Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 4, Sayfalar 599 - 606 2018-08-31

Trafik Gürültüsünün Kontrolünde Bitki Perdelerinden Yararlanılması Üzerine Bir Araştırma
A Research on the Use of Vegetation Barriers in Traffic Noise Control

Neslihan DOYGUN [1] , Hakan DOYGUN [2]

51 135

Bu çalışma, trafik gürültüsünün kontrolünde bitki türlerinden perdeleme elemanı olarak yararlanma olanaklarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen ölçümler kapsamında, bitki perdelerinin oluşturulmasında 7 farklı ağaççık ve çalı formlu dış mekan süs bitki türü kullanılmıştır. Bitki perdelerinde öncelikli olarak türlere tek başlarına yer verilmiş, ardından türler arasında bazı kombinasyonlar denenerek boy ve form farklılaşmasının gürültüyü perdeleme üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bitki perdelerinin gürültü düzeyinin azaltılmasında etkin rol oynadığını ortaya koymuştur. Çalışma kapsamında uygulanan yöntemlerin ve ortaya konulan bulguların, benzer bilimsel araştırmalara ve çevre sorunlarının insanlar üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yönelik uygulamalara katkı sağlaması beklenmektedir.

This study was conducted to investigate the opportunities of the use of vegetation barriers in traffic noise control. Based on the measurements taken at The University of Kahramanmaraş Sütçü İmam Avşar Campus, 7 different exotic shrubs species have been used to establish vegetation barriers. While configuring vegetation barriers, in the first hand, the species have been assessed singly, and then, some combinations have been experienced to see the effects of altitude, and forms on the effectiveness of the vegetation barriers. The results have shown that shrubs species play an important role to decrease the noise levels. It is expected that the methods and the results could guide similar scientific studies and applications.

 • Akay, A., 2015. Kent İçi Alanlarda Trafik Gürültüsünün Bitki Kullanımı İle Kontrolü: Konya-İstanbul Çevre Yolu Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Aktaş, Y., 2002. Kent İçi Alanlarda Bitki Kullanımı ile Gürültü Kontrolü (İstanbul, Maslak-Zincirlikuyu Hattı Örneğinde). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Anonymous, 2009a. Ensuring quality of life in Europe's cities and towns: Tackling the environmental challenges driven by European and global change. European Environment Agency, Report no: 5/2009.
 • Anonymous, 2009b. HD2010 Integrating Sound Level Meter Spectrum Analyzer, Rev. 3.5, Delta OHM SRL, Italy, Pp. 160.
 • Bayramoğlu, E., Işık, Ö. B., Demirel, Ö., 2014. Gürültü Kirliliğinin Kent Parklarına Etkisi ve Çözüm Önerileri: Trabzon Kenti Örneği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4, 9, 35-42.
 • Doygun, N., 2016. Analysing Traffic Noise on the Avsar Campus of the Kahramanmaras Sutcu Imam Unıversity. Inonu University Journal of Art and Design, 6(14), 1-11. DOI: 10.16950/iüstd.32311
 • Doygun, H., Gürün, D. K., 2008. Analysing and mapping spatial and temporal dynamics of urban traffic noise pollution: a case study in Kahramanmaraş, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 142, 65-72.
 • Erdoğan, E., Yazgan, M., 2007. Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 4 (2), 201-210.
 • Kalansuriya, C. M., Pannila, A. S., Sonnadara, D. U. J., 2009. Effect of roadside vegetation on the reduction of traffic noise levels. Proceedings of the Technical Sessions, Institute of Physics – Sri Lanka, 25, 1-6.
 • Morova, N., Şener, E., Terzi, S., Beyhan, M., Harman, B. İ., 2010. Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinin Gürültü Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Hazırlanması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-3,271-278.
 • Mutlu, Z., 2010. Konya Kentiçi Trafik Gürültüsünün Engellenmesinde Kullanılacak Bazı Bitkiler Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
 • Önder, S., Koçbeker, Z., 2012. Importance of the Green Belts to Reduce Noise Pollution and Determination of Roadside Noise Reduction Effectiveness of Bushes in Konya. International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering. 6 (6), 373-376.
 • Özer, S., Irmak, M. A., Yılmaz, H., 2008. Determination of roadside noise reduction effectiveness of Pinus sylvestris L. and Populus nigra L. in Erzurum, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 144:191–197.
 • Posada, M. I., Arroyave, M. P., Fernandez, C., 2009. Influencia de la Vegetación en los Niveles de Ruido Urbano. Revista Escuela de Ingeniería de Antioquia, 12, 79-89.
 • Renterghem, T., Botteldooren, D., 2016. View on outdoor vegetation reduces noise annoyance for dwellers near busy roads. Landscape and Urban Planning, 148, 203-215.
 • Stanners, D., Bourdeau, P. (Eds.), 1995. Europe’s environment: the Dobris assessment. European Environment Agency, EC DG XI and Phare, Copenhagen, Denmark, 676 pp.
 • Ustasüleyman, T., 1998. Gürültü Sorunu ve Gürültünün Azaltılmasında Bitkisel Materyalin Kullanımı ile İlgili Ölçüm Yöntemleriyle Yapılmış Çalışmaların Derlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • WHO (World Health Organization), 2012. Methodological guidance for estimating the burden of disease from environmental noise. T. Hellmuth, T. Classen, R. Kimvand, S. Kephalopoulos (Eds.), WHO Regional Office for Europe, 69p.
 • Yeşil, M., Atabeyoğlu, Ö., Yeşil, P., 2015. Karayollarının kent içi trafik gürültüsü düzeyine etkisi: Ordu kent merkezi örneği. Turkish Journal of Forestry, 16(2): 177-182.
 • Zannin, P. H. T., Ferreira, A. M. C., Szemeretta, B., 2006. Evaluation of noise pollution in urban parks. Environmental Monitoring and Assessment, 118, 423–433.
 • Zannin, P. H. T., Engel, M. S., Fiedler, P. E. K., Bunn, F., 2013. Characterization of environmental noise based on noise measurements, noise mapping and interviews: A case study at a university campus in Brazil. Cities, 31, 317-327.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5174-7847
Yazar: Neslihan DOYGUN (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0003-2920-1984
Yazar: Hakan DOYGUN

