Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 4, Sayfalar 559 - 564 2018-08-31

Kuraklık ve Tuz Streslerine Maruz Kalan Tütün (Nicotiana tabacum L. ) Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Melatoninin Etkileri
Effect of Melatonin on some of the Physiological and Biochemical Parameters of Tobacco (Nicotiana tabacum L. ) under Drought and Salt Stresses

Armağan KAYA [1] , Memet İNAN [2]

61 188

Bitkiler kuraklık ve tuzluluk gibi abiyotik stres faktörlerine sıklıkla maruz kalırlar. 2016 yılında yapılan bu çalışma tuzluluk ve kuraklık streslerinin ayrı ayrı ve eş zamanlı olarak uygulandığında tütün bitkisinde meydana gelen değişimleri belirlemek ve dışarıdan yapılan melatonin uygulamasının bu değişimler üzerine etkisini saptamak amacıyla, iklimlendirme odasında, saksılarda 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Bu amaçla saksılara dikilen tütün fidelerinin yarısına püskürtme yolu ile bir kez 50 µM melatonin uygulanırken, diğer yarısına uygulama yapılmamıştır. Stres ve kontrol gruplarında klorofil, karotenoid, prolin ve malondialdehit içerikleri ile askorbat peroksidaz ve guaiakol peroksidaz aktiviteleri incelenmiştir. Dışsal melatonin uygulaması yapılmadan NaCl (50 mM) ve PEG (%10) streslerine hem ayrı ayrı, hem de eş zamanlı (50 mM NaCl + % 10 PEG) maruz kalan tütün bitkilerinde klorofil içeriği azalmıştır. Bu bitkilerde karotenoid, prolin ve malondialdehit içerikleri ile askorbat peroksidaz ve guaiakol peroksidaz aktiviteleri artmıştır. Bu değişimlerin eş zamanlı stres uygulanan bitkilerde daha belirgin olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte 50 µM melatonin uygulaması pigment, prolin ve malondialdehit içerikleri ile enzim aktivitelerini arttırmıştır. Bu çalışma yapraklara melatonin uygulamasının tütün bitkisinde stres cevaplarını düzenleyerek kuraklık ve tuzluluğun olumsuz etkilerini azalttığını göstermektedir.

Plants are generally exposed to abiotic stress factors such as drought and salt. Objective of this study was to compare the changes that salinity and drought stress would create simultaneously and individually on tobacco plant and to determine the changes by melatonin application. A pot experiment was conducted in a growth chamber and replicated three times in 2016.  For this reason, half of the plants were subjected to 50 µM melatonin, the other half was left untreated. Prior to the melatonin application, NaCl (50 mM) and PEG (10%) stress effects were applied both individually and combined (50 mM NaCl + 10% PEG). The results indicated that chlorophyll content in tobacco plants was decreased, however the carotenoid contents, proline, malondialdehyde and activities of ascorbat peroxidase and guaiacol peroxidase were increased. Mentioned activity changes were even greater for the combined stress factor application. On the other hand, in 50 µM melatonin applied plants were found to be increasing in enzymatic activity as well as the contents of pigment, prolin and malondialdehite. This study illustrated that melatonin application on the leaves coordinates the stress response and decreases the negative effect of the drought and salinity

