Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 4, Sayfalar 500 - 510 2018-08-31

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parsel Şekillerinin Analizi: Niğde Misli Ovası 2. Kısım Yıldıztepe Örneği
Analysis of Parsel Shapes in Land Consolidation Projects: A Case Study Of Niğde Misli Plain 2. Kısım Yıldıztepe

Rengin BAYRAM [1] , Hasan DEĞİRMENCİ [2]

71 258

Bu çalışmanın amacı arazi toplulaştırma (AT) öncesi ve sonrası hazine, mera ve şahıs parsellerindeki şekilsel değişimi belirlemektir. Niğde Misli Ovası 2. Kısım Yıldıztepe arazi toplulaştırma projesi materyal olarak alınmıştır. Çalışmada AT öncesi ve sonrası parsel şekillerindeki geometrik değişiklik şekil indeksi (SI), fraktal büyüklük indeksi (FD), şekil faktörü (FORM) ve kare piksel ölçeği (SqP) göstergeleri ile incelenmiştir. Proje alanı içerisindeki parseller hazine, mera ve şahıs olarak ayrılarak bu gruplar içerisinde AT öncesi ve sonrası oluşan indeksler karşılaştırılmıştır. AT öncesi ve sonrasında SI, FD ve FORM göstergeleri optimum değere yaklaşmıştır. Ancak SqP tarım arazilerini değerlendirmede başarılı bulunmamıştır. Ayrıca incelenen bazı parsellerde şekil indeksi göstergelerinin optimum değere yaklaşsa bile geometriksel şekilleri ifade etmekte başarısız bulunmuştur. Sonuçta SI, FD ve FORM göstergelerinin AT çalışmalarında parsel şekillerini incelemek amaçlı kullanılabileceği belirlenmiştir.

Aim of this study was to determine any chances in parcel shape prior and after land consolidation (LC). In this study, Niğde Misli Plain 2. Kısım Yıldıztepe Project was taken as material. In the scope of the study, the geometrical change in the parcel shapes prior and after LC was examined with shape index (SI), fractal dimension (FD), form factor (FORM) and square pixel metric (SqP) indicators. The parcels in the project area were separated into public land, pasture and field, and the indices formed prior and after LC were compared among these groups. SI, FD and FORM indicators before and after land consolidation have reached about optimum value. But SqP was not found as an indicator to recognize agricultural parcel shape. It has been found that some of the parcels examined have failed to express geometrical shapes even if their shape index approaches the optimum value. As a result, SI, FD and FORM indices can be used to assess agricultural parcel shapes in land consolidation. 

