Cilt 20, Sayı 3, Sayfalar 270 - 275 2017-03-10

Tarımsal Alan Kullanım Değişimlerinin Bazı Peyzaj Metrikleri ile İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği
Investigating Agricultural Land Use Changes by Using Some Landscape Metrics: The Case of Kahramanmaras

Neslihan DOYGUN [1]

217 454

Kahramanmaraş kenti ve yakın çevresi için yürütülen bu araştırma ile, tarımsal alan kullanım yapısında 2000 ve 2012 yılları arasında meydana gelen değişimlerin bazı peyzaj metrikleri yardımıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Coğrafi bilgi sistemi ortamında yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar, tarım alanları yüzölçümünün azaldığını ve lekelerin bölünerek küçülme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Araştırma alanında en yüksek kayıp %25 ile bağ ve bahçe alanlarında meydana gelmiştir. Konut alanlarının zeytinlikler üzerinde gelişmesi, yaşanan bu kayıpların başlıca nedenidir. Tarla tarımı yapılan alanlarda %15 düzeyindeki azalma ise, karayolları çevresinde gelişen endüstriyel yapılardan kaynaklanmaktadır. Kahramanmaraş kenti çevresindeki tarımsal alan kayıplarının önlenmesi, arazinin potansiyeline uygun biçimde değerlendirilmesi ve kentin sosyo-ekonomik ve kültürel kimliğinin korunması bakımından önem taşımaktadır

Objective of this study, which was conducted in the city of Kahramanmaraş and surrounding region, was to investigate changes in agricultural land use occurred between 2000 and 2012, by using some landscape metrics. The studies by using geographical information systems and high resolution satellite images showed that areal coverages of agricultural areas have decreased, and the patches were shrinked and fragmented. The highest loss in the study areas was occurred with 25% in orchards. Expansion of housing constructions on olive groves is the main reason of this loss. Farmlands have been decreased by 15% due to expansion of industrial establishments along with roads. Avoiding loss of agricultural areas in the city of Kahramanmaraş is important from the viewpoint to use as the land potential, and to protect cultural and socio-economic identity of the city.

