Subjects

• Zootechnics


Journals

Reader
Author
Reviewer
Reader
Author
Reviewer
Author
Reader

Articles


M. KOYUNCU, Ş. ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, S. DURU, Y. DUYMAZ, M. KARACA
The Effect of Live Weight and Body Condition Score of Ewe on Growth of Lamb at Lambing Period, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2018)
Ş. ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, M. KOYUNCU, S. DURU
Effect on fertility of PMSG applications in different doses in addition to flushing in Kivircik ewes, Mediterranean Agricultural Sciences, (2018)
Ş. Öziş altınçekiç, M. Koyuncu, S. Duru
Determination of T3, T4 and Cortisol Levels in CIDR applied Kıvırcık and Karacabey Ewes, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, (2018)
S. DURU
Türk Arap Atında Yarış Performansı İçin Varyans Komponentleri ve Genetik Yönelimin Tahmini, Journal of the Institute of Science and Technology, (2017)
S. DURU, S. BAYCAN, N. ÖZHELVACI, B. GÜNDOĞAN, H. AKGÜN
Estimation of Variance Components and Genetic Parameters for The Various Body Measurements in Turkish Arabian Horse, Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, (2017)
S. DURU, S. KUMLU, E. TUNCEL
Estimation of variance components and genetic parameters for type traits and milk yield in Holstein cattle, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, (2012)
M. KOYUNCU, S. DURU
Estimates of (co) variance components for direct and maternal effects on birth weight of Karacabey Merino lambs, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, (2009)
S. DURU, M. KOYUNCU
İmroz Kuzuların Doğum Ağırlığına Ait Direkt ve Anaya Bağlı Etkiler İçin Varyans Unsurları ve Genetik Parametre Tahminleri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2005)