Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 5, Sayfalar 751 - 756 2018-10-31

Kuru Maya (Saccharomyces cerevisiae)’ nın Etlik Civcivlerde Büyüme Performansına Etkisi

Beyhan YETER [1] , Özkan ALTUN [2]

23 202

Bu çalışmada, yemlerine sırası ile % 0 (kontrol), 0.3 ve 0.6 oranlarında kuru maya (Saccharomyces cerevisiae) ilave edilen etlik piliçlerin (broyler) büyüme performansları araştırılmış, haftalara göre canlı ağırlıkları ve yem dönüşüm oranları incelenmiştir. Denemede her grup 3 tekerrür ve 4m2 her tekerrüre 40 adet karışık cinsiyette Ross308 etlik civciv konulmuştur. Denemede standart 4 çeşit ticari yem (başlangıç, büyütme, etlik piliç ve bitirme) kullanılmıştır. Deneme sonunda, haftalara göre canlı ağırlık bakımından gruplar arasında istatistikî olarak bir fark görülmemiştir (P>0.05). 6. hafta sonunda kontrol, % 0.3 ve % 0.6 kuru maya gruplarındaki canlı ağırlıklar sırası ile 2597.7, 2654.9 ve 2568.4 g olarak bulunmuştur. Yem dönüşüm oranı (FCR) bakımından da gruplar arasında istatistikî bir fark bulunmamıştır (P>0.05). 6. hafta sonunda kontrol, % 0.3 ve % 0.6 kuru maya gruplarındaki yem dönüşüm oranları sırası ile 1.64, 1.69 ve 1.68 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, etlik piliç yemlerine farklı oranlarda ilave edilen kuru mayanın canlı ağırlık kazancı ve yem dönüşüm oranına etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

In this study, broiler diet was supplemented with 0 (control), 0.3 and 0.6% and dry yeast (Saccharomyces cerevisiae) and their effects on growth performance body weight, and feed conversion ratio in broiler chicken were investigated weekly. One day old Ross 308 broiler chicks were divided into nine groups (40 birds for each group) randomly. The first three groups were fed on diet supplemented with 0.3% dry yeast. Second groups were fed on diet supplemented with 0.6% dry yeast and other there groups were used as control. Groups were separated by knitted fence and floored area was formed 4 square meters. Four different type commercial diets (starter, grower, broiler and finisher) were used in the experiment. Feeds weighed (10 kg) separately and spread on polyethylene with 2-3 cm in thickness. Measured 30 g and 60 g dried yeast was added on the feed and mixed. At the end of the experiment, there was no significant difference between body weight of the groups (P> 0.05). At the end of 6 weeks, final live weights in control, 0.3% and 0.6% dry yeast supplemented groups were 2597.7, 2654.9 and 2568.4 g, respectively. There was no significant difference between the groups in terms of feed conversion ratio (P> 0.05). At the end of 6 weeks, the feed conversion rates in the control, 0.3% and 0.6% dry yeast supplemented groups were 1.64, 1.69 and 1.68, respectively. It can be concluded that dietary supplementation of dry yeast did not change growth performance in broiler chicks.

