1. Propiltiourasil Etken Maddesine Sahip Bir Antitiroid İlaç Olan Propycil®’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/273803)
 2. Sefalosporin Grubu Bir Antibiyotik Olan Sefuroksim aksetil (Aksef®)’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288581)
 3. Sefalosporin Grubu Bir Antibiyotik Olan Sefuroksim aksetil (Aksef®)’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264069)
 4. Penisilin Grubu Bir Antibiyotik Olan Amoksisilin-Klavulanik Asit (Amoklavin®)’in Antibakteriyel Aktivitesi ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289458)
 5. Estimation of Turkey’s Import Demand Elasticity for Lint Cotton: An ARDL Bounds Testing Approach (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243897)
 6. Determination of the Most Appropriate Covariance Structure for Data with Missing Observations in Repeated Measures Design (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22838/243820)
 7. Arpa Ön Verim Denemesi Materyalinin Arpa Çizgili Yaprak Lekesi Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349261)
 8. Su Stresine Toleranslı Yer fıstığı (Arachis hypogaea) Hatlarının Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349225)
 9. Farklı Ketencik [Camelina sativa (L.) Crantz.] Genotiplerinin Ham Yağ Oranları ve Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349198)
 10. Doğal Turşulardan İzole Edilen Lactobacillus plantarum Suşlarının İzolasyonu ve Tanımlanması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22833/243767)
 11. Geleneksel Yoğurtlardan Đzole Edilen Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus’ ların Tanımlanması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27744/293105)
 12. Güney Anadolu Kırmızısı ve Yerli Güney Sarısı Sığırların Bazı Vücut Özelliklerinin Karşılaştırması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243925)
 13. Using Culture and PCR Technique for Detection of Escherichia coli O157:H7 in Duhok Cheese (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22844/243867)
 14. Echinops phaeocephalus (Asteraceae) Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/288299)
 15. Identification of Ticks on Tortoises (Testudo graeca) and Investigation of Some Pathogens in these Ticks in Kahramanmaras, Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243789)
 16. Topraktan İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Madde Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264070)
 17. Topraktan İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Madde Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288582)
 18. Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Yapısı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288574)
 19. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243922)
 20. Potentiality of Some Agricultural Residues and Industrial Wastes As Manure (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22831/243743)