 • Anonim 2013. Adıyaman Tütün Raporu. İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Yatırım Destek Ofisi, Adıyaman.
 • Andrews, C. J. 2005. Purifcation and characterisation of a family of glutathione transferases with roles in herbicide detoxifcation in soybean (Glycine max L.); selective enhancement by herbicides and herbicide safeners. Pestic. Biochem. Phys, 82 : 205–219.
 • Arnao, M.B., Hernandez-Ruiz, J. 2014. Melatonin: plant growth regulator and/or biostimulator during stress? Trends in Plant Sci, 19(12) : 789-797.
 • Bates, L.S., Waldren, R.P., Teare, I.D. 1973. Rapid determination of proline for water-studies. Plant Soi, 39 : 205-207.
 • Bayoumi, T.Y., Eid, M.H., Metwali, E.M. 2008. Application of physiological and biochemical indices as a screening technique for drought tolerance in wheat genotypes. AJB, 7(14):2341-2352.
 • Bueno, P., Piqueras, A., Kurepa J., Savoure´, A., Verbruggen, N., Montagu, M.V., Inze, D. 1998. Expression of antioxidant enzymes in response to abscisic acid and high osmoticum in tobacco BY-2 cell cultures. Plant Sci, 138 : 27–34.
 • Büyük, İ., Soydam-Aydın, S., Aras, S. 2012. Bitkilerin stres koşullarına verdiği moleküler cevaplar. Türk Hij. Den. Biyol. Derg. 69(2) : 97 – 110.
 • Cakmak, I. 1994. Activity of ascorbate-dependent H2O2-scavenging enzymes and leaf chlorosis are enhanced in magnesium-deficient and potassium deficient leaves, but not in phosphorus-deficient leaves. J. Exp. Bot, 45 : 1259–1266.
 • Çarpıcı, E.B., Erdel, B. 2015. Bazı yonca çeşitlerinde (Medicago sativa L.) kuraklık stresinin çimlenme özellikleri üzerine etkisi. Derim, 32(2):201-210.
 • Çelik, Ö, Atak, Ç. 2012. The effect of salt stress on antioxidative enzymes and proline content of two Turkish tobacco varieties. Turk J Biol, 36 : 339-356.
 • Çulha, Ş., Çakırlar, H. 2011. Tuzluluğun bitkiler üzerine etkileri ve tuz tolerans mekanizmaları, AKU Fen Bilimleri Dergisi, 11 : 11-34. De-Kok, L., Graham, M. 1980. Levels of pigments, soluble proteins, amino acids and sulfhydryl compounds in foliar tissue of Arabidopsis thaliana during dark induced and natural senescence. Plant Physiol. Biochem, 27 : 133-142.
 • Delauney, A.J., Verma, D.P.S. 1993. Proline biosynthesis and osmoregulation in plants. Plant J, 4(2) : 215-223.
 • Heath, R.L., Packer, L. 1968. Photoperoxidation in isolated chloroplast, I. kinetics and stoichiometry of fatty acid peroxidation. Arch. Biochem. Biophysics, 125 : 180–198.
 • Kalefetoğlu, T., Ekmekçi, Y. 2005. The effects of drought on plants and tolerance mechanisms. G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18(4) : 723-740.
 • Karabacak, K. 2017. Türkiye’de tütün tarımı ve coğrafi dağılışı, Coğrafi Bilimler Dergisi, 15 (1) : 27- 48.
 • Kaya, A., Yigit, E. 2014. The physiological and biochemical effects of salicylic acid on sunflowers (Helianthus annuus) exposed to flurochloridone. Ecotox. Environ. Safe, 106 : 232–238.
 • Kaya, A., İnan, M. 2017. Tuz (NaCl) Stresine Maruz Kalan Reyhan (Ocimum basilicum L.) Bitkisinde Bazı Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Salisilik Asidin Etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 21(3): 332-342
 • Keleş, Y., Öncel I. 2002. Buğday Fidelerinde Büyüme ve Pigment İçeriği Üzerine Sıcaklık ve Su-Tuz Streslerinin Birlikte Etkileri. AUJST, 3(1): 143-152
 • Kobylinska, A., Reiter, R.J., Posmyk, M.M., 2017. Melatonin protects cultured tobacco cells against lead-ınduced cell death via ınhibition of Cytochrome c translocation. Front Plant Sci, 8 : 1560.
 • Kobylinska, A., Posmyk, M.M. 2016. Melatonin restricts Pb-induced PCD by enhancing BI-1 expression in tobacco suspension cells. Biometals, 29 : 1059–1074.
 • Korkmaz, A., Demir, Ö., Kocaçınar, F., Cuci, Y. 2016. Biber fidelerinde yapraktan yapılan melatonin uygulamalarıyla üşüme stresine karşı toleransın arttırılması, KSÜ Doğa Bil. Derg, 19 (3) : 348-354.
 • Lerner, A.B., Case, J.D., Takahashi, Y. 1958. Isolation of Melatonin, a Pineal Factor That Lightness Melanocytes. JACKS, 80: 2587-2591.
 • Lichtenthaler, K., Welburn, A.R. 1983. Determination of total carotenoids and chlorophylls a and b of leaf extracts in different solvents. Botanisches Institutder Univeristat, Kaiserstran βe 12, Postfach pp. 591-592. Mac Adam, J.W., Nelson, C.J., Sharp, R.E. 1992. Peroxidase activity in the leaf elongation zone of tall fescue. Plant Physiol, 99 : 872-878.
 • Mittler, R. 2002. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends in Plant Sci, 7, 405-410. Mýtinová, Z., Motyka, V., Haisel, D., Gaudinová, A., Lubovská, Z., Wilhelmová, N. 2010. Effect of abiotic stresses on the activity of antioxidative enzymes and contents of phytohormones in wild type and AtCKX2 transgenic tobacco plants. Biol. Plant. 54 (3) : 461-470
 • Nakano, Y., Asada, K. 1981. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate specific peroxidase in spinach chloroplasts. Plant Cell Physiol, 22 : 867–880.
 • Ohkawa, H., Ohishi, N., Yagi, K. 1979. Assay for lipid peroxidation in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. Anal. Biochem, 95 : 351.
 • Örs, S., Ekinci, M. 2015. Kuraklık stresi ve bitki fizyolojisi, Derim, 32 (2) : 237-250.
 • Posmyk, M.M., Kuran, H., Marciniak, K., Janas, K.M. 2008. Presowing seed treatment with melatonin protects red cabbage seedlings against toxic copper ion concentration., J. Pineal Res, 45 : 24–31.
 • Santos, C.V. 2004. Regulation of chlorophyll biosynthesis and degradation by salt stress in sunflower leaves. Sci. Hortic, 103 : 93–99.
 • Tiryaki, İ. 2016. Yoncada (Medicago sativa L.) Kuraklık Stresi ve Tolerantlık Mekanizması, KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(3):296-305.
 • Van den Berg, L., Zeng, Y.J. 2006. Response of South African indigenous grass species to drought stress induced by polyethylene glycol (PEG) 6000. S Afr J Bot 72:284–286.
 • Yıldız, M., Terzi, H., Cenkci, S., Arıkan Terzi, E.S., Uruşak, B. 2010. Bitkilerde tuzluluğa toleransın fizyolojik ve biyokimyasal markörleri, AUBTD-C, 1(1) : 1-33.
 • Zhang, N., Sun, Q., Zhang, H., Cao, Y., Weeda, S., Ren, S., Guo, Y.D. 2014. Roles of melatonin in abiotic stress resistance in plants. Journal Exp. Bot, 66 (3) : 647-56.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Armağan KAYA (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Memet İNAN

