Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 4, Sayfalar 482 - 488 2018-08-31

Farklı Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi Lobesia botrana (Denis Et Schiffermüller)’nın Zarar Durumunun Belirlenmesi
Determining the Damage Level of the European Grapevine Moth Lobesia botrana (Denis Et Schiffermüller) in Different Grape Varieties

Mahmut Murat ASLAN [1] , Gülser CANDAN [2]

91 228

Türkiye bağ alanlarında salkım güvesi Lobesia botrana (Denis et Schiffermüller)’nın direk ve indirek olarak önemli zararlara sebep olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada salkım güvesi L. botrana’nın 21 farklı bağ çeşidi içerisinden çevreye en iyi adaptasyon gösteren 6 üzüm çeşidinde zarar düzeyini ve popülasyon yoğunluğunu belirlemek için yürütülmüştür.

Gaziantep ilinin Körkün kasabasında kurulu bulunan bağ alanında bölge şartlarına uygun, farklı fenolojik gelişmeye sahip ve çevreye en iyi adaptasyon gösteren Trakya İlkeren, Hönüsü, Ata Sarısı, Barış, Yalova İncisi ve Italia çeşitleri çalışılmıştır. Farklı üzüm çeşitlerinin haftalık arazi çıkışlarında her çeşitten 10 omcadan 20 salkım kontrol edilerek toplam vuruk sayıları tespit edilmiştir. L. botrana erginlerinin bölgelerde ilk olarak mayıs ayının başlarından itibaren çıkış yaptıkları ve ağustos başına kadar popülasyonlarını sürdürdükleri, mayıs, haziran ve temmuz olmak üzere 3 tepe noktası oluşturduğu gözlemlenmiştir. L. botrana 1. dölde en fazla Barış üzüm çeşidini, 2. dölde Yalova İncisi-Trakya İlkeren ve 3. dölde ise Hönüsü-Italia üzüm çeşitleri üzerinde zarar oluşturduğu tespit edilmiştir. L. botrana’nın en fazla Italia en az Ata Sarısı üzüm çeşidinde zarar verdiği saptanmıştır.

Lobesia botrana (Denis et Schiffermüller) is known causing important damage directly or indirectly in the vineyards of Turkey. This study was conducted to determine the population density and damage level of L. botrana on 6 grape varieties selected from 21 different best environment adapted vineyard types.

Studied grape varieties including Trakya İlkeren, Hönüsü, Ata Sarısı, Barış, Yalova İncisi and Italia are suitable for the region conditions, have different phenological development and best adaptation to the environment. During this period of time, adults pests were counted weekly, and damage bump numbers were determined by checking 20 grape clusters of 10 omcans of each variety at every weekly field trip. It has been observed that L. botrana adults were detected first in May and continue to increase their populations through the beginning of August. The adults formed three peaks including in May, June and July. L. botrana was found to cause the highest damage to Barış grapes in the 1st generation, to the Yalova İncisi-Trakya İlkeren in the 2nd and the Hönüsü-Italia grape varieties in the 3rd. generation. L. botrana was found to be the most abundant in Italia, at least in Ata Sarısı grape varieties.