Bibtex @araştırma makalesi { ksutarimdoga441346, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9149}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {599 - 606}, doi = {10.18016/ksudobil.369519}, title = {Trafik Gürültüsünün Kontrolünde Bitki Perdelerinden Yararlanılması Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {DOYGUN, Neslihan and DOYGUN, Hakan} }
APA DOYGUN, N , DOYGUN, H . (2018). Trafik Gürültüsünün Kontrolünde Bitki Perdelerinden Yararlanılması Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (4), 599-606. DOI: 10.18016/ksudobil.369519
MLA DOYGUN, N , DOYGUN, H . "Trafik Gürültüsünün Kontrolünde Bitki Perdelerinden Yararlanılması Üzerine Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 599-606 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/37499/441346>
Chicago DOYGUN, N , DOYGUN, H . "Trafik Gürültüsünün Kontrolünde Bitki Perdelerinden Yararlanılması Üzerine Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 599-606
RIS TY - JOUR T1 - Trafik Gürültüsünün Kontrolünde Bitki Perdelerinden Yararlanılması Üzerine Bir Araştırma AU - Neslihan DOYGUN , Hakan DOYGUN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.369519 DO - 10.18016/ksudobil.369519 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 599 EP - 606 VL - 21 IS - 4 SN - -2619-9149 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.369519 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.369519 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Trafik Gürültüsünün Kontrolünde Bitki Perdelerinden Yararlanılması Üzerine Bir Araştırma %A Neslihan DOYGUN , Hakan DOYGUN %T Trafik Gürültüsünün Kontrolünde Bitki Perdelerinden Yararlanılması Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P -2619-9149 %V 21 %N 4 %R doi: 10.18016/ksudobil.369519 %U 10.18016/ksudobil.369519
ISNAD DOYGUN, Neslihan , DOYGUN, Hakan . "Trafik Gürültüsünün Kontrolünde Bitki Perdelerinden Yararlanılması Üzerine Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 / 4 (Ağustos 2018): 599-606. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.369519