Yıl 2017, Cilt 20, Sayı 3, Sayfalar 209 - 217 2017-03-10

Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar
New Approaches to Required Heat Power for Designing the Greenhouse Heating Systems

Adil AKYÜZ [1] , A. Nafi BAYTORUN [2] , Ali ÇAYLI [3] , Sait ÜSTÜN [4] , Derya ÖNDER [5]

481 689

ÖZET: Seralarda ısıtma sistemlerinin projelenmesinde gerekli olan ısı gücünün belirlenmesi sera tipine, donanımına, serada üretilen bitkinin sıcaklık isteklerine, dış iklim koşullarına ve seranın yönetimine bağlı olarak değişim göstermektedir. Seralarda ısı gücünün belirlenmesinde gerekli olan projeleme sıcaklığı, serada arzulanan sıcaklıkla, sera kurulacak yerde son on yıl içinde en az iki kez arka arkaya ortaya çıkan en düşük sıcaklık ortalaması arasındaki fark olarak kabul edilmektedir. Bu değerlere göre belirlenen ısı gücü, gereksinilen maksimum ısı gücü değeri olup, serada tüm yıl sıcaklığın arzulanan değerde tutulmasına olanak sağlamaktadır. Ancak belirlenen maksimum ısı gücüne yılın çok az bir zamanında ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, yeni bir yaklaşım olarak, saatlik iklim değerlerinden gidilerek ısı gücü değerinin hesaplanması, ısıtma sisteminin daha gerçekçi olarak projelenmesi sağlayabilecektir.

Yapılan bu çalışmada, saatlik iklim değerlerini kullanarak hesaplama yapan ISIGER uzman sistem yazılımı yardımıyla, gece/gündüz 16/21 °C iç sıcaklık değeri için Antalya ili yerel iklim değerlerine göre (sıcaklık, radyasyon ve rüzgâr hızı) gereksinilen ısı gücü değerleri belirlenmiştir. Bu değerler en düşük sıcaklık ortalamasına göre hesaplanan ısı gücü değerleri ile karşılaştırılmıştır. Hesaplamada meteoroloji işleri genel müdürlüğüne ait uzun yıllık veriler kullanılmıştır.

Elde edilen sonuçlara göre; ISIGER uzman yazılımı ile belirlenen ısı gücü, en düşük sıcaklık değerine göre yapılan hesaplama değerinden %11 daha az bulunmuştur. Bu sonuçlar, özellikle ısıtma sistemi yatırımlarının projelenmesinde ilk yatırım giderlerinden ve enerji tüketiminden tasarruf etme imkânı olduğunu göstermektedir.

ABSTRACT: The determination of heat power required to design the heating systems in the greenhouses varies depending on the type, the equipment and the temperature requirements, the external climatic conditions and the management of the greenhouse. The projecting temperature required to determine the heat power in some places is considered to be the difference between the desired temperature in the greenhouse and the lowest average temperature that occurs consecutively at least twice in the last decade. This determined heat power is the required maximum heat power value which allows the whole year temperature to be kept at the desired value in the greenhouse. However, this determined maximum heat power is needed in a very short time of the year. For this reason, as a new approach, calculation of the heat power value by taking the hourly climate values may enable the heating system to be designed more realistically.

In this study, the required heat power values according to the local climatic values (temperature, radiation and wind speed) of Antalya province for 16/21°C day/night indoor temperature were determined with ISIGER expert system software that calculates using the hourly climate values. These values are compared with the heat power values, which calculated by the lowest temperature average. Long-term official data are used for the calculation.

Results indicated that the heat power determined by ISIGER expert software was found to be 11% less than the calculation based on the lowest temperature value. These results show that it is possible to save on initial investment costs and energy consumption, especially in designing heating system investments.


