Yıl 2014, Cilt 17, Sayı 4, Sayfalar 12 - 16 2015-06-30

Kahramanmaraş İli Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Kullanım Olanakları
Determination of Solar Energy Potential in Kahramanmaras Province

Onur TAŞKIN [1] , Tayfun KORUCU [2]

178 802

Özet: Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinin kullanımına dayalı tesislerin ya da uygulamaların yapımına geçmeden önce bölgeye ait güneş ışınım şiddeti ve güneşlenme sürelerinin ölçümü hatalı yatırımların önüne geçilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde en yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip iki bölgesinin (Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi) sınır şehirlerinden birisi olan Kahramanmaraş ilinin merkez ve ilçelerinin ölçüm istasyonlarında piranometre ile toplanan veriler ışığında güneş enerjisi potansiyeli belirlenmiştir. Çalışma sonunda, Kahramanmaraş ilinin yıllık toplam 2918 saat güneşlenme süresine ve 1608 kWh m-2 ışınım şiddetine sahip olduğu belirlenmiştir. İlçeler arasında yıllık en fazla güneşlenme süresi Pazarcık’ta, en yüksek ışınım şiddeti ise Nurhak’ta gerçekleşmiştir. Kahramanmaraş ilindeki yüksek güneş enerjisi potansiyelinin sıcak su elde edilmesi haricinde yeterince kullanılmadığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Güneş enerjisi, Kahramanmaraş

 

Solar Energy Potential and Facilities of use in Kahramanmaras Province

 

Abstract: In order to prevent inaccurate investments, it is very important to perform studies which are based on the measurements of regional radiant intensity and sunshine duration before starting the construction of the plants or applications based upon the usage of solar energy which is a renewable energy source. In this study, solar energy potential of center and districts of Kahramanmaras which is a border city to two regions (Mediterranean Region and Southeastern Anatolia Region) that have the highest solar energy potential in our country, collected data by measurement station’s pyranometers, has been discussed. It has been determined that city of Kahramanmaras has total annual 2918 hours of sunshine duration and 1608 kWh m-2 radiant intensity. It has been concluded that from among districts, Pazarcık has the longest annual sunshine duration and Nurhak has the highest radiant intensity. It has been observed that high solar energy potential in city of Kahramanmaras is not being used sufficiently other than obtaining hot water.

Key words: Renewable Energy, Solar Energy, Kahramanmaras

In order to prevent inaccurate investments, it is very important to perform studies which are based on the measurements of regional radiant intensity and sunshine duration before starting the construction of the plants or applications based upon the usage of solar energy which is a renewable energy source. In this study, solar energy potential of center and districts of Kahramanmaras which is a border city to two regions (Mediterranean Region and Southeastern Anatolia Region) that have the highest solar energy potential in our country has been discussed. It has been determined that city of Kahramanmaras has total annual 2918 hours of sunshine duration and 1608 kWh m-2 radiant intensity. It has been concluded that from among districts, Pazarcik has the longest annual sunshine duration and Nurhak has the highest radiant intensity. It has been observed that high solar energy potential in city of Kahramanmaras is not being used sufficiently other than obtaining hot water.

Yenilenebilir enerji, Güneş enerjisi, Kahramanmaraş
 • Akbulut, A., Dikici, A. 2004. Elazığ İli’nin Rüzgar ve Güneş Enerjisi Potansiyeli. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, s.42-47.
 • Altuntop, N., Erdemir, D. 2013. Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisi İle İlgili Gelişmeler. Mühendis ve Makina, 54(639):69-77.
 • BAKA. 2011. Güneş Enerjisi Sektör Raporu, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya. EİE Genel Müdürlüğü. 2012. http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx (Erişim tarihi: 15.10.2012)
 • Gençoğlu, M.T., Cebeci, M. 2011. Türkiye’nin Enerji Kaynakları Arasında Güneş Enerjisinin Yeri Ve Önemi. http://perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/fua_612/ 612_494.pdf (Erişim tarihi: 10.10.2012)
 • Güçlüer, D., Batuk, F. Güneş Enerjisi Santrali Kurulacak Alanların Cbs Çöka Belirlenmesi. 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, Ankara. Yöntemi ile
 • Güneş, M. 1999. Fotovoltaik Sistemin Sağladığı Elektrik Enerjisi İle Çalışan Bir Uygulama Sisteminin Tasarımı. Fırat Üni. Fen. Bil. Ens., Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tezi, 40s.
 • Kadırgan, F. 2007. Güneş Enerjisi Teknolojileri, İTÜ’ de Yapılan Çalışmalar ve Binalarda Uygulamaları. VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 25–28 Ekim, İzmir.
 • Kumbur, H., Özer, Z., Özsoy, H.D., Avcı, E.D. 2005. Türkiye’de Geleneksel ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması. III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 19-21Kasım, Mersin.
 • Philibert, C. 2005. The Present and Use of Solar Thermal Energy as a Primary Source of Energy. Solar Thermal Energy, IEA Yayını, Sf:16.
 • Şen, Z. 2004. Türkiye’nin Temiz Enerji imkânları. Mimar ve Mühendis Dergisi, 33:6-12. Uçkan, İ.
 • 200 YYÜ Kampüsü ve Van Şehir Potansiyelinin Merkezinin
 • Karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen
 • Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim
 • Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 88s.
 • Uslu, Ö.S., Mungan, A. 2006. Kahramanmaraş Tarım Master http://www.tarim.gov.tr/SGB/TARYAT/Documents/ il_master_plan/kahramanmaras.pdf (Erişim tarihi: 10.11.2012) Planı.
 • Varınca, K.B., Gönüllü, M.T. 2006. Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Bu Potansiyelin Kullanım Derecesi, Yöntemi ve Yaygınlığı Üzerine Bir Araştırma. I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 12-13 Haziran, Eskişehir.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü TARIM MAKİNALARI (Agricultural Machinery)
Yazarlar

Yazar: Onur TAŞKIN
E-posta: onurtaskins@gmail.com

Yazar: Tayfun KORUCU
E-posta: tkorucu@ksu.edu.tr

Bibtex @ { ksudobil243835, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {17}, pages = {12 - 16}, doi = {10.18016/ksujns.36250}, title = {Determination of Solar Energy Potential in Kahramanmaras Province}, key = {cite}, author = {KORUCU, Tayfun and TAŞKIN, Onur} }
APA TAŞKIN, O , KORUCU, T . (2015). Determination of Solar Energy Potential in Kahramanmaras Province. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 17 (4), 12-16. Retrieved from http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22843/243835
MLA TAŞKIN, O , KORUCU, T . "Determination of Solar Energy Potential in Kahramanmaras Province". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 17 (2015): 12-16 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22843/243835>
Chicago TAŞKIN, O , KORUCU, T . "Determination of Solar Energy Potential in Kahramanmaras Province". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 17 (2015): 12-16
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Solar Energy Potential in Kahramanmaras Province AU - Onur TAŞKIN , Tayfun KORUCU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 16 VL - 17 IS - 4 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Determination of Solar Energy Potential in Kahramanmaras Province %A Onur TAŞKIN , Tayfun KORUCU %T Determination of Solar Energy Potential in Kahramanmaras Province %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P - %V 17 %N 4 %R %U