Year 2020, Volume 23 , Issue 1, Pages 59 - 68 2020-02-28

Mersin (Myrtuscommunis L.) Mevyesinin Fiziksel, Mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri
Determination of Physical, Mechanical, Colour and Chemical Properties of Myrtle (Myrtus communis L.) Fruit

Gülcan ŞAHİN [1] , Ebubekir ALTUNTAŞ [2] , Hakan POLATCI [3]


Bu çalışmada, beyaz ve siyah mersin (Myrtuscommunis L.) meyvelerinin bazı biyoteknik (fiziksel, mekanik ve kimyasal) özellikleri incelenmiştir. Çalışmada beyaz ve siyah mersin meyvelerinin fiziksel özellikleri (geometrik, hacimsel ve renk karakteristikleri olarak geometrik ortalama çap, küresellik, yüzey alanı, ağırlık, hacim, meyve ve yığın hacim ağırlığı), (L, a, b, Kroma, Hue açısı ve kahverengileşme derecesi renk karakteristikleri) ölçülmüştür. Mekanik özellikler olarak meyvelerin saptan kopma direnci, delme ve sıkıştırma kuvveti, deformasyon değerleri, ile kimyasal özellikler ise pH, suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM) ve titre edilebilir asitlik (TEA) miktarı incelenmiştir. Beyaz ve siyah mersin meyvelerinin sıkıştırma ve delme testlerinde 20, 40 ve 60 mm min-1 hızlarında elde edilen sıkıştırma ve delme kuvveti değerleri yükleme hızının artmasıyla birlikteartış göstermiştir. Beyaz mersin meyvelerinin sırasıyla SÇKM (%13.63) ve TEA (0.510) değerleri, siyah mersin meyveleri değerlerinden sırasıyla (%5.33 ve 0.205) daha yüksek belirlenmiştir. pH değeri,  siyah mersin meyvelerinde (5.30), beyaz mersin meyvelerinden (4.48) daha yüksek bulunmuştur. Beyaz ve siyah mersin meyvelerinin biyoteknik özelliklerine ait sonuçların, hasat ve hasat sonrası ürün işleme, ürün kalitesi, tüketici istekleri ve ekonomik değer açısından göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

In this study, some biotechnical (physical, mechanical and chemical) properties of white and black myrtle (Myrtus communis L.) fruits were investigated. Physical properties of white and black myrtle (Myrtus communis L.) fruits as geometric and volumetric and color characteristics such as geometric mean diameter, sphericity, surface area, mass, volume, fruit and bulk densities, L, a, b, Chroma, Hue angle, Browning index color values), mechanical properties as fruit removal force, the puncture-compression force and deformations values, chemical properties (pH, total soluble solid content (TSS) and titratable acidity) were examined. The compression and puncture force values of 20, 40 and 60 mm min-1 of the compression and puncture tests in White and black myrtle (Myrtus communis L.) fruits increased with increasing loading speed. The mean values of TSS and TA obtained for White fruit samples were higher than those for black myrtle fruit samples. The pH value was higher in the black myrtle fruits than in the white myrtle fruits. The results of the biotechnical properties of white and black myrtle (Myrtus communis L.) fruits should be taken into consideration in terms of processing, quality, consumer requirements and economic value of the product at the harvest and post-harvest.