 • Anonim 2017. Arazi Toplulaştırması. http://ankara.tarim.gov.tr/Belgeler/liftet/arazitoplulastirmasi.pdf Son erişim: 18.12.2017
 • Arslan F, Değirmenci H, Tonçer R, Yoğun E 2017. Niğde Misli Ovası Tırhan Köyü Arazi Toplulaştırma Projesinin Değerlendirilmesi. 2. Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Tokat.
 • Arslan H, Tunca, E. 2013. Arazi Toplulaştırmasının Sulama Projelerinin Performası Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilim. Dergisi, 2013,28(3):126-133.
 • Aslan T, Gundogdu K, Arici I 2007. Some Metric Indices for the Assessment of Land Consolidation Projects. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(9), 1390-1397.
 • Boyacıoğlu R 1975. Arazi Toplulaştırılması Yapılan Erzincan Güllüce Köyündeki Tarımsal İşletmelerin Ekonomik Analizi. Topraksu Teknik Dergisi, Sayı:57, Ankara, 131s.
 • Boztoprak, T, Demir O, Çoruhlu YE, Nişancı R 2015. Arazi Toplulaştırmasının Tarımsal İşletmelere Etkilerinin Araştırılması. Selcuk University Journal of Engineering, Science And Technology, 3(3), 1-11.
 • Çelebi M 2010. Toplulaştırmanın Karaman İlinde Sulama ve Diğer Tarımsal Faaliyetlerin Verimliliği Üzerinde Etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2), 1-6.
 • Demetriou D 2013. The Development of an Integrated Planning and Decision Support System (Ipdss) for Land Consolidation. Springer Science & Business Media.
 • Frohn RC 2006. The Use of Landscape Pattern Metrics in Remote Sensing Image Classification, International Journal of Remote Sensing, 27(10), pp. 2025-2032.
 • Gonzalez XP, Alvarez CJ, Crecente R 2004. Evaluation of Land Distributions with Joint Regard to Plot Size and Shape. Agricultural Systems, 82(1), 31-43.
 • Jiao L, Liu Y 2012. Analyzing the shape characteristics of land use classes in remote sensing imagery. ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sens. Spatial Inf. Sci., I-7, 135-140.
 • Kara M 1984. Sulama Şebekelerinde Sulama Oranı- Arazi Parçalanması Şebeke Yoğunluğu İlişkileri ve Türkiye’deki Durum Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta, 45s
 • Lewis HG, Cote S, Tatnall ARL 1997. Determination of spatial and temporal characteristics as an aid to neural network cloud classification. International Journal of Remote Sensing, 18, pp. 899-915.
 • Libecap G, Lueck D 2009. The Demarcation of Land and the Role of Coordinating Institutions. Cambridge, Ma, National Bureau Of Economic Research Working Paper No. 14942.
 • Mcgarigal K, Marks B 1995. FRAGSTAT: Spatial Pattern Analysis Program for Quantiy Fying Landscape Structure.
 • Patton DR 1975. A Diversity Index for Quantifying Habitat" Edge". Wildlife Society Bulletin (1973-2006), 3(4), 171-173.
 • Russ JC 2002. The Image Processing Handbook, fourth ed. CRC Press, Boca Raton, FL.
 • Sönmezyıldız E 2012. Eskişehir Beyazaltın Köyü Arazi Toplulaştırma Alanında Sulama Performansının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yoğunlu A 2013. Arazi Toplulaştırma Faaliyetleri. Trb1 Bölgesi (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli), Fırat Kalkınma Ajansı. Erişim Tarihi: 2013.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Rengin BAYRAM

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Hasan DEĞİRMENCİ

Bibtex @araştırma makalesi { ksutarimdoga433334, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9149}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {500 - 510}, doi = {10.18016/ksudobil.369729}, title = {Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parsel Şekillerinin Analizi: Niğde Misli Ovası 2. Kısım Yıldıztepe Örneği}, key = {cite}, author = {BAYRAM, Rengin and DEĞİRMENCİ, Hasan} }
APA BAYRAM, R , DEĞİRMENCİ, H . (2018). Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parsel Şekillerinin Analizi: Niğde Misli Ovası 2. Kısım Yıldıztepe Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (4), 500-510. DOI: 10.18016/ksudobil.369729
MLA BAYRAM, R , DEĞİRMENCİ, H . "Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parsel Şekillerinin Analizi: Niğde Misli Ovası 2. Kısım Yıldıztepe Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 500-510 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/37499/433334>
Chicago BAYRAM, R , DEĞİRMENCİ, H . "Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parsel Şekillerinin Analizi: Niğde Misli Ovası 2. Kısım Yıldıztepe Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 500-510
RIS TY - JOUR T1 - Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parsel Şekillerinin Analizi: Niğde Misli Ovası 2. Kısım Yıldıztepe Örneği AU - Rengin BAYRAM , Hasan DEĞİRMENCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.369729 DO - 10.18016/ksudobil.369729 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 500 EP - 510 VL - 21 IS - 4 SN - -2619-9149 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.369729 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.369729 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parsel Şekillerinin Analizi: Niğde Misli Ovası 2. Kısım Yıldıztepe Örneği %A Rengin BAYRAM , Hasan DEĞİRMENCİ %T Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parsel Şekillerinin Analizi: Niğde Misli Ovası 2. Kısım Yıldıztepe Örneği %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P -2619-9149 %V 21 %N 4 %R doi: 10.18016/ksudobil.369729 %U 10.18016/ksudobil.369729
ISNAD BAYRAM, Rengin , DEĞİRMENCİ, Hasan . "Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parsel Şekillerinin Analizi: Niğde Misli Ovası 2. Kısım Yıldıztepe Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 / 4 (Ağustos 2018): 500-510. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.369729