Yıl 2017, Cilt 20, Sayı 4, Sayfalar 326 - 333 2017-08-01

Comparing Lower Seyhan Plain Irrigation Associations by Cluster Analysis
Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması

Hasan Değirmenci [1] , Çağatay TANRIVERDİ [2] , Fırat ARSLAN [3]

77 187

Performance indicators are the key to detect and take pre-cautions for deficiencies of irrigation unions. In many countries, administration of irrigation systems is assigned to irrigation associations. Yet, every single irrigation association differs from each other by performance. In this study, indicators of 1st and 2nd crop irrigation intensities, annual maintenance ratio and average irrigation water fee of 20 active irrigation associations located in Lower Seyhan Plain were used and compared with cluster analysis. Following the study, a dendogram was formed for each indicator. Analysis of dendograms constituted by cluster analysis indicated that irrigation associations were categorized under 3 different groups and varied widely. Also, it was determined that, irrigation water fees and annual maintenance ratios made a substantial contribution to irrigation associations' success.


Performans göstergeleri, sulama birliklerinin eksikliklerini belirlemek ve gerekli önlemleri almak için önemli bir araçtır.  Birçok ülkede, sulama sistemlerinin yönetim sorumluluğu sulama birliklerine devredilmiştir. Ancak sulama birliklerinin performansı her sulama birliğinde farklılık göstermektedir. Bu çalışmada Aşağı Seyhan Ovasında faaliyet gösteren 20 sulama birliği I. ürün sulama oranı, II. ürün sulama oranı, yıllık bakım onarım oranı ve ortalama su ücreti göstergeleri kullanılarak kümeleme analizi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda her bir gösterge için dendogram oluşturulmuştur. Kümeleme analizi, oluşturulan dendogramlar incelendiğinde sulama birliklerinin 3 grup altında toplandığı ve geniş bir varyasyon oluşturduğu görülmüştür. Ayrıca, sulama suyu ücretinin ve yıllık bakım onarım oranının sulama birliklerinin başarısına önemli etki yaptığı belirlenmiştir.