 • Altuntas E, Yildiz M 2007. Effect of moisture content on some physical and mechanical properties of faba bean (Vicia fabaL.) grains. J. Food Engineering, 78: 174-183.
 • Akgül A, Bayrak A 1989. Essential Oil Content and Composition of Myrtle (Myrtus communisL.) Leaves. Doğa, Turk Tarim ve Ormancilik Dergisi., 13: 143–147.
 • Anonim 2011. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. http://www.Batem.Gov.Tr/ Mersin_(Myrtus_Communis_L.) Erişim Tarihi: 04.12.2011.
 • AronneG, Russo D 1997. Carnivorous Mammals As Seed Dispersers of Myrtus Communis in The Mediterranean Shrublands. Plant Biosyst., 131: 189195.
 • Aydın C, Özcan MM 2007. Determination of Nutritional And Physical Properties Of Myrtle (Myrtus communis L.) Fruits Growing Wild in Turkey. Journal of Food Engineering, 79: 453-458.
 • Bernalte MJ, Sabio E, Hernandez MT, Gervasini C 2003. Influence of storage delay on quality of ‘‘Van’’ sweet cherry. Postharvest Biology and Technology,28: 303-312.
 • Boelens MH, Jimenez R 1992. The chemical composition of Spanish myrtle oils. Part II. Journal of Essential Oil Research, 4: 349–353.
 • Baytop T 1999. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi Geçmişte ve Bugün. Nobel Tıp Kitap Evleri, 480 s. İstanbul.
 • Cemeroglu BS 2013. Gıda Analizleri. 480 p. Gıda Teknolojisi Press. Ankara.
 • Diaz AM, Abeger A 1986. Quantative Determination of the Tannin Content of Myrtus Communis L. Seeds, Ann. R. Acad. Farm. 52(1): 117-122.
 • Doğan A 1978. Mersin Bitkisinin (Myrtus communis L.) Uçucu Yağ Verimi, Yağın Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Bileşimi Üzerinde Araştırmalar, Ankara, A.Ü. Ziraat Fak. Yay., 678, Ankara.
 • Erlaçin S, Erciyas E 1978. Myrtus Communis L. (Mersin Bitkisi) Yapraklarının Tanen Yönünden İncelenmesi. Doğa Bilim Dergisi, 2(1): 75-79.
 • Elfellah MS, Akhter MH, Khan MT 1984. Anti-Hyperglycaemic Effect of an Extract of Myrtus communis in Streptozotocin-Induced Diabetes in Mice. J. Ethnopharmacol. 11: 275–281.
 • Ghannadi A, Dezfuly N 2011. Essentialoilanalysis of theleaves of persiantruemyrtle. Int. J. Med. Arom. Plants, 1(2): 48-50.
 • Hacıseferoğulları H, Özcan MM, Arslan D, Ünver A 2012. Biochemical Compositional And Technological Characterizations of Black And White Myrtle (Myrtus Communis L.) Fruits. Journal of Food Science And Technology, 49: 82-88.
 • İlçim M, Dığrak E 1998. Bazı Bitki Ekstraktlarının Antimikrobiyal Etkilerinin araştırılması. Tubitak, Tr. J. of Biology, 22: 119-125.
 • İşçi B, Şen F, Güçlü Özdemir A, Kaçar E, Altun A 2014. Effects of Modified Atmosphere Packing (MAP) and Cold Treatment on Organically Grown Table Grape Cultivars. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 51 (2): 191-199.
 • Jamoussi B, Romdhane M, Abderraba A, Hassine BB, Gadri AE 2005. Effect of Harvest Time On The Yield and Composition of TunisianMyrtleOils. FlavourAnd Fragrance Journal, 20: 274-277.
 • McGuire, R.G. 1992. Reporting of objective color measurements. HortScience, 27: 1254-1255.
 • Mohammadi A, Rafiee S, Emam-Djomeh Z, Keyhanidness A 2008. Kinetic models for colour changes in kiwifruit slices during hot air drying. World Journal of Agricultural Sciences 4 (3): 376-383.
 • Mohsenin N 1980. Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Sciense Publishers, Newyork.
 • Oğur R 1994. Mersin Bitkisi (MyrtusCommunisL.) Hakkında Bir İnceleme. Çevre Dergisi. 10: 21-25.
 • Özcan M, Akbulut M 1998. Mersin (Myrtuscommunis L.) meyvesinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Gıda, 2: 121 – 123.
 • Özek T, Demirci F, Başer KHC 2000. Chemical Composition of Turkish Myrtle Oil. Journal of Essential Oil Research, 12: 541–544.
 • Pezhmanmehr M, Dastan D, Ebrahimi SN, Hadian J 2009. Essential oil constituents of leaves and fruits of Myrtus communis L. from Iran Planta Med; 75: PJ164.
 • Serçe S, Ercişli S, Şengül M, Gündüz K, Orhan E 2010. Antioxidant Activities and Fatty Acid Composition of Wild Grown Myrtle (Myrtus communis L.) Fruits. Pharmacog. Mag. 6: 21, 9-12.
 • Yıldırım H 2012. Adana ve Mersin Ekolojik Koşullarında Yetişen Mersin Bitkisi (Myrtuscommunis L.)’nde Bazı Bitkisel ve Pomolojik Özellikler ile Yaprak Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, S. 110. Adana.
 • Yıldırım H, Paydaş Kargı S, Karabıyık Ş 2013. Adana ve Mersin Ekolojik Koşullarında Doğal Olarak Yetişen Mersin (Myrtus communis L.) Bitkileri Üzerinde Bir Araştırma. Alatarım, 12(1): 1-9.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-5855-8547
Author: Gülcan ŞAHİN
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3835-1538
Author: Ebubekir ALTUNTAŞ (Primary Author)
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2568-9647
Author: Hakan POLATCI
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Dates

Application Date : July 8, 2019
Acceptance Date : November 7, 2019
Publication Date : February 28, 2020

APA ŞAHİN, G , ALTUNTAŞ, E , POLATCI, H . (2020). Mersin (Myrtuscommunis L.) Mevyesinin Fiziksel, Mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (1) , 59-68 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.588652