 • Akdoğdu G. 2014. Kentleşme sürecinde kırsal yerleşmelerde yaşanan peyzaj değişimlerinin irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 135 s. İstanbul.
 • Anonim 2015. Kahramanmaraş Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kahramanmaraş, 117 s.
 • Deniz M. H. 2009. Sanayileşme perspektifinde kentleşme ve çevre ilişkisi. Coğrafya Dergisi, 19, 95-105.
 • Doygun H. 2009. Effects of urban sprawl on agricultural land: a case study of Kahramanmaraş, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 158, 471–478.
 • Doygun H., Alphan H., Gürün D. K. 2007. Kahramanmaraş kenti ve yakın çevresinde arazi örtüsü - alan kullanımı değişimlerinin belirlenmesi ve sürdürülebilir alan kullanım önerileri geliştirilmesi. Araştırma Projesi, TÜBİTAK.
 • Doygun, N., Erdem, Ü., 2012. Bornova ilçesinde alan kullanım potansiyeli ile alan kullanım yapısı arasındaki etkileşimlerin belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(5), 141-150.
 • Doygun H., Atmaca M., Zengin M. 2015. Kahramanmaraş’ta Kentleşme ve Yeşil Alan Varlığındaki Zamansal Değişimlerin İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 18(4), 55-61.
 • Gökyer, E., 2012. Bartın kenti ve Arıt havzası peyzaj yapısının değerlendirilmesind peyzaj ölçümlerinin kullanımı üzerine bir araştırma. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(1), 55-61.
 • Işık Ş. 2005. Türkiye’de kentleşme ve kentleşme modelleri. Ege Coğrafya Dergisi, 14, 57-71.
 • Kalnay E., Cai M. 2003. Impact of urbanization and land-use change on climate. Nature, 423, 528-531.
 • Kara F., Karatepe A. 2012. Uzaktan algılama teknolojileri ile Beykoz ilçesi (1986-2011) arazi kullanımı değişim analizi. Marmara Coğrafya Dergisi, 25, 378-389.
 • Karadağ A. A., Yıldız K. 2013. Peyzaj Fonksiyonlarının Hendek İlçesi Örneğinde Değerlendirilmesi. Ormancılık Dergisi, 9(1), 77-96.
 • Moser D., Zechmeister H. G., Plutzar C., Sauberer N., Wrbka T., Grabherr G. 2002. Landscape patch shape complexity as an effective measure for plant species richness in rural landscapes. Landscape Ecology, 17, 657-669.
 • Nas İ. 2016. Kentleşmenin tarım alanlarına etkisinin yasal ve yönetsel açıdan irdelenmesi: Denizli örneği. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü, 101 s. Bartın.
 • Oğuz H., Zengin M. 2012. Peyzaj patern metrikleri ve Landsat 5 Tm uydu görüntüleri kullanılarak arazi örtüsü/arazi kullanımı değişimi analizi (1984 - 2010): Kahramanmaraş örneği. KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 22-29.
 • Sönmez M. E. 2012. Adana şehrinin alansal gelişimi ve yakın çevresinin arazi kullanımında meydana gelen değişimler. Türk Coğrafya Dergisi, 57, 55-69.
 • Sümer G. Ç. 2014. Rize’de kentleşme süreci. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10, 1, 163-183.
 • Şatıroğlu E., Yıldızcı A. C. 2014. İstanbul’un Doğu Karadeniz kıyı alanları kullanımlarındaki değişimin saptanması. Akademik Ziraat Dergisi, 3(1), 33-40.
 • Veldkamp A., Verburg P. H. 2004. Modelling land use change and environmental impact. Journal of Environmental Management, 72(1-2), 1-3.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü PEYZAJ MİMARLIĞI (Landscape Architecture)
Yazarlar

Yazar: Neslihan DOYGUN
E-posta: nesdoy@ksu.edu.tr
Kurum: KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ksudobil281535, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {270 - 275}, doi = {10.18016/ksudobil.281535}, title = {Tarımsal Alan Kullanım Değişimlerinin Bazı Peyzaj Metrikleri ile İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği}, language = {tr}, key = {cite}, author = {DOYGUN, Neslihan} } @araştırma makalesi { ksudobil281535, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {270 - 275}, doi = {10.18016/ksudobil.281535}, title = {Investigating Agricultural Land Use Changes by Using Some Landscape Metrics: The Case of Kahramanmaras}, language = {en}, key = {cite}, author = {DOYGUN, Neslihan} }
APA DOYGUN, N . (2017). Tarımsal Alan Kullanım Değişimlerinin Bazı Peyzaj Metrikleri ile İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 20 (3), 270-275. DOI: 10.18016/ksudobil.281535
MLA DOYGUN, N . "Tarımsal Alan Kullanım Değişimlerinin Bazı Peyzaj Metrikleri ile İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 20 (2017): 270-275 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/281535>
Chicago DOYGUN, N . "Tarımsal Alan Kullanım Değişimlerinin Bazı Peyzaj Metrikleri ile İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 20 (2017): 270-275
RIS TY - JOUR T1 - Tarımsal Alan Kullanım Değişimlerinin Bazı Peyzaj Metrikleri ile İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği AU - Neslihan DOYGUN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.281535 DO - 10.18016/ksudobil.281535 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 270 EP - 275 VL - 20 IS - 3 SN - - M3 - doi: 10.18016/ksudobil.281535 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.281535 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Tarımsal Alan Kullanım Değişimlerinin Bazı Peyzaj Metrikleri ile İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği %A Neslihan DOYGUN %T Tarımsal Alan Kullanım Değişimlerinin Bazı Peyzaj Metrikleri ile İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P - %V 20 %N 3 %R doi: 10.18016/ksudobil.281535 %U 10.18016/ksudobil.281535