1. Echinops phaeocephalus (Asteraceae) Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/288299)
 2. Primula vulgaris Yaprak Ekstraktının Antioksidan ve Sitotoksik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/288175)
 3. Çeşitli Gıda Atıklarının Toplam Fenolik Madde İçeriğinin, Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22841/243836)
 4. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Yeşil Acı Biberlerdeki Kapsaisinin DNA Koruyuculuğu Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30391/294786)
 5. Şanlıurfa (Akabe mevki) Doğal Mera Bitkilerinin Floristik Kompozisyonu, Gelişme Dönemleri ve Topraklarının Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289475)
 6. Fındık (Corylus avellana L.) Yeşil Kabuk ve Yaprak Ekstraklarında Biyolojik Aktivite Tayini (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264067)
 7. Fındık (Corylus avellana L.) Yeşil Kabuk ve Yaprak Ekstraklarında Biyolojik Aktivite Tayini (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288579)
 8. Sefalosporin Grubu Bir Antibiyotik Olan Sefuroksim aksetil (Aksef®)’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264069)
 9. Biber Fidelerinde Yapraktan Yapılan Melatonin Uygulamalarıyla Üşüme Stresine Karşı Toleransın Arttırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264064)
 10. Sefalosporin Grubu Bir Antibiyotik Olan Sefuroksim aksetil (Aksef®)’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288581)
 11. Kahramanmaraş Bölgesinde Yetişen Işgın (Rheum ribes L.)’ın Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27744/293096)
 12. Electroporation-Mediated GFP Gene Transfer into Model Organism Chlamydomonas reinhardtii ()
 13. Balık ve Balık Ürünlerinde Biyojen Aminler ve Önemi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243878)
 14. Bazı Bitki Ekstrelerinin Propionibacterium acnes Üzerine Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243744)
 15. Penisilin Grubu Bir Antibiyotik Olan Amoksisilin-Klavulanik Asit (Amoklavin®)’in Antibakteriyel Aktivitesi ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289458)
 16. Propiltiourasil Etken Maddesine Sahip Bir Antitiroid İlaç Olan Propycil®’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/273803)
 17. Satureja hortensis Bitkisinin Uçucu Yağlarının Hordeum Vulgare L. Tohumları Üzerine Genotoksik Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289453)
 18. Electroporation-Mediated GFP Gene Transfer into Model Organism Chlamydomonas reinhardtii (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288565)
 19. Topraktan İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Madde Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264070)
 20. Topraktan İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Madde Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288582)