Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 5, Sayfalar 757 - 764 2018-10-31

The Influence of Different Feeding Methods Applied During Milk Suckling Period on Developmental Performance and Some Blood Parameters of Holstein-Friesian Calves
Süt Emme Döneminde Uygulanan Farklı Besleme Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Gelişim Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Ali KAYGISIZ [1] , Elif AK SÖNMEZ [2]

44 139

In this study, the effect of applied different feeding programs on growth, health and blood parameters of Holstein-Friesian Calves were investigated. According to calves sex, period and weaning weight were not different significantly (p>0.05) except for first week, but the effects of treatment groups were seen significant (p<0.05) after second week of experiment. Groups that were fed with normal or acidified milk gained higher body weight than groups were fed with feed. According to birth weight, regression of period weights was significant (P <0.05) and regression of period weights according to weekly dry matter consumption was found significant (P <0.05) after 5th week. The effect of calves sex on chest measurements were not significant (P ˃0.05) whereas the effect of fed treatment was found significant (P <0.05) after 5th week of growth. Groups that fed with normal or acidified milk had larger chest size than the feeding group. Milk feeding, dry matter consumption and feed intake ability were not changed according to sex whereas the effect of treatment groups was changed significantly (P <0.05). Compare to acidified milk and feed consumed group, milk consumed calves employ more milk but less pellet feed, hay feed and less dry matter in total. The effect of the treatment groups on number of days exposed to diarrhea was found insignificant. When calves fed with acidified milk or calves feed, healthy days numbers were higher than number of diarrhea days.  However, the number of days of diarrhea was found statistically shorter (P <0.05) in calves feed with acidified milk or formula.  The effects of sex were found significant (P<0.05) for G-GT, glucose and insulin among blood parameters. When these parameters were compared according to sex males calves have lower values than female calves. The effect of treatment groups was found to be significant (P <0.05) for G-GT, triglyceride and growth hormone in blood parameters. G-GT and growth hormone levels were higher in the control group and lower in terms of triglyceride than the related parameters. On the other hand, statistically, the number of days of diarrhea days was found shorter in calves fed with acidified milk or formula fed group (P <0.05). Using acidified milk during the period of milk sucking period did not cause any adverse effects on the development characteristics or feed consumption in calves. 

