1. Propiltiourasil Etken Maddesine Sahip Bir Antitiroid İlaç Olan Propycil®’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/273803)
 2. Sefalosporin Grubu Bir Antibiyotik Olan Sefuroksim aksetil (Aksef®)’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288581)
 3. Sefalosporin Grubu Bir Antibiyotik Olan Sefuroksim aksetil (Aksef®)’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264069)
 4. Penisilin Grubu Bir Antibiyotik Olan Amoksisilin-Klavulanik Asit (Amoklavin®)’in Antibakteriyel Aktivitesi ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289458)
 5. Farklı Ketencik [Camelina sativa (L.) Crantz.] Genotiplerinin Ham Yağ Oranları ve Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349198)
 6. Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264075)
 7. Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288587)
 8. Echinops phaeocephalus (Asteraceae) Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/288299)
 9. Aykırı Gözlemlerin Belirlenmesinde Kullanılan Bazı Đstatistikler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30560/330726)
 10. Estimation of Turkey’s Import Demand Elasticity for Lint Cotton: An ARDL Bounds Testing Approach (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243897)
 11. Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/348896)
 12. Pamukta Lif Kalite Özelliklerinde Melez Azmanlığı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288561)
 13. Topraktan İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Madde Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264070)
 14. Topraktan İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Madde Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288582)
 15. Effects of Temperature Treatments on the Germination of Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich.) Seeds (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22843/243828)
 16. Using Culture and PCR Technique for Detection of Escherichia coli O157:H7 in Duhok Cheese (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22844/243867)
 17. Zeytinyağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289473)
 18. Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22837/243803)
  • 1 (current)