 • Abdulrahim SM, Haddadin MSY, Hashlamoun EAR, Robinson RK 1996. The Influence of Lactobacillus Acidophilus and Bacitracin on Layer Performance of Chickens and Cholesterol Content of Plasma and Egg Yolk. British Poultry Science, 37: 341-346.
 • Akman M 1980. “Tek hücre protein, Genel bilgi, THP' nin üstünlükleri, alg, mantar ve mayaların bu amaçla kullanılışı”, Mikrob. Bült., 14: 141-155.
 • Angel R, Dalloul RA, Doerr J 2005. Performance of Broiler Chickens Fed Diets Supplemented with a Direct-Fed Microbial. Poult. Sci. 84, 1222-1231.
 • Anonim 2004. Erişim: [http://www.bitkisel-tedavi.com/biramayası.htm].
 • Anonim 2015. T.C. Ekonomi Bakanlığı Kanatlı Et Sektörü Raporu 2014.
 • Bayırbağ T D 2007. Broiler Rasyonlarında Maya Kültürü (Saccharomyces cerevisiae) ve Probiyotik (MOS) Kullanılmasının Besi Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Berry DR 1982. The Biology of Yeast. Studies in Biology. S. 140, Edward Arnold (Publish ers) Ltd., S. 57, London. BESD-BİR sektör verileri www.best-bir.org erişim tarihi 20.12.2016
 • Camcı Ö, Sarıca M, Yeter B 2016. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Eğitimi ve Öğretiminde Bazı Sorunlar. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi. Bildiriler Kitabı. 55s. Samsun
 • Denli M, Okan F 2002. Etlik Piliç Yemlerine Saccharomyces cerevisiae Katkısının Kronik Dozlardaki T-2 Toksininin Olumsuz Etkilerini Gidermedeki Rolü ve Besi Performansına Etkileri. Hayvansal Üretim Dergisi. 43 (2): 1-8.
 • Djouvinov D, Boicheva S, Simeonova T, Vlaikova T 2005. The Effect of Feeding Lactinapropbiotics on Performance, Some Blood Parameters and Caecalmicroflora Caecalmicroflora of Mule Ducklings. Trakia Journal of Sciences 3 (2), 22-28.
 • Ehsani M, Baratian V, Torki M 2011. Performance of Broilers Fed Barly-Based Diets Supplemented by Two Sources of Commercial Probiotics. World Applied Science Journal 14, 9-14.
 • El-Nagmy KY, Abd El-Samaee MO, Ibrahim MRM 2004. Effect of Dietary Plant Protein and Microbial Phytase Levels on Performance of Broiler Chicks. Egypt. Poult. Sci. 24, 101-121.
 • Fuller R 1989. Probiotics in Man and Animals. J. Applied Bacterol. 66, 365-378.
 • Hassanein SM, Soliman NK 2010. Effect of Probiotic (Saccharomyces cerevisiae) Adding to Diets on İntestinal Microflora and Performance of Hy-Line Layer Hens. J. Am. Sci., 6, 159-169.
 • Hooge DM, Sims MD, Sefton AE, Connolly A and Spring PS 2003. Effect of Dietary Mannan Oligosaccharide, with or Without Bacitracin or Virginiamycin, on Live Performance of Broiler Chickens at Relatively High Stocking Density on New Litter. Journal of Applied Poultry Research. 12, 461-467.
 • Ignacio ED 1995. Evaluation of the Effect of Yeast Culture on the Growth Performance of Broiler Chick. Poultry Science. 74 (Suppl. 1): 196 (Abstr.).
 • Jin LZ, Ho YW, Abdullah N, Jalaludin S 1997. Probiotics in poultry: Mode of action. World’s poult. Sci. 53, 352-368.
 • Joy AD, Samuel JJ 1997. Effect of Probiotic Supplementation on the Performance of Broilers. J. Veterinary and Animal Sci. 28, 10-14.
 • Katırcıoğlu H, Aksöz N 2003. Tek Hücre Proteini, Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, Cilt: 01 Sayı: 08 Sayfa: 34- 49.
 • Kermanshahi H, Ziaei N, Pilevar M 2011. Effect of Dietary Crude Protein Fluctuation on Performance, Blood Parameters and Nutrients Retention in Broiler Chicken During Starter Period. Global Veterinaria 6 (2), 162-167.
 • Nahanshon SN, Nakaue HS, Mirosh W 1993. Effects of Direct Fed Microbials on Nutrient Retention and Parameters of Single White Leghorn Pullets. Poult. Sci. 2, 72- 87.
 • Özsoy B, Yalçın S 2011. The Effects of Dietary Supplementation of Yeast Culture on Performance, Blood Parameters and Immune System in Broiler Turkeys. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Dergisi 58, 117-122.
 • Patterson JA, Bulkholder KM 2003. Application of Prebiotics and Probiotics in Poultry Production. Poult. Science 82(4):627-31.
 • Pirgozliev V, Murphy TC, Owens B, George J, Mccann MEE 2008. Fumaric and Sorbic Acid as Additives in Broiler Feed. Res. Vet. Sci. 84, 387-394.
 • Pouraziz S, Aghdam SH, Chekanı-Azar S 2013. Effects of Dietary Saccharomyces cerevisiae and Butyric Acid Glycerides on Performance and Serum Lipid Level of Broiler Chickens. Kafkas Univ. Vet. Fak. Dergisi 19 (5): 903-907.
 • SAS (SAS Institute 1994).
 • Shareef AM, Al-Dabbagh SA 2009. Effect of Probiotic (Saccharomyces cerevisiae) on Performance of Broiler Chicks. Iraqi J. Vet. Sci., Vol.23, Supplement I, 23-29, Proceedings of the 5th Scientific Conference, College of Veterinary Medicine University of Mosul.
 • Shen YB, Piao XS, Kim SW, Wang L, Liu P, Yoon I, Zhen YG 2009. Effects of Yeast Culture Supplementation on Growth Performance, Intestinal Health, and Immune Response of Nursery Pigs1. J. Anim.
 • Soltan MA 2008. Effect of Dietary Organic Acid Supplementation on Egg Production, Egg Quality and Same Blood Serum Parameters in Laying Hens. Int. J. Poult. Sci., 7, 613-621.
 • Talebi E, Zarei A, Abolfathi ME 2010. Influence of Three Organic Acids on Broiler Performance. A. J. Poult. Sci., 4, 7-11.
 • Walker GM 1999. Yeast Physiology and Biotechnology. S. 350, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Yang Y, Iji PA, Kocher A, Thomson E, Mikkelsen LL, Choct M 2008. Effects of Mannan Oligosaccharide in Broiler Chicken Diets on Growth Performance, Net Energy Utilization, Nutrient Digestibility, and Intestinal Microflora. Br. Poult. Sci. 49, 186-194.
 • Zhang AW, Lee BD, Lee SK, Lee KW, An GH, Song, KB, Lee, CH 2005. Effects of Yeast (Saccharomyces Cerevisiae) Cell Components on Growth Performance.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Beyhan YETER (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Özkan ALTUN