Bibtex @araştırma makalesi { ksutarimdoga433620, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9149}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {559 - 564}, doi = {10.18016/ksudobil.350965}, title = {Kuraklık ve Tuz Streslerine Maruz Kalan Tütün (Nicotiana tabacum L. ) Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Melatoninin Etkileri}, key = {cite}, author = {İNAN, Memet and KAYA, Armağan} }
APA KAYA, A , İNAN, M . (2018). Kuraklık ve Tuz Streslerine Maruz Kalan Tütün (Nicotiana tabacum L. ) Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Melatoninin Etkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (4), 559-564. DOI: 10.18016/ksudobil.350965
MLA KAYA, A , İNAN, M . "Kuraklık ve Tuz Streslerine Maruz Kalan Tütün (Nicotiana tabacum L. ) Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Melatoninin Etkileri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 559-564 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/37499/433620>
Chicago KAYA, A , İNAN, M . "Kuraklık ve Tuz Streslerine Maruz Kalan Tütün (Nicotiana tabacum L. ) Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Melatoninin Etkileri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 559-564
RIS TY - JOUR T1 - Kuraklık ve Tuz Streslerine Maruz Kalan Tütün (Nicotiana tabacum L. ) Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Melatoninin Etkileri AU - Armağan KAYA , Memet İNAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.350965 DO - 10.18016/ksudobil.350965 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 559 EP - 564 VL - 21 IS - 4 SN - -2619-9149 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.350965 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.350965 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Kuraklık ve Tuz Streslerine Maruz Kalan Tütün (Nicotiana tabacum L. ) Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Melatoninin Etkileri %A Armağan KAYA , Memet İNAN %T Kuraklık ve Tuz Streslerine Maruz Kalan Tütün (Nicotiana tabacum L. ) Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Melatoninin Etkileri %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P -2619-9149 %V 21 %N 4 %R doi: 10.18016/ksudobil.350965 %U 10.18016/ksudobil.350965
ISNAD KAYA, Armağan , İNAN, Memet . "Kuraklık ve Tuz Streslerine Maruz Kalan Tütün (Nicotiana tabacum L. ) Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Melatoninin Etkileri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 / 4 (Ağustos 2018): 559-564. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.350965