Yıl 2017, Cilt 20, Sayı 2, Sayfalar 95 - 102 2016-11-09

Endemik Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham. (Lamiaceae) Türünün Toprak-Bitki İlişkisi

Muhip HİLOOĞLU [1] , Ersin YÜCEL [2] , Ali KANDEMİR [3] , Emel SÖZEN [4]

390 309

Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham (Lamiaceae) Erzincan yöresinde dar yayılış alanına sahip endemik bitki türlerindendir. Bu türün, uzun bir süre EX (Nesli tükenmiş) olduğu bildirilmiştir. Ancak, bölgeye yapılan arazi çalışmalarında tür doğal ortamında yeniden bulunmuştur. Bu çalışmada T. leucophyllum türünün doğal yayılış gösterdiği toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Bu türün tınlı, 5-7.5YR renkleri arasında çok kuru, çok hafif tuzlu, hafif alkali ve organik madde bakımından zengin topraklarda yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bitkinin kök ve gövde kısımlarından alınan örnekler ile toprak örneklerinin mikro ve makro bitki besin element analizleri yapılarak aralarındaki ilişki istatistiksel analizlerle ortaya konmuştur. Elde edilen verilerin, nadir ve dar yayılışlı endemik T. leucophyllum bitkisine yönelik doğal habitatı dışındaki (ex-situ) koruma çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teucrium leucophyllum, endemik bitki, toprak, mikro-makro element

 

Soil-Plant Relationships for Endemic Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham (Lamiaceae)

 

ABSTRACT: Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham (Lamiaceae) is an endemic plant species showing narrow distribution in Erzincan region. According to the IUCN criteria, this species wasreported as EX (Extinct) for many years. However, this plant was rediscovered in its original localities during the field studies in the region.  In this study, physical and chemical characteristics of soils where T. leucophyllum distributed were determined. The soil type of this species distributed areas were loamy, between 5-7.5YR in color, very dry, slightly salty, slightly alkaline and high in organic matter. In addition, correlation between micro and macro element contents of plant and soil samples were studied. Obtained results will provide valuable data for ex-situ conservation studies for rare and narrow endemic species of T. leucophyllum.

Key Words: Teucrium leucophyllum, endemic plant, soil, micro-macro element

 • Çepel N 1985. Toprak Fiziği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul Yayın No: 374.
 • Davis PH, Mill RR, Tan K 1988. Flora of Turkey and the Aegean Islands 10. Edinburgh Univ. Press; Edinburgh.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural, M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Doğal Hayatı Koruma Derneği, Ankara.
 • Fiorentino A, Dabroca B, Esposito A, Izzo A, Pascarella MT, Dangelo G, Monaco P 2014. Potential Allelopathic Effect of Neo-Clerodane Diterpenes from Teucrium Chamaedrys (L.) on Stenomediterranean and Weed Cosmopolitan Species. Biochemical Systematics and Ecology, 37 (4): 349–353.
 • Hilooğlu M, Yücel E, Kandemir A, Sözen E 2016. In vitro seed germination study in endemic plant Teucrium leucophyllum (Lamiaceae). Sinop Uni. J. Nat. Sci, 1(1): 53-61.
 • Kandemir A 2010. The observations on Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Benth. (Lamiaceae) endemic to Turkey. Erzincan Üniv. Fen Bil. Enst. Derg, 2: 191-196.
 • Oyama M, Takehara H, 1970. Revised Standard Soil
 • Color Charts, Japan Research Council for Agriculture, Forestry and Fisheries, Tokyo.
 • Oyama M, Takehara H 1987. Standart Soil Color Charts. Japan.
 • Sagirli PA, Ozsoy N, Genc GE, Melikoglu G 2015. In Vitro Antioxidant Activity, Cyclooxygenase-2, Thioredoxin Reductase Inhibition and DNA Protection Properties of Teucrium Sandrasicum L. Industrial Crops and Products, 74: 545-550.
 • Thompson JD 2005. Plant Evolution in the Mediterranean. Oxford, Oxford University Press. New York, USA, 293s.
 • Yücel E 2010. Ekoloji Laboratuvarı 1. Eskişehir: ALF Dijital Baskı; Eskişehir.
Konular
Dergi Bölümü BOTANİK (Botany)
Yazarlar

Yazar: Muhip HİLOOĞLU
E-posta: mhilooglu@anadolu.edu.tr

Yazar: Ersin YÜCEL
E-posta: eyucel@anadolu.edu.tr

Yazar: Ali KANDEMİR
E-posta: akandemir@erzincan.edu.tr

Yazar: Emel SÖZEN
E-posta: esozen@anadolu.edu.tr

Bibtex @ { ksudobil288566, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {20}, pages = {95 - 102}, doi = {}, title = {Endemik Teucrium leucophyllum Montbret \& Aucher ex Bentham. (Lamiaceae) Türünün Toprak-Bitki İlişkisi}, key = {cite}, author = {HİLOOĞLU, Muhip and YÜCEL, Ersin and SÖZEN, Emel and KANDEMİR, Ali} }
APA HİLOOĞLU, M , YÜCEL, E , KANDEMİR, A , SÖZEN, E . (2016). Endemik Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham. (Lamiaceae) Türünün Toprak-Bitki İlişkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 20 (2), 95-102. Retrieved from http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288566
MLA HİLOOĞLU, M , YÜCEL, E , KANDEMİR, A , SÖZEN, E . "Endemik Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham. (Lamiaceae) Türünün Toprak-Bitki İlişkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 20 (2016): 95-102 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288566>
Chicago HİLOOĞLU, M , YÜCEL, E , KANDEMİR, A , SÖZEN, E . "Endemik Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham. (Lamiaceae) Türünün Toprak-Bitki İlişkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 20 (2016): 95-102
RIS TY - JOUR T1 - Endemik Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham. (Lamiaceae) Türünün Toprak-Bitki İlişkisi AU - Muhip HİLOOĞLU , Ersin YÜCEL , Ali KANDEMİR , Emel SÖZEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 102 VL - 20 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Endemik Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham. (Lamiaceae) Türünün Toprak-Bitki İlişkisi %A Muhip HİLOOĞLU , Ersin YÜCEL , Ali KANDEMİR , Emel SÖZEN %T Endemik Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham. (Lamiaceae) Türünün Toprak-Bitki İlişkisi %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P - %V 20 %N 2 %R %U