Articles


H. AKGÜN, M. KOYUNCU
Determination of Milk Yield Characteristics in Kıvırcık Sheep under the Breeder Conditions, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2020)
M. KOYUNCU, T. TAŞKIN, F. NAGEYE
Effects and Sustainable Management of Internal Parasites in Sheep and Goats, Journal of Animal Production, (2019)
M. KOYUNCU, O. YILMAZ
Sürdürebilir Hayvansal Üretimde Devenin Önemi, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2019)
Ş. ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, M. KOYUNCU, F. NAGEYE
Effects of CIDR, Vitamin A, E + Selenium on Reproductive Performance in Ewes of Anestrus Period, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2019)
N. KARSLIOĞLU KARA, M. KOYUNCU
A research on longevity, culling reasons and milk yield traits in between Holstein and Simmental cows, Mediterranean Agricultural Sciences, (2018)
M. KOYUNCU, Ş. ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, S. DURU, Y. DUYMAZ, M. KARACA
The Effect of Live Weight and Body Condition Score of Ewe on Growth of Lamb at Lambing Period, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2018)
Ş. ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, M. KOYUNCU, S. DURU
Effect on fertility of PMSG applications in different doses in addition to flushing in Kivircik ewes, Mediterranean Agricultural Sciences, (2018)
M. KOYUNCU, M. KARACA
Key of Survival in Calves; “Colostrum”, Journal of Animal Production, (2018)
Ş. ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, M. KOYUNCU
Importance of Characterization of the Vaginal Microbiota in Ewes and Nannies, Journal of Animal Production, (2018)
M. Koyuncu, H. Akgün
Some Fertility Traits of Kıvırcık Sheep in Rural Farms, Journal of Animal Production, (2018)
M. KOYUNCU, H. AKGÜN
Çiftlik Hayvanları ve Küresel İklim Değişikliği Arasındaki Etkileşim, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2018)
Ş. Öziş altınçekiç, M. Koyuncu, S. Duru
Determination of T3, T4 and Cortisol Levels in CIDR applied Kıvırcık and Karacabey Ewes, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, (2018)
M. KOYUNCU, Y. DUYMAZ
Kuzularda Yaşama Gücünün İyileştirilmesi, Journal of Animal Production, (2017)
Ş. ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, M. KOYUNCU
A Research on Relationships between Some Udder Measurements and Total Milking-only Milk Amount of Saanen x Hair Goat Crossbreed in Breeder Conditions, Journal Of Agriculture and Nature, (2017)
Ş. Öziş Altınçekiç, M. Koyuncu
Anöstrustaki Kıvırcık Irkı Koyunlarda CIDR ve Prostaglandin Uygulamalarının Üreme Performansı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, (2017)
Ş. ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, M. KOYUNCU
The Effects of Short-Medium and Long-Term Applications of Fluorogestone Acetate (FGA) on Reproductive Performance of Kıvırcık Ewes at The Onset of The Breeding Season, Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, (2016)
M. KOYUNCU, T. TAŞKIN
Ekolojik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği, Journal of Animal Production, (2016)