 • Akçay, S., Tunalı, S.P., 2016. Aşağı Büyük Menderes ve Aşağı Gediz Havzası Sulama Birliklerinin Üretim ve Su Kullanım Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 64-73.
 • Akkuzu, E., Mengü, G.P., 2011. Alaşehir Yöresi Sulama Birliklerinin Arazi-Su Verimliliği ve Su Temini Açısından Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(2), 119-126.
 • Alexander, P., Potter, M. 2004. Benchmarking Of Australian Irrigation Water Provider Businesses. Irrigation and Drainage, 53(2004), 165–173.
 • Aydoğdu, M.H., Karlı, B., Yenigün, K., Mancı, A.R., 2014. Harran Ovasındaki Sulama Birliklerinin Yapısal Sorunları ve Çözüm Önerileri. Tarım Bilimleri Dergisi 2001, 7(3), 111-117.
 • Bareng, J. L. R., Balderama, O. F., Alejo, L.A., 2015. Analysis of Irrigation Systems Employing Comparative Performance Indicators: A Benchmark Study for National Irrigation and Communal Irrigation Systems in Cagayan River Basin. Journal of Agricultural Science and Technology A, 325.
 • Burt, C.M., Styles, S.W., 2000. Modern water control and management practices: impact on performance. Water Report 19, FAO.
 • Çakmak, B., 2001. Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performansının Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi 2001, 7(3), 111-117.
 • Değirmenci, H., 2004. Kahramanmaraş Bölgesinde Bazı Sulama Şebekelerinin Karşılaştırma Göstergeleri İle Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1), 104-110.
 • DSİ, 2015. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Faaliyet Raporu. http://www.dsi.gov.tr/docs/stratejik-plan/dsi-2015-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=2#page=71 (Erişim tarihi: 01.06.2016).
 • Garcés, C., 1983. A Methodology To Evaluate The Performance of İrrigation Systems. Application to Philippine National Systems. Doktora tezi. Cornell University, Ph.D thesis, Ithaca, New York, USA.
 • Geethanjali, Ch, and V. Valli Kumari. A Clustering Based Performance Evaluation System for MGNREG Scheme.
 • Hashemy, S. M., Monem, M. J., 2012. Facilitation of operation and maintenance activities of irrigation networks using ak‐means clustering method: case study of the ghazvin irrigation network. Irrigation and Drainage, 61(1), 31-38.
 • Hussain, M., Ahmed, S. M., Abderrahman, W., 2008. Cluster analysis and quality assessment of logged water at an irrigation project, eastern Saudi Arabia. Journal of Environmental Management, 86(1), 297-307.
 • Kalaycı, Ş., 2009. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Vol. 2. Asil Yayın Dağıtım.
 • Malano, H., Burton M., 2001. Guidelines for benchmarking performance in the irrigation and drainage sector. In: International Programme for Technology and Research in Irrigation and Drainage, 2001.
 • Malano, H., Burton, M., Makin, I. 2004. Benchmarking performance in the irrigation and drainage sector: a tool for change Irrigation and Drainage, 53 (2004), 119–133.
 • Molden, D.J., Sakthivadivel, R., Perry, C.J., de Fraiture, C. Y., Kloezen, W., 1998. Indicators For Comparing Performance of Irrigated Agricultural Systems. International Water Management Institute, Research Report 20, Colombo, Sri Lanka.
 • Nalbantoğlu, G., Çakmak, B., 2007. Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi 2007, 13(3), 213-223.
 • Neil, T. H., 2002. Applied Multivariate Analysis. Secaucus, NJ, USA: Springer-Verlag New York.
 • Ngirazie, L. A., Bushara, A. I., Knox, J. W., (2015). Assessing the performance of water user associations in the Gash Irrigation Project, Sudan.Water International, 40(4), 635-646.
 • Öz, B., Taban, S. ve Kar, M., 2009. Kümeleme Analizi ile Türkiye ve AB Ülkelerinin Beşeri Sermaye Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1).
 • Rao, P.S., 1993. Review of Selected Literature on Indicators of İrrigation Performance. International Irrigation Management Institute, IIMI Research Paper No. 13, Colombo, Sri Lanka.
 • Rodríguez-Díaz, J. A., Camacho-Poyato, E., Lopez-Luque, R., Pérez-Urrestarazu, L., 2008. Benchmarking and multivariate data analysis techniques for improving the efficiency of irrigation districts: an application in Spain. Agricultural systems, 96(1), 250-259.
 • Sharma, S. 1996. Applied Multivariate Techniques. John Wiley and Sons Inc., Canada.
 • Tanriverdi C., Değirmenci, H., Sesveren, S., 2011. Assessment of Irrigation Schemes in Turkey Based on Management Types. African Journal of Biotechnology, 10(11), 1997-2001.
 • Zema, D. A., Nicotra, A., Tamburino, V., Zimbone, S. M., 2015. Performance Assessment Of Collective Irrigation In Water Users’ Associations Of Calabria (Southern Italy). Irrigation and Drainage, 64(3), 314-325.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (Biosystems Engineering)
Yazarlar

Yazar: Hasan Değirmenci
E-posta: degirmenci@ksu.edu.tr
Kurum: KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Çağatay TANRIVERDİ
E-posta: tanriverdi@ksu.edu.tr
Kurum: KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Fırat ARSLAN
E-posta: frtrsln@gmail.com
Kurum: KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ksudobil281738, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {326 - 333}, doi = {10.18016/ksudobil.281738}, title = {Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {TANRIVERDİ, Çağatay and Değirmenci, Hasan and ARSLAN, Fırat} }
APA Değirmenci, H , TANRIVERDİ, Ç , ARSLAN, F . (2017). Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 20 (4), 326-333. DOI: 10.18016/ksudobil.281738
MLA Değirmenci, H , TANRIVERDİ, Ç , ARSLAN, F . "Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 20 (2017): 326-333 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/281738>
Chicago Değirmenci, H , TANRIVERDİ, Ç , ARSLAN, F . "Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 20 (2017): 326-333
RIS TY - JOUR T1 - Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması AU - Hasan Değirmenci , Çağatay TANRIVERDİ , Fırat ARSLAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.281738 DO - 10.18016/ksudobil.281738 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 326 EP - 333 VL - 20 IS - 4 SN - - M3 - doi: 10.18016/ksudobil.281738 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.281738 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması %A Hasan Değirmenci , Çağatay TANRIVERDİ , Fırat ARSLAN %T Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P - %V 20 %N 4 %R doi: 10.18016/ksudobil.281738 %U 10.18016/ksudobil.281738