Subjects

• Plant Systematics


Articles


M. MUSAYEV, V. ATAMOV
Azerbaycan’ın Aquatik Bitki Kommuniteleri’nin Fitososyolojik Özellikleri, Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, (2020)
M. CABBAROV, E. IBRAHİMOV, F. NABİYEVA, V. ATAMOV
Sederek ve Şerur İli (Nahçıvan Özerk Cümhuriyeti/Azerbaycan) Florası ve Vejetasyonuna Katkılar, Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, (2019)
V. ATAMOV, M. ÇOBANOĞLU
Floristic Diversity of Handüzü Natural Park and Environs, Turkey, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2019)
E. DEMİR, V. ATAMOV
Ayder- Ceymakçur Yaylaları (Çamlıhemşin/Rize) Arasında Kalan Bölgenin Florası, Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, (2019)
T. YÜKSEK, V. ATAMOV, K. TÜRÜT
Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi, Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, (2019)
E. İBRAHİMOV, M. CABBAROV, F. NEBİYEVA, V. ATAMOV
Contribution to the Geobotanic Zoning of Nakhchivan, Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, (2018)
V. ATAMOV, M. MUSAYEV, T. QULİYEVA
Phytosociological Characteristics of Aquatic Forest Assosiation in Azerbaijan, Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, (2018)
V. Atamov, M. Musayev, M. CABBAROV
Azerbaijan's Connected Plant Diversity in Aquatic Habitat, Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, (2017)