Makale Yayın Sırası

Yıl : 2018, Cilt : 21, Sayı : 1


291077

Karstik Orman Ekosistemlerinde Anakayalara ait Petrografik, Toprak ve Vejetasyon Özelliklerinin Araştırılması (Kahramanmaraş-Andırın Sarımsak Dağı Örneği)

21 (1)

282557

Türkiye’den Yeni Teratolojik Kene (Acari: Ixodidae) Örnekleri

21 (1)

285930

Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının, Kuluçka ve Kuluçka Sonrası Performans Özelliklerine Etkisi

21 (1)

285929

Kanonik Korelasyon Katsayısının Elde Hesaplanması: KSÜ Zootekni Bölümü Öğrenci Tanıma Anketi Örneği

21 (1)

286051

Tobit Model Ve Bir Uygulama

21 (1)

292857

Aşağı Fırat Havzasında Kafes Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi

21 (1)

286272

Chondrostoma regium’ un kas ve gonat dokusu total lipit, fosfolipit ve triaçilgiserol yağ asidi kompozisyonu

21 (1)

289192

Orta Doğu Fırat Havzası'nda su eksikliğinin susamın biyokimyasal ve büyümesine olan etkisi

21 (1)

298876

Tavuk Etlerinden İzole edilen E. Coli O157:H7 antibiyotik dirençi

21 (1)

294786

Geleneksel Yöntemlerle Yapılmış Peynirlerden Leuconostoc sp ve Pediococcus sp.’lerin İzolasyonu, Moleküler Tanımlanması ve Kısmi Karakterizasyonu

21 (1)

293209

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Yeşil Acı Biberlerdeki Kapsaisinin DNA Koruyuculuğu Üzerine Etkisi

21 (1)

286699

Biyolojik Azot Giderim Prosesinde Sınırlı Amonyumun Etkisi

21 (1)

 

 

 

 

 

Yıl : 2018, Cilt : 21, Sayı : 2

304125

Organik Buğday Tarımı Ülkemizde Hangi Koşullarda Daha Uygun Alternatif Olabilir

21 (2)

297173

Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın Üreme Biyolojisi

21 (2)

303021

Bazı Schiff Bazlarının Saccharomyces cerevisiae BY4741 Kültür Ortamlarında Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri

21 (2)

304398

Saha Şartlarında Aerobik Stabilite Süresince Mikrobiyal Kompozisyondaki Değişikliklerim Termal Kamera Görüntüleme Tekniği ile Değerlendirilmesi

21 (2)

298369

Sığırcılık İşletmelerinde Hayvan Sağlığı, Veteriner Sağlık Hizmetleri ve Yetiştirici Memnuniyeti ve Beklentileri: Erzurum İli Narman İlçesi Örneği

21 (2)

302230

Türkiye Faunası İçin İki Yeni Neophyllobius (Acari: Prostigmata: Camerobiidae) Türü

21 (2)

301486

Türkiye’den Yeni Bir Helophorus Fabricius, 1775 Kaydı ile Birlikte, Şanlıurfa İli Hydrophiloidea (Coleoptera: Helophoridae, Hydrochidae ve Hydrophilidae) Faunası

21 (2)

302249

Coğrafi İşaretli Erzurum Küflü Peynirinin Tüketici Tercihlerine Dayalı Pazarlama Taktik ve Stratejileri

21 (2)

287802

Modicogryllus truncatus’un (Orthoptera: Gryllidae) Büyümesi ve Üremesi Üzerine Değişik Besinlerin Etkileri

21 (2)

309374

Araceae Familyasına Ait Arum nickelii Schott ve Monotipik Arisarum vulgare O.Targ.-Tozz Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik bir Araştırma

21 (2)

307030

Anticancer Properties of Salvia Pilifera Extracts, Chlorogenic Acid and Caffeic Acid on Prostate Cancer Cells

21 (2)

301457

Doğu Akdeniz Bölgesinde Farklı Sıra Aralıklarının Pamuk Bitkisinin (Gossypium Hirsutum L.) Verim ve Sulama Suyu Miktarına Etkisi

21 (2)

 

 

 

 

 

 

 

Yıl : 2018, Cilt : 21, Sayı : 3

NO

Makale  adı

Künye

297060

Borik Asit’in Farklı Gelişim Evrelerindeki Drosophila Melonagaster’in Dış İskeleti Üzerine Etkisi

21 (3)

305572

Kahramanmaraş İlindeki İki Özel İşletmede Kültür Irkı Sığırların Adaptasyon Düzeylerinin Sigorta Hasar Tazminatı Alma Kriteri Bakımından Karşılaştırılması

21 (3)

304169

Karaçalı Meyvesinin (Paliurus Spina Christi Mill.) Stz ile İndüklenen Diabetik Ratlarda Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

21 (3)

264177

Farklı Yemleme Sistemlerinin Alman Alaca ve Saanen Keçilerinde Performans ve Süt Kompozisyonu Üzerine Etkisi

21 (3)

296558

Farklı Mikroalg ve Ticari Yemlerin Rotifer (Brachionus plicatilis, Müller 1786) Büyümesi, Protein ve Yağ Asidi Profiline Etkisi

21 (3)

309596

Özlüce Baraj Gölü (Elazığ-Bingöl)’nde Yaşayan Capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri

21 (3)

320511

Meteorolojik verilerin mekânsal değişkenliği üzerine bir karşılaştırma: Kahramanmaraş örneği

21 (3)

323450

Kara Asker Sineği Hermetia illucens (Linnaeus, 1758)

21 (3)

322478

Astragalus diphtherites FENZL var. diphtherites and Astragalus gymnalopecias RECH. FIL’in gövde ve kök kısımlarından farklı çözücüler ile elde edilen özütlerin invitro antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi

21 (3)

334237

Laktasyon Eğrileri Modellemesinde Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrileri (MARS) Yöntemi Uygulaması

21 (3)

332980

In Vitro Koşullarda Ceratophyllum demersum L.’un Krom (III) Akümülasyonunun Araştırılması

21 (3)

320180

Bitkilerde Melatonin ve Üstlendiği Görevler

21 (3)


Yıl : 2018, Cilt : 21, Sayı : 4

308577

Ayrık Elemanlar Metodunun Tarım Makineleri Tasarımında Kullanımı

21 (4)

298973

In vitro Şartlar Altında 'Bursa Siyahı' (Ficus carica L.) İncir Çeşidinin Morfolojisi Üzerine Tuzun Etkisi

21 (4)

330559

Galata Köprüsü Olta Balıkçılığının Av Araçları, Birim Av Gücü ve Sosyolojik Özellikleri Bakımından Yapısal Analizi

21 (4)

311776

Doğu Kayını Meşceresindeki Farklı Sosyal Sınıftaki Ağaçlarda Günlük Ekofizyolojik Tepkiler

21 (4)
21 (4)