 • Baytorun, A., N.,Tokgöz,H.,Üstün,S.,Akyüz,A., 1994. Seralarda iklimlendirme olanakları. 3. Soğutma ve İklimlendirme Kongresi Ç.Ü. Adana.
 • Baytorun, A., N., Zaimoğlu,Z., Akyüz, A., 2000. Seralarda iklimlendirme. 2. Uluslararası Turfanda Şurası. Anamur.
 • Baytorun, A., N., 2000. Seralar, Ç.Ü Ziraat Fakültesi Genel yayın no: 110. Ders kitapları yayın no: A-29. ADANA
 • Eker, M., M., 2012. Jeotermal seralarda hedef, 30 bin hektar (Özel Röportaj).Jeotermal Belediyeler dergisi ISSN 1302-4388.
 • Engindeniz, S., Yılmaz, İ., Durmuşoğlu, E., Yağmur, B., Eltez, R., Z., Demirtaş, B., Engindeniz, D., Tatarhan, A., H., 2010. Sera sebzelerinin karşılaştırılmalı girdi analizi. Ekoloji 19,74,S 122-130.
 • Haase,s., Rath,T., 2014. Berechnung des Waermebedarfs von Gewaechshaeusern. KTBL Fachartikel.
 • Karaman,S., Yılmaz,İ., 2006. Cam serada domates yetiştiriciliğinde Bombus arısı kullanımının üretim girdileri ve karlılık üzerine etkisi. Anadolu, J. of Aari 16(2) s 90-109.
 • Nisen,A., Grafiadellis,M., Jiménez,R., La Malfa,G., Martinez-Garcia,P,F., Monteiro,A., Verlodt,H., Villele,O., Zabeltitz,C,v., Denis,J.c., Baudoin,W., & Garnaud,J.c., 1988. Cultures protegees en climat mediterranean. FAO,Rome.
 • Rath,T.,H., 1992. Einsatz wissenbasierter Systeme zur Modellirung und Darstellung von Gartenbautechnischen Fachwissen am Beispiel des hybrieden Expertensystems HORTEX. Gartenbautechnische Informationen, Heft 34, Institut für Technik im Gartenbau der Universitat Hannover.
 • Tantau,H.,J., 1983. Heizungsanlagen im Gartenbau. Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart.
 • von Zabeltitz, C., 1986. Gewachshauser- Handbuch des Erwerbsgartners. Ulmer -Verlag, Stuttgart.
 • von Zabeltitz, C., 1992. Energy-efficientgreenhouse designs for mediterranean countries. Plasticulture no.96 1992/24. s.6-16.
 • von Zabeltitz, C., 2011. Integrated Greenhouse Systems for Mild Climates. Springer -Verlag Berlin Heidelberg.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (Biosystems Engineering)
Yazarlar

Yazar: Adil AKYÜZ
E-posta: adilakyuz@ksu.edu.tr
Kurum: KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: A. Nafi BAYTORUN
E-posta: baytorun@cu.edu.tr
Kurum: CUKUROVA UNIV

Yazar: Ali ÇAYLI
E-posta: alicayli@ksu.edu.tr
Kurum: KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIV

Yazar: Sait ÜSTÜN
E-posta: ustun@ksu.edu.tr
Kurum: KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIV

Yazar: Derya ÖNDER
E-posta: donder@cu.edu.tr
Kurum: CUKUROVA UNIV

Bibtex @araştırma makalesi { ksudobil266155, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {209 - 217}, doi = {10.18016/ksudobil.266155}, title = {Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar}, key = {cite}, author = {ÜSTÜN, Sait and ÖNDER, Derya and ÇAYLI, Ali and AKYÜZ, Adil and BAYTORUN, A. Nafi} }
APA AKYÜZ, A , BAYTORUN, A , ÇAYLI, A , ÜSTÜN, S , ÖNDER, D . (2017). Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 20 (3), 209-217. DOI: 10.18016/ksudobil.266155
MLA AKYÜZ, A , BAYTORUN, A , ÇAYLI, A , ÜSTÜN, S , ÖNDER, D . "Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 20 (2017): 209-217 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/266155>
Chicago AKYÜZ, A , BAYTORUN, A , ÇAYLI, A , ÜSTÜN, S , ÖNDER, D . "Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 20 (2017): 209-217
RIS TY - JOUR T1 - Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar AU - Adil AKYÜZ , A. Nafi BAYTORUN , Ali ÇAYLI , Sait ÜSTÜN , Derya ÖNDER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.266155 DO - 10.18016/ksudobil.266155 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 217 VL - 20 IS - 3 SN - - M3 - doi: 10.18016/ksudobil.266155 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.266155 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar %A Adil AKYÜZ , A. Nafi BAYTORUN , Ali ÇAYLI , Sait ÜSTÜN , Derya ÖNDER %T Seralarda Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Gerekli Olan Isı Gücünün Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P - %V 20 %N 3 %R doi: 10.18016/ksudobil.266155 %U 10.18016/ksudobil.266155