Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 5, Sayfalar 725 - 737 2018-10-31

Determination of Maraş Pepper Production Satisfaction with Structural Equation Model
Maraş Biberi Üretim Memnuniyetinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi

Yeşim AYTOP [1] , Cuma AKBAY [2]

75 198

In recent years, the increase of Maras Pepper cultivation area indicates that there is a trend towards this product by the producers. Maraş Pepper, which has significant contribution to the agricultural sector and the industry based on agriculture, has a very high labor force in production and marketing, and the agricultural employment contribution in the region and country is high. Determination of reasons for preferring Maraş Pepper is one of the most important issues. The main purpose of this study is to determine the levels of satisfaction from production by determining the factors that are effective in Maraş Pepper production. The main material of the study; in order to represent the production of Maras Pepper in Turkey; constitutes of data obtained from face-to-face surveys with 156 Maraş Pepper producers in Gaziantep, Kahramanmaraş and Kilis provinces. Descriptive statistics, confirmatory factor analysis and path analysis were used for the obtained data analyses. According to the result of Structural Equation Model economic factors, production forecast and marketing factors were found to be directly influential on Maraş Pepper production satisfaction. It was determined that a unit increase in the economic factors latent variable would increase Maraş Pepper production satisfaction by 0.64, a unit increase in the personal factors latent variable would increase Maraş Pepper production by 0.32 and a unit increase in the marketing factors latent variable would increase Maraş Pepper production by 0.20. 

Son yıllarda Maraş Biberi ekim alanlarının artması üreticilerin bu ürüne yöneldiğini göstermektedir. Üretimi ile tarım sektörü ve tarıma dayalı sanayi sektörüne önemli katkısı bulunan Maraş Biberi’nin, üretim ve pazarlanmasında kullanılan işgücü ile bölge ve ülkedeki tarımsal istihdama katkısı oldukça yüksektir. Maraş Biberi üretiminin tercih edilme nedenlerinin belirlenmesi önem arz eden konulardan biridir. Bu çalışmanın temel amacı, Maraş Biberi üretiminin tercih edilmesinde etkili olan faktörleri belirleyerek üretimden memnuniyet düzeylerini tespit etmektir. Araştırmanın ana materyalini; Türkiye’deki Maraş Biberi üretimini temsil etmesi bakımından Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde 156 Maraş Biberi üreticisi ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, doğrulayıcı faktör analizi ve yol analizinden yararlanılmıştır. Yapısal Eşitlik Modeli sonucuna göre, Maraş Biberi üretim memnuniyetinde; ekonomik faktörlerin, üretim öngörüsünün ve pazarlama faktörlerinin doğrudan etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik faktörler gizil değişkenindeki bir birimlik artışın Maraş Biberi üretim memnuniyetini 0.64’lük bir artışla, üretim öngörüsü gizil değişkenindeki bir birimlik artışın Maraş Biberi üretim memnuniyetini 0.32’lik bir artışla, pazarlama faktörleri gizil değişkenindeki bir birimlik artışın üretim memnuniyetini 0.20’lik bir artışla etkileyeceği tespit edilmiştir. 
 • Akbay C, Boz İ, Tiryaki GY, Candemir S., Arpacı BB 2012. Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Kırmızıbiberin Üretim Yapısı ve Kurutma Yöntemleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 15(2): 1-10.
 • Anonim 2016. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlükleri Çiftçi Kayıt Sistemi Verileri (Erişim tarihi: 25.10.2016).
 • Avcılar MY, Varinli İ 2013. Perakende Marka Değerinin Ölçümü ve Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması. Detay Yayıncılık, ISBN: 978-605-5216-70-2, Ankara, 203s.
 • Bagozzi RP 1981. Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: A Comment, Journal of Marketing Research, 18(3): 375-381.
 • Bayram N 2013. Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş AMOS Uygulamaları. Ezgi Kitabevi, 2. Baskı, 162s.
 • Boz İ 2013. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 16(1): 24-32.
 • Byrne BN 1998. Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: Basic Concepts, Apllications and Programming. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Byrne BN 2010. Structural Equation Modeling with AMOS. Newyork: Routledge.
 • Churchill G 1979. A Paradigm For Developing Better Measures of Marketing Constructs. Journal of Marketing Research, 16(1): 66-73.
 • FAO 2013. Kuru Biber Üretimi. http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E (Erişim tarihi: 15.10.2016).
 • Gerbing DW, Anderson JC 1988. An Updated Paradigm Scale of Development Incorporating Unidimensionality and Its Assessment. Journal of Marketing, 25(2): 186-192.
 • Kayacan B, Gültekin YS 2012. Yapısal Eşitlik Modellemesinin (YEM) Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunların Çözümlenmesinde Kullanımı. III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi 18-20 Ekim.
 • MacCallum RC, Austin JT 2000. Applications of Structural Equation Modeling in Psychological Research. Annual Review of Psychology, 51: 201-226.
 • Meydan HC, Şeşen H, 2011. Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Newbold P 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, New Jersey, 867pp.
 • Okur Berberoğlu E, Uygun S 2012. Çevre Farkındalığı-Çevre Tutumu Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Sınanması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2): 459-473.
 • Pennings JME, Leuthold RM 2000. The Role of Farmers' Behavioral Attitudes and Heterogeneity in Futures Contracts Usage. American Journal of Agricultural Economics, 82(4): 908-919.
 • Schumacker ER, Lomax GR 1996. A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Seçer İ 2013. SPSS ve LISREL İle Pratik Veri Analizi, Analiz ve Raporlaştırma. AnıYayıncılık, Ankara, ISBN: 978-605-5213-28-2, 218s.
 • Sümer N 2000. Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamaları. Türk Psikoloji Yazıları 3(6): 49-74.
 • Şahin A, Cankurt M, Günden C, Miran, B 2008. Çiftçilerin Risk Davranışları: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2): 153-172.
 • Şimşek ÖF 2007. Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara Ekinoks Yayınları.
 • Tabachnick BG, Fidell LS 2001. Using Multivariate Statics. Boston: Allyn and Bacon
 • Terblanche NS, Boshoff C 2006. The Relationship Between A Satisfactory in-Store Shopping Experience and Retailer Loyalty. South African Journal of Business Management, 37(2): 33-43.
 • TÜİK 2016. Baharatlık Kırmızıbiber Üretim Bilgileri. https://biruni.tuik.gov.tr/bitki selapp/bitkisel.zul, (Erişim tarihi: 04.10.2017).
 • TPE 2002. Maraş Biberi. http://www.tpe.gov.tr/ turkpatentenstitusu/resources/temp/f64 65da2-798f-4a44-962b-15ba8ea745d5.pdf (Erişim tarihi: 18.10.2016).
 • Yılmaz V, Çelik HE, Yağızer C 2009. Çevresel Duyarlılık ve Çevresel Davranışın Ekolojik Ürün Satın Alma Davranışına Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2): 1–14.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Yeşim AYTOP

