Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 1, Sayfalar 1 - 12 2015-11-02

Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Yöneticilerin Özellikleri

Ahmet ŞAHİN [1] , Bülent MİRAN [2] , Murat CANKURT [3] , Cihat GÜNDEN [4] , Cevahir KAYNAKÇI [5]

183 203

Özet: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticilerinin özelliklerini belirlemektir. Araştırmanın ana materyalini 84 kooperatif yöneticisi ile yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Çalışmanın Türkiye’yi temsil etmesi bakımından anketler 7 coğrafi bölgede yapılmıştır. Anketlerden elde edilen önemli bulgular; kooperatif yöneticilerinin erkek ağırlıklı olduğu, kooperatifçilik ilkelerinin, kooperatif yöneticileri tarafından bilinmediği ve bilinenlerin ise önemli bir kısmının uygulanmadığı yönündedir.  Kooperatiflerin politik ve kişisel amaçlar güdülmeden yönetilmesi sürdürülebilir tarımsal örgütlenme açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kooperatif Yöneticisi, Türkiye

 

Characteristics of Agricultural Development Cooperatives Managers in Turkey

 

Abstract: The aim of this study is to determine the characteristics of agricultural development cooperative managers in Turkey. The main material of this study is original data that obtained from the face to face interviews with 84 managers of agricultural cooperatives. Surveys have been made in 7 geographic regions in order to represent all of Turkey. Cooperative managers are mainly composed of male. Cooperative principles, not known by the managers of the cooperative and is an important part of the not applied. The cooperatives, management of political and personal purposes other than important for sustainable agricultural organizational.

Keywords: Agricultural Development Cooperatives, Cooperative Managers, Turkey

 

 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticilerinin özelliklerini belirlemektir.Araştırmanın ana materyalini 84 kooperatif yöneticisi ile yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur.Çalışmanın Türkiye’yi temsil etmesi bakımından anketler 7 coğrafi bölgede yapılmıştır. Anketlerden elde edilenönemli bulgular; kooperatif yöneticilerinin erkek ağırlıklı olduğu, kooperatifçilik ilkelerinin, kooperatif yöneticileritarafından bilinmediği ve bilinenlerin ise önemli bir kısmının uygulanmadığı yönündedir. Kooperatiflerin politik vekişisel amaçlar güdülmeden yönetilmesi sürdürülebilir tarımsal örgütlenme açısından önemlidir
 • Acar, İ., Yıldırım, İ., 2000. Mandıra İşleten Dönerdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Ortak İşletmelerin Ekonomik Analizi, Yüzüncü Yıl Üniv., Ziraat Fak.,Tarım Bilimleri Derg., 10(1):61-70. Anonim, 2009.
 • Türkiye Kooperatifçilik Kurumu
 • Kayıtları, www.koopkur.org.tr.
 • Anonim, 2013. Türkiye Kooperatifçilik Kurumu Kayıtları. http://www.kopkur.org.tr.
 • Anonim, 2015. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2016). Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara. Erişim Tarihi: 10.02.2015 Genel Müdürlüğü,
 • Cook, M.,L., 1994. The Role of Management Behavior in Agricultural Cooperatives. Journal of Agricultural Cooperation, 1994:42-58.
 • Dedeoğlu, M., Yıldırım, İ., 2006. Emek Tarımsal Kalkınma Ekonomik Analizi, Yüzüncü Yıl Üniv., Ziraat Fak., Tarım Bilimleri Derg., 16(1): 39-48. İşletmelerin
 • Karlı, B., Çelik, Y., 2003. Gap Alanındaki Tarım Kooperatifleri ve Diğer Çiftçi Örgütlerinin Bölge Kalkınmasındaki Etkinliği. TEAE Yayın No:97, Ankara, 109s.
 • Miran, B., 2002. Temel İstatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, s: 288.
 • Newbold, P., 1995. Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall International, New Jersey, pp:867.
 • Özdemir, G., 2005. Cooperative–Shareholder Relations in Agricultural Cooperatives in Turkey. Journal Of Asian Economics 16: 315–325.
 • Özüdoğru, H., 2004. KÖY-KOOP Kırklareli Birliği’nin Ekonomik Analizi ve Yöneticilerin Kooperatif İşletmelerinin Değerlendirilmesi. TEPGE, Yayın No:120, 172s.
 • Serinikli, N., İnan, İ.H., 2007. Edirne Köy Kalkınma Kooperatifleri Tekirdağ Ziraat Fak., Derg., 4 (3): 237-248. Ekonomik Analizi.
 • Ünal, V., Güçlüsoy, H., Franquesa, R. 2009. A Comparative Study of Success and Failure of Fishery Cooperatives in the Aegean,Turkey. J. Appl. Ichthyol. (2009), 1–7.
 • Ünal, V., Yercan, M., 2006. Türkiye’de Su Ürünleri Kooperatifleri ve Balıkçılar İçin Önemi. E.Ü. Su Ürünleri Derg., 23 (1-2):221-227.
 • Yercan, M., 1996. İzmir Yöresinde Seçilmiş Bazı Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde Kaynak Kullanımı ve Kooperatif İşletmelerde Etkinliğin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniv., Fen Bil. Enstitüsü Tarım Ekonomisi ABD. Doktora Tezi, İzmir.
 • Yıldırım, İ., Acar, İ., 1999. Süt ve Mamullerinin Değerlendirilmesi Kalkınma Kooperatiflerinin Rolü: Van Dönerdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, 21-24 Eylül İzmir, 533-540.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)
Yazarlar

Yazar: Ahmet ŞAHİN
E-posta: ahmet.sahin@ksu.edu.tr

Yazar: Bülent MİRAN
E-posta: bulent.miran@ege.edu.tr

Yazar: Murat CANKURT
E-posta: mcankurt@adu.edu.tr

Yazar: Cihat GÜNDEN
E-posta: cihat.gunden@ege.edu.tr

Yazar: Cevahir KAYNAKÇI
E-posta: ckaynakci@ksu.edu.tr

Bibtex @ { ksudobil243824, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {18}, pages = {1 - 12}, doi = {10.18016/ksujns.97472}, title = {Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Yöneticilerin Özellikleri}, key = {cite}, author = {CANKURT, Murat and GÜNDEN, Cihat and KAYNAKÇI, Cevahir and MİRAN, Bülent and ŞAHİN, Ahmet} }
APA ŞAHİN, A , MİRAN, B , CANKURT, M , GÜNDEN, C , KAYNAKÇI, C . (2015). Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Yöneticilerin Özellikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 18 (1), 1-12. Retrieved from http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22844/243824
MLA ŞAHİN, A , MİRAN, B , CANKURT, M , GÜNDEN, C , KAYNAKÇI, C . "Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Yöneticilerin Özellikleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 18 (2015): 1-12 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22844/243824>
Chicago ŞAHİN, A , MİRAN, B , CANKURT, M , GÜNDEN, C , KAYNAKÇI, C . "Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Yöneticilerin Özellikleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 18 (2015): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Yöneticilerin Özellikleri AU - Ahmet ŞAHİN , Bülent MİRAN , Murat CANKURT , Cihat GÜNDEN , Cevahir KAYNAKÇI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 18 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Yöneticilerin Özellikleri %A Ahmet ŞAHİN , Bülent MİRAN , Murat CANKURT , Cihat GÜNDEN , Cevahir KAYNAKÇI %T Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Yöneticilerin Özellikleri %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P - %V 18 %N 1 %R %U