1. Propiltiourasil Etken Maddesine Sahip Bir Antitiroid İlaç Olan Propycil®’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/273803)
 2. Sefalosporin Grubu Bir Antibiyotik Olan Sefuroksim aksetil (Aksef®)’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264069)
 3. Sefalosporin Grubu Bir Antibiyotik Olan Sefuroksim aksetil (Aksef®)’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288581)
 4. Penisilin Grubu Bir Antibiyotik Olan Amoksisilin-Klavulanik Asit (Amoklavin®)’in Antibakteriyel Aktivitesi ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289458)
 5. Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288587)
 6. Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264075)
 7. Echinops phaeocephalus (Asteraceae) Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/288299)
 8. Aykırı Gözlemlerin Belirlenmesinde Kullanılan Bazı Đstatistikler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30560/330726)
 9. Estimation of Turkey’s Import Demand Elasticity for Lint Cotton: An ARDL Bounds Testing Approach (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243897)
 10. Pamukta Lif Kalite Özelliklerinde Melez Azmanlığı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288561)
 11. Topraktan İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Madde Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264070)
 12. Topraktan İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Madde Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288582)
 13. Effects of Temperature Treatments on the Germination of Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich.) Seeds (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22843/243828)
 14. Orta Doğu Fırat Havzası'nda su eksikliğinin susamın biyokimyasal ve büyümesine olan etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30391/286272)
 15. Using Culture and PCR Technique for Detection of Escherichia coli O157:H7 in Duhok Cheese (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22844/243867)
 16. Zeytinyağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289473)
 17. Tavuk Etlerinden İzole edilen E. Coli O157:H7 antibiyotik dirençi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30391/289192)
 18. Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22837/243803)
  • 1 (current)