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Cuma AKBAY

Bibtex @araştırma makalesi { ksutarimdoga442544, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9149}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {725 - 737}, doi = {10.18016/ksudobil.402182}, title = {Maraş Biberi Üretim Memnuniyetinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {AYTOP, Yeşim and AKBAY, Cuma} }
APA AYTOP, Y , AKBAY, C . (2018). Maraş Biberi Üretim Memnuniyetinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (5), 725-737. DOI: 10.18016/ksudobil.402182
MLA AYTOP, Y , AKBAY, C . "Maraş Biberi Üretim Memnuniyetinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 725-737 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/38256/442544>
Chicago AYTOP, Y , AKBAY, C . "Maraş Biberi Üretim Memnuniyetinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 725-737
RIS TY - JOUR T1 - Maraş Biberi Üretim Memnuniyetinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi AU - Yeşim AYTOP , Cuma AKBAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.402182 DO - 10.18016/ksudobil.402182 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 725 EP - 737 VL - 21 IS - 5 SN - -2619-9149 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.402182 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.402182 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Maraş Biberi Üretim Memnuniyetinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi %A Yeşim AYTOP , Cuma AKBAY %T Maraş Biberi Üretim Memnuniyetinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P -2619-9149 %V 21 %N 5 %R doi: 10.18016/ksudobil.402182 %U 10.18016/ksudobil.402182
ISNAD AYTOP, Yeşim , AKBAY, Cuma . "Maraş Biberi Üretim Memnuniyetinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 / 5 (Ekim 2018): 725-737. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.402182