Bibtex @araştırma makalesi { ksutarimdoga442559, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9149}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {751 - 756}, doi = {10.18016/ksudobil.397124}, title = {Kuru Maya (Saccharomyces cerevisiae)’ nın Etlik Civcivlerde Büyüme Performansına Etkisi}, key = {cite}, author = {YETER, Beyhan and ALTUN, Özkan} }
APA YETER, B , ALTUN, Ö . (2018). Kuru Maya (Saccharomyces cerevisiae)’ nın Etlik Civcivlerde Büyüme Performansına Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (5), 751-756. DOI: 10.18016/ksudobil.397124
MLA YETER, B , ALTUN, Ö . "Kuru Maya (Saccharomyces cerevisiae)’ nın Etlik Civcivlerde Büyüme Performansına Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 751-756 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/38256/442559>
Chicago YETER, B , ALTUN, Ö . "Kuru Maya (Saccharomyces cerevisiae)’ nın Etlik Civcivlerde Büyüme Performansına Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 751-756
RIS TY - JOUR T1 - Kuru Maya (Saccharomyces cerevisiae)’ nın Etlik Civcivlerde Büyüme Performansına Etkisi AU - Beyhan YETER , Özkan ALTUN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.397124 DO - 10.18016/ksudobil.397124 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 751 EP - 756 VL - 21 IS - 5 SN - -2619-9149 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.397124 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.397124 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Kuru Maya (Saccharomyces cerevisiae)’ nın Etlik Civcivlerde Büyüme Performansına Etkisi %A Beyhan YETER , Özkan ALTUN %T Kuru Maya (Saccharomyces cerevisiae)’ nın Etlik Civcivlerde Büyüme Performansına Etkisi %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P -2619-9149 %V 21 %N 5 %R doi: 10.18016/ksudobil.397124 %U 10.18016/ksudobil.397124
ISNAD YETER, Beyhan , ALTUN, Özkan . "Kuru Maya (Saccharomyces cerevisiae)’ nın Etlik Civcivlerde Büyüme Performansına Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 / 5 (Ekim 2018): 751-756. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.397124