1. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/281738)
 2. n<p Boyutlu Biyolojik Verilerde Farklı Kümeleme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22835/243787)
 3. Meta Analiz ve Tarımsal Uygulamalar (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22840/243827)
 4. Genetic Analysis of Fiber Traits in Cotton (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22840/243807)
 5. Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Maraş Tarhanası Tüketim Biçimlerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243883)
 6. A comparative study of some productive traits in commercial poultry farms in Duhok Region. (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22829/243718)
 7. Japon Bıldırcınlarında Karkas Ağırlığına Etki Eden Bazı Karkas Parça Ölçülerinin Path Analizi ile İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254774)
 8. Antepfıstığında Toprak İşleme Yöntemlerinin Yabancı Ot Yoğunluğu ve Ürün Verimine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243884)
 9. Ecology and Flora of Wadi Al Jimi, Eastern Abu Dhabi Emirate, United Arab Emirates (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22829/243722)
 10. Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243911)
 11. Determination of Boron Level in Feeds Used in Cattle Nutrition in Regions of Central Anatolia and Mediterranean of Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22839/243823)
 12. Estimation of Turkey’s Import Demand Elasticity for Lint Cotton: An ARDL Bounds Testing Approach (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243897)
 13. Türkiye’de Arazi Toplulaştırması Üzerine Yapılmış Akademik Çalışmaların Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243896)
 14. Salçalık Biber Bitkisinde Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Düzeylerinin Verim Üzerine Etkileri ve Ekonomik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264060)
 15. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264078)
 16. Kahramanmaraş İlinde Karada Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22831/243741)
 17. Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264074)
 18. Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22831/243750)
 19. Ekmeklik Buğdayda Bazı Başak Özelliklerinin Kalıtımı ve Populasyon Farklılıklarının Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243894)
 20. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288591)