 • Akyol B, Aslan MM 2010. Investigations on Efficiency of Mating Disruption Technique Against The European Grapevine Moth (Lobesia botrana Den. Et.Schiff.) (Lepidoptera; Tortricidae) In Vineyard, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(4): 730-735.
 • Altay M 1981. Salkım Güvesi (Lobesia botrana Den. Et.Schiff.) (Lep.: Tortricidae)’ne Karşı Tarımsal Savaşta Erken Uyarı İstasyonlarının Çalışma Düzeni. Türkiye 1. Bağcılık Sempozyumu, 14-19 Eylül, Tekirdağ.
 • Altındişli FÖ, Koçlu T, Hepdurgun B, Charmillot PJ 2002. Early Studies on the Effectiveness of Mating Disruption Technique against Lobesia botrana Den. Et Schiff. The Seedless Sultana Vineyards of the Aegean Region in Turkey. Proceeding of IOBC Meeting on Phermones and Other Semiochemicals in Integrated Production, 22- 27 September Erice, Italy.
 • Anonim 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatı (Meyve ve Bağ Zararlıları, Cilt:4), T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Gn. Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Bşk. (TAGEM), Ankara, 388 s.
 • Anonim 1992. Grape Pest Management (Second edition). University Of California Division of Agriculture and Natural Resourses, Oakland, California, 400 s.
 • Aslan MM 2015. Kahramanmaraş İli Bağ Alanlarında Biyoteknik Mücadele Uygulamaları. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, 20-23 Mayıs, Bilecik, Türkiye.
 • Birgücü AK, Turanlı F, Gümüş E, Güzel B, Karsavuran Y 2015. The Effect of Grape Cultivars on Oviposition Preference and Larval Survival of Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae). Fresenius Environmental Bulletin, 24(1): 33-38.
 • Erkan M, Ataç Ö, Altındişli Ö, Göven MA, Erkılıç L, Tokgönül S, Kaplan C, Uçkan A 1999. Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araşt. Gn. Md. Bitki Sağlığı Araştır. Daire Bşk., Ankara, 96 s.
 • Erkılıç L, Mart C, Yiğit A 1995. Güney Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Entomolojik Sorunlar ve Çözüm Önerileri. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan, Şanlıurfa.
 • Fermaund M, Le Menn R 1992. Transmissions of Botriytis cinerea to Grapes by Grape Berry Moth Larvae. Phytopayhology, 82: 1393-1398.
 • İyriboz N 1938. Bağ Hastalıkları. T. C. Ziraat Vekaleti Neşriyatı Umumi Sayısı: 323 Ziraat Hastalıları. Sayı: 2, 245 s.
 • Kovancı B, Türkmen C, Kumral NA 2005. İznik (Bursa) İlçesindeki Bağlarda Zararlı Salkım güvesi, Lobesia botrana (Den.-Schiff.) (Lep.:Tortricidae)’nın Ergin Popülasyon Dalgalanması Üzerinde Araştırmalar. 6. Türkiye Bağcılık Sempozyumu, 19-23 Eylül Tekirdağ.
 • Mamay M, Çakır A 2014. Şanlıurfa Merkez İlçe Bağlarında Salkım güvesi Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın Ergin Popülasyon Değişimi ve Bulaşma Oranının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni. 54(2):103-104.
 • Moreau J, Benrey B, Thiery D 2006. Grape Variety Affects Larval Performance and Also Female Reproductive Performance of the European Gapevine Moth Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae). Bulletin of Entomological Research, 96: 205–212.
 • Özbek H, Güçlü Ş, Hayat R, Yıldırım E 1995. Meyve, Bağ ve Bazı Süs Bitkileri Zararlıları. Atatürk Ünv. Ziraat Fak. Yayınları, Erzurum, 357s.
 • Öztürk N, Acıöz S 2010. Tarsus (Mersin) Bağlarında Zararlı Salkım Güvesi Lobesia botrana (Den. & Schiff.) (Lepidoptera; Tortricidae)’nin Ergin Popülasyon Değişimi. Bitki Koruma Bülteni, 50(3): 111-120.
 • Shoran R, Zahav T, Soroker V 2009. The Effect of Grape Vine Cultivars on Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) Population Levels. J. Pest Sci., 82: 187–193
 • TEBGE 2015. Tarımsal Ekonomi ve Politikalar Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü (TEBGE). Ankara. (http://arastirma.tarim.gav.tr) (Erişim Tarihi: 23.10.2017)
 • TÜİK 2016. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bitkisel Üretim İstatistikleri. Ankara. ( http://tuik.gov.tr) (Erişim Tarihi: 24.10.2017).
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Mahmut Murat ASLAN (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Gülser CANDAN

Bibtex @araştırma makalesi { ksutarimdoga433326, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9149}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {482 - 488}, doi = {10.18016/ksudobil.349828}, title = {Farklı Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi Lobesia botrana (Denis Et Schiffermüller)’nın Zarar Durumunun Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ASLAN, Mahmut Murat and CANDAN, Gülser} }
APA ASLAN, M , CANDAN, G . (2018). Farklı Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi Lobesia botrana (Denis Et Schiffermüller)’nın Zarar Durumunun Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (4), 482-488. DOI: 10.18016/ksudobil.349828
MLA ASLAN, M , CANDAN, G . "Farklı Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi Lobesia botrana (Denis Et Schiffermüller)’nın Zarar Durumunun Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 482-488 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/37499/433326>
Chicago ASLAN, M , CANDAN, G . "Farklı Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi Lobesia botrana (Denis Et Schiffermüller)’nın Zarar Durumunun Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 482-488
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi Lobesia botrana (Denis Et Schiffermüller)’nın Zarar Durumunun Belirlenmesi AU - Mahmut Murat ASLAN , Gülser CANDAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.349828 DO - 10.18016/ksudobil.349828 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 482 EP - 488 VL - 21 IS - 4 SN - -2619-9149 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.349828 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.349828 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Farklı Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi Lobesia botrana (Denis Et Schiffermüller)’nın Zarar Durumunun Belirlenmesi %A Mahmut Murat ASLAN , Gülser CANDAN %T Farklı Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi Lobesia botrana (Denis Et Schiffermüller)’nın Zarar Durumunun Belirlenmesi %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P -2619-9149 %V 21 %N 4 %R doi: 10.18016/ksudobil.349828 %U 10.18016/ksudobil.349828
ISNAD ASLAN, Mahmut Murat , CANDAN, Gülser . "Farklı Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi Lobesia botrana (Denis Et Schiffermüller)’nın Zarar Durumunun Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 / 4 (Ağustos 2018): 482-488. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.349828