 26: 117–129.
 • Tekşam İ, Tunç İ 2009. An Analysis of Thysanoptera Associated with Citrus Flowers in Antalya, Turkey: Composition, Distribution, Abundance and Pest Status of Species. Applied Entomology and Zoology, 44: 455-469.
 • Tunç İ 1990. Antalya’da Bulunan Avcı Thysanoptera Türleri ve Habitatları. Türkiye II. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 26-29 Eylül 1990, Ankara.
 • Tunç İ 1991. Studies on the Thysanoptera of Antalya IV. Thripidae Stephens-3. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4: 11-26.
 • Tunç İ 1992. Studies on the Thysanoptera of Antalya II. Thripidae Stephens- Part 1. Türkiye Entomoloji Dergisi, 16: 33-46.
 • TÜIK 2016. Türkiye İstatistik Kurumu, Tarimsal Üretim İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/ medas/ ?kn=92&locale=tr. (Erişim tarihi: 23.04.2017).
 • Uygun N, Ulusoy MR, Karaca İ, Satar S 2010. Meyve ve Bağ Zararlıları. Özyurt Matbaacılık, Adana.
Primary Language en
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-7352-4815
Author: Ekrem ATAKAN (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9444-7457
Author: Serkan PEHLİVAN (Primary Author)
Institution: Çukurova Üniversitesi
Country: Turkey


Supporting Institution Scientific Researches Project Unit of Çukurova University
Project Number FBA-2018-10133
Thanks This study was funded by the Scientific Researches Project Unit of Çukurova University (Project Number: FBA-2018-10133).
Dates

Application Date : June 14, 2019
Acceptance Date : September 11, 2019
Publication Date : February 28, 2020

APA ATAKAN, E , PEHLİVAN, S . (2020). A Harmful Thrips Species on Lemon in The Eastern Mediterranean Region of Turkey: Thrips hawaiiensis (Morgan) (Thysanoptera: Thripidae). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (1) , 19-25 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.578082