Subjects


Journals

Reader
Author
Reviewer
Alan Editörü
Author
Reviewer
Reviewer
Alan Editörü
Reviewer
Reviewer

Articles


Z. BAYRAMOĞLU, T. SELVİ, A. EŞİTKEN, M. DÖNMEZ
The Effect of Bacterial Applications on Resource Utilization ın Strawberry (Fragaria x ananassa duch) Production, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2020)
A. MADENCİ, Z. BAYRAMOĞLU, S. TÜRKER, K. AĞIZAN, V. EYİZ
Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, (2020)
M. BOZDEMİR, Z. BAYRAMOĞLU
Kırsal Alanda Sosyal Sermaye Oluşumunun Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi, Turkish Journal of Agricultural Engineering Research, (2020)
K. AĞIZAN, Z. BAYRAMOĞLU
The Role of Social Capital in the Formation of Entrepreneurship Skills on Agricultural Farms, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2020)
Z. BAYRAMOĞLU, C. KENAN
Kırşehir İli Kaman İlçesinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Yatırım Analizi ve Kârlılığın Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Ordu University Journal of Science and Tecnology, (2020)
K. AĞIZAN, Z. BAYRAMOĞLU
The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, (2020)
Z. BAYRAMOĞLU, K. AĞIZHAN
Determination of entrepreneurship level in agricultural enterprises, Harran Journal of Agricultural and Food Science, (2019)
Z. BAYRAMOĞLU, M. BOZDEMİR
Evaluatıon Of External Immıgratıon’s Effects On Seasonal Agrıcultural Labour, Journal of the Institute of Science and Technology, (2019)
K. AĞIZAN, Z. BAYRAMOĞLU
Determination of Factors Affecting Entrepreneurship in Agriculture: Konya Province Ereğli District Survey, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2019)