Articles


H. İNCİ, E. KARAKAYA
Bingöl ilindeki etlik piliç işletmelerinin teknik özellikleri, Akademik Ziraat Dergisi, (2019)
H. İNCİ, M. EKİNCİ, E. KARAKAYA, T. AYAŞAN, H. YILMAZ
Current Situation, Its Problems and Solution Proposals of Diyarbakır Village Poultry, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, (2019)
B. SÖĞÜT, H. ŞEVİŞ, E. KARAKAYA, H. İNCİ, H. YILMAZ
A Research on the Current Structure of Beekeeping in Bingol Province, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, (2019)
E. KARAKAYA, S. KIZILOĞLU
Consumer Consumption Habits of Milk and Milk Products in Bingol Province, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2018)
O. ÇAM, E. KARAKAYA
Determination of Consumption Preferences of Organic Product and Factors Affecting Consumption Preferences of Consumers in Siirt Province, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2018)
H. İNCİ, M. ALİ EKİNCİ, E. KARAKAYA, B. SÖĞÜT, T. AYAŞAN
The Structure of Village Poultry in Diyarbakır Province, Journal of Poultry Research, (2018)
H. İNCİ, U. KÜÇÜKBAYRAK, E. KARAKAYA, A. AYDIN
The Structure Of Turkey Breedıng Provınce Of Dıyarbakır, International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research, (2018)
E. KARAKAYA, S. KIZILOĞLU
Analysis of factors affecting red meat demand of households living in Bingol city center, Anadolu Journal of Agricultural Sciences, (2017)
A. ÇELİK, E. KARAKAYA
Bingöl İli Adaklı İlçesi Elma Üreticilerinin Tarımsal İlaç Kullanımında Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Ekonomik Analizi, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, (2017)
E. KARAKAYA, S. KIZILOĞLU
Honey Productıon in Bingol, Journal of the Institute of Science and Technology, (2015)
A. DAŞ, H. İNCİ, E. KARAKAYA, A. ŞENGÜL
Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, (2014)
E. KARAKAYA, S. KIZILOĞLU
The Organisational Structure of Small Animal Business in Bingol Province, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, (2014)
A. ÇAKIR, E. KARAKAYA, K. KUZU
Present Status of Viticulture in Eğil County, Diyarbakir Province, Its Problems and Possible Solutions, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, (2014)