1. n<p Boyutlu Biyolojik Verilerde Farklı Kümeleme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22835/243787)
 2. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/281738)
 3. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288591)
 4. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264078)
 5. Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi: Kıyıköy Örneği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289463)
 6. Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi İle Bazı Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerinin Çeşit Özellik Biplot Analizi İle Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/348902)
 7. Tek Faktörlü Çalışmalarda Alt Grup Tasarımlı Kontrast Analizi ve Pamuk Verilerine Uygulanması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349183)
 8. Kahramanmaraş il Merkezinde Tüketicilerin Sigara ve Maraş Otu Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289471)
 9. Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Zeleny Sedimantasyon Analizi ve Diğer Kalite Paramatreleri ile İlişkisinin İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349266)
 10. Türkiye’de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22838/243798)
 11. Ekmeklik Buğdayda Bazı Başak Özelliklerinin Kalıtımı ve Populasyon Farklılıklarının Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243894)
 12. Kahramanmaraş İlinde Karada Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22831/243741)
 13. Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22837/243803)
 14. Salçalık Biber Bitkisinde Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Düzeylerinin Verim Üzerine Etkileri ve Ekonomik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264060)
 15. Su Stresine Toleranslı Yer fıstığı (Arachis hypogaea) Hatlarının Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349225)
 16. Japon Bıldırcınlarında Karkas Ağırlığına Etki Eden Bazı Karkas Parça Ölçülerinin Path Analizi ile İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254774)
 17. Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243911)
 18. Genetic Analysis of Fiber Traits in Cotton (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22840/243807)
 19. Kahramanmaraş İlindeki Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243779)
 20. Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264074)