Bu çalışmada süt emme döneminde Siyah Alaca buzağılara uygulanan farklı beslenme programlarının buzağıların gelişmeleri ile bazı sağlık ve kan parametrelerine etkileri incelenmiştir. Dönem ve mama/sütten kesim ağırlıklarına cinsiyet etkisi 1. hafta ağırlığı hariç önemsiz (P>0.05) bulunurken, muamele gruplarının etkisi ise 2. haftadan itibaren önemli (P<0.05)  bulunmuştur. Normal veya ekşitilmiş süt alan gruplar mama grubundan daha yüksek canlı ağırlık değerlerine sahip olmuşlardır. Doğum ağırlığına göre dönem ağırlıklarını regresyonu önemli (P<0.05), haftalık kuru tüketimlerine göre dönem ağırlıklarını regresyonu 5. haftadan itibaren önemli (P<0.05) bulunmuştur. Gögüs ölçülerine cinsiyetin etkisi tüm dönemlerde önemsiz bulunurken, muamele gruplarının etkisi ise 5. haftadan itibaren önemli (P<0.05)  bulunmuştur. Normal veya ekşitilmiş süt alan gruplar mama grubundan daha geniş göğüs ölçüsüne sahip olmuşlardır. Süt yem ve kuru madde tüketimleri ile yemden yararlanma yeteneğine cinsiyet etkisi önemsiz (P>0.05), muamele gruplarının etkisi ise önemli (P<0.05) bulunmuştur.  Normal süt tüketen grup, ekşitilmiş süt ve mama tüketen gruplara göre daha fazla süt ancak daha az miktarda pelet yem ve kaba yem, toplamda ise daha az kuru madde tüketmişlerdir. İshalli geçen gün sayısına muamele gruplarının etkisi önemsiz bulunmuştur.  İstatistiki olarak önemsiz olmakla beraber ekşitilmiş süt veya mama ile beslenen buzağılarda normal geçen gün sayısı daha fazla, ishalli geçen gün sayısı daha azdır. Ancak, istatistiki olarak ekşitilmiş süt veya mama ile beslenen buzağılarda sulu geçen gün sayısı daha kısa bulunmuştur (P<0.05). Cinsiyet etkisi kan parametrelerinden G-GT, glikoz ve insilün için önemli (P<0.05) bulunmuştur. Söz konusu parametlerde erkekler dişilerden daha düşük değerlere sahip olmuşlardır. Muamele gruplarının etkisi kan parametrelerinden G-GT, trigliserit ve büyüme hormonu için önemli (P<0.05) bulunmuştur. Söz konusu parametrelerden G-GT ve büyüme hormonu bakımından normal süt tüketen grup daha yüksek, trigliserit bakımından ise daha düşük değerlere sahip olmuşlardır. Buzağılara süt emme döneminde ekşitilmiş süt verilmesi gelişme özellikleri veya yem tüketiminde herhangi bir olumsuzluğa neden olmamıştır.  Diğer yandan, istatistiki olarak ekşitilmiş süt veya mama ile beslenen buzağılarda sulu geçen gün sayısı daha kısa bulunmuştur (P<0.05).
 • Anonim, 2011a. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Tıbbi Laboratuvar Kan Glikoz Analizleri (725TTT110). http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kan %20Glikoz%20Analizi.pdf. (Erişim Tarihi: 05.03.2015).
 • Anonim, 2011b. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Tıbbi Laboratuvar Kan Proteinleri Analizi (725TTT112). http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/ Kan%20Glikoz%20Analizi.pdf. (Erişim Tarihi: 25.05.2015).
 • Anonim, 2011c. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Tıbbi Laboratuvar Kanda Bilirubin ve Enzim Analizleri (725TTT114). http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/ Kanda%20Bilirubin%20Ve%20Enzim%20 Analizeri.pdf. Erişim Tarihi:08.03.2015.
 • Anonim, 2011d. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Tıbbi Laboratuvar Otoanalizorde Biyokimyasal Kan Analizleri (725TTT115). http://megep.meb.gov.tr/ mte_program_modul/ moduller_pdf/ Otoanaliz% C3%B6rde%20 Biyokimyasal%20Kan%20Analizleri.pdf. (Erişim Tarihi:08.03.2015).
 • Anonim, 2011e. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Tıbbi Laboratuvar Düşük Konsantrasyonlu Maddelerin Ölçümü (725TTT116). http://megep.meb.gov.tr/ mte_program_modul/moduller_ pdf/D%C3%BC%C5 %9F%C3%BCk%20Konsantrasyonlu%20Maddelerin %20%C3%961% C3%A7%C3%BCm%C3%BC.pdf. (Erişim Tarihi: 10.03.2015).
 • Ayyılmaz T, Uzmay C 2010. A research on growth performance of Holstein calves fed the mixture of cold acidified milk replacer and colostrum. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 47 (3) : 291-302.
 • Bayram B, Yanar M, Güler O, Metin J 2007. Growth performance, health and behavioural characteristics of Brown Swiss calves fed a limited amount of acidified whole milk. Ital J Anim Sci 6: 273-279.
 • Costello R. 2005. Causative agents of calfhood diarrhea. A Division of Merrick Animal Nutrition, Inc. www.merricks.com.
 • Cowles, K.E., White, R.A., Whitehouse, N.L., Erickson, P.S., 2006. Growth characteristics of calves fed an intensified milk replacer regimen with additional lactoferrin. J. Dairy Sci. 89 : 4835–4845.
 • Eren V 2009. The effect of acidified milk on body weight gain, some blood parameters and health in calves. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20 (2) :17-21.
 • Güler O, Yanar M, Bayram B, Metin J. 2006. Performance and health of dairy calves fed limited amounts of acidified milk replacer. S Afr J Anim Sci 36(3): 149-154.
 • Hall GA, Jones PW, Morgan JH 1992. Calf diarhoea, chapter 12, in “Bovine Medicine Diseases and Husbandry of Cattle” Editors, AH Andrews, RW Blowey, H Boyd, RG Eddy, 1st Ed., Blackwell Science Ltd.,Oxford.
 • Hill, T.M., Aldrich, J.M., Schlotterbeck, R.L., 2005. Nutrient sources for solid feed and factors affecting thier intake by calves. In: Garnsworthy, P.C. (Ed.), Calf and Heifer Rearing, Nottingham University Press, Nottingham, UK., pp. 113–134.
 • Kaya A, Uzmay C, Alçiçek A, Kaya İ 2000. A research on rearing calves with acidified whole milk. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 24(4): 413-422.
 • Kirchgessner M 1985. Hayvan Besleme. Tübitak Yayınları No: 611.
 • Langoni H, Linhares AC, Avilas FA, Da Silva AV, Elias AO 2004. Contribution to the study of diarrhea etiology in neonate dairy calves in São Paulo state, Brazil, Brazilian Journ al of Veterinary Research and Animal Science 41: 313-319.
 • Larson LL, Owen FG, Albright JL, Appleman RD, Lamb RC, Muller LD 1977. Guidelines Toward More Uniformity in Measuring and Reporting Calf Experimental Data. Jornal of Dairy Science, 60: 989–991.
 • Metin J, Yanar M. Güler O, Bayram B, Tüzemen N. 2006. Ekşitilmiş Sütle Beslenen Buzağıların Gelişme, Sağlık ve Davranış Özellikleri. Indian Veterinary Sci., 976-979.
 • Özalpaydın HB. 2014. Kekik yağı (Origanum onites) kullanımının süt içen siyah alaca buzağılarda gelişim performansı üzerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • SAS, 2000: SAS User’s Guide, Statistics, fifth ed. SAS Inc., Cary,NC.
 • Stolpmann V. 1983. Theory and practice of rearing calves on cold milk. Pages 7-15 in Modern Feeding Methods for Rearing Calves. ROCHE Information Service, Animal Nutrition Department. Switzerland.
 • Todd CG, Leslie KE, Millman ST, Bielmann V, Anderson NG, Sargeant JM, DeVries TJ 2017. Clinical trial on the effects of a free-access acidified milk replacer feeding program on the health and growth of dairy replacement heifers and veal calves. Journal of Dairy Science .100 (1) : 713-725.
 • Tüzemen N, Yanar M 2013. Buzağı Yetiştirme Teknikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları, No : 232 , Erzurum.
 • Uyeno Y, Kawashima K, Hasunuma T, Wakimoto W, Noda M, Nagashima S, ... Kushibiki S 2013. Effects of cellooligosaccharide or a combination of cellooligosaccharide and live Clostridium butyricum culture on performance and intestinal ecology in Holstein calves fed milk or milk replacer. Livestock Science, 153(1): 88-93.
 • Yanar M, Güler O, Bayram B, Metin J 2006. Effects of feeding acidified milk replacer on the growth, health and behavioural characteristics of Holstein Friesian calves. Turk J. Vet. Anim. Sci. 30: 235-241.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5302-2730
Yazar: Ali KAYGISIZ

