1. Sızıntı Suyundan Fenton-Benzeri Prosesi İle Kimyasal Oksijen İhtiyacı ve Renk Giderimine ZVI ve H2O2 Konsantrasyonlarının Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/270444)
 2. Effect of Endosulfan in Drinking Water to Sulfur-Based Autotrophic Denitrification (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22837/243813)
 3. Çok Kriterli Karar Verme Analizi ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Su Kalitesinin Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254775)
 4. Investigation of Mutagenic Effects Of Some Synthetic Direct Dyes In Textile Industry By Using Umu - Test (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243759)
 5. Pinus brutia Ten. (Kızılçam) Kozalak ve Yaprak Biyomasının Boya Biyosorpsiyon/Desorpsiyon Potansiyeli (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22842/243838)
 6. Taze Kesilmiş Baklada Yüksek Dozda Sitrik Asit Uygulamalarının Polifenol Enzim Aktivitesi ve Kalite Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264063)
 7. Termik Santral Kömür Emisyonlarına Dirençli Leptolyngbya sp. Biyokütle Optimizasyonu ve Kömür Emisyonlarından CO2 Fiksasyonu (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264066)
 8. Termik Santral Kömür Emisyonlarına Dirençli Leptolyngbya sp. Biyokütle Optimizasyonu ve Kömür Emisyonlarından CO2 Fiksasyonu (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288578)
 9. Potentiality of Some Agricultural Residues and Industrial Wastes As Manure (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22831/243743)
 10. Characteristic Properties of Kahramanmaras Honey Samples (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33395/371577)
 11. Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264075)
 12. Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288587)
 13. Toprakta Ağır Metal Gideriminde Solucanların Kullanımı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254776)
 14. Altı Sigma, Yalın Üretim ve Yalın Altı Sigma Metodolojisinin Tarımsal İşletmelerde Verimlilik ve Kalite Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289454)
 15. Determination of Meteorological Forest Fire Risks in Mediterranean Climate of Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254787)
 16. Yeni Toprak Kalite İndeks Değerlerine Göre Orman Toprak Sağlığının İzlenmesi: Kuzgun Havzası Örneği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22839/243810)
 17. Türkiye Orjinli Yulaf Genotiplerinin Basit Dizi Tekrarları (SSR) Markörleriyle Karakterizasyonu (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/323480)
 18. Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22831/243750)
 19. Ketencik Bitkisinin (Camelia sativa) Kanatlı Beslenmesinde Kullanılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22841/243846)
 20. Identification of Ticks on Tortoises (Testudo graeca) and Investigation of Some Pathogens in these Ticks in Kahramanmaras, Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243789)
  • 1 (current)