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Elif AK SÖNMEZ

Bibtex @araştırma makalesi { ksutarimdoga442620, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9149}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {757 - 764}, doi = {}, title = {Süt Emme Döneminde Uygulanan Farklı Besleme Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Gelişim Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {KAYGISIZ, Ali and AK SÖNMEZ, Elif} }
APA KAYGISIZ, A , AK SÖNMEZ, E . (2018). Süt Emme Döneminde Uygulanan Farklı Besleme Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Gelişim Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (5), 757-764. Retrieved from http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/38256/442620
MLA KAYGISIZ, A , AK SÖNMEZ, E . "Süt Emme Döneminde Uygulanan Farklı Besleme Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Gelişim Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 757-764 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/38256/442620>
Chicago KAYGISIZ, A , AK SÖNMEZ, E . "Süt Emme Döneminde Uygulanan Farklı Besleme Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Gelişim Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 757-764
RIS TY - JOUR T1 - Süt Emme Döneminde Uygulanan Farklı Besleme Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Gelişim Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi AU - Ali KAYGISIZ , Elif AK SÖNMEZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 757 EP - 764 VL - 21 IS - 5 SN - -2619-9149 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Süt Emme Döneminde Uygulanan Farklı Besleme Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Gelişim Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi %A Ali KAYGISIZ , Elif AK SÖNMEZ %T Süt Emme Döneminde Uygulanan Farklı Besleme Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Gelişim Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P -2619-9149 %V 21 %N 5 %R %U
ISNAD KAYGISIZ, Ali , AK SÖNMEZ, Elif . "Süt Emme Döneminde Uygulanan Farklı Besleme Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Gelişim Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 / 5 (Ekim 2018): 757-764.