1. Yerel Yulaf Hatlarının Kahramanmaraş Koşullarındaki Performansı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288588)
 2. Yerel Yulaf Hatlarının Kahramanmaraş Koşullarındaki Performansı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264076)
 3. Kahramanmaraş İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27435/288545)
 4. Kahramanmaraş Ormanlarının Orman Ekosistemleri İzleme Programı Kapsamında İrdelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254786)
 5. Kahramanmaraş İlindeki Tekstil Firmalarının Dış Ticaret Yapısı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288560)
 6. Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Yapısı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288574)
 7. Kahramanmaraş İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22845/243869)
 8. Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243911)
 9. Kahramanmaraş Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Damla Sulama Damlatıcılarının Hidrolik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288590)
 10. Nutrient Uptake Efficiency of Peach Varieties in Kahramanmaraş, Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22845/243874)
 11. Kahramanmaraş İli Bombus Arı Türleri ve Bulundukları Bitki Örtüsünün Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/286440)
 12. Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Maraş Tarhanası Tüketim Biçimlerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243883)
 13. Nutrient Uptake Efficiency of Peach Varieties in Kahramanmaraş, Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27435/288550)
 14. Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Kırmızıbiberin Üretim Yapısı ve Kurutma Yöntemleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22833/243720)
 15. Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243799)
 16. Kahramanmaraş Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Damla Sulama Damlatıcılarının Hidrolik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264077)
 17. Kahramanmaraş İlinde Yetiştirilen Biberlerde Biber Bakteriyel Leke Hastalığının Etmeninin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243888)
 18. Tarımsal Alan Kullanım Değişimlerinin Bazı Peyzaj Metrikleri ile İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/281535)
 19. Yerel Cin Mısırı Genotiplerinin Kahramanmaraş Koşullarında Tarımsal Özelliklerinin Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243872)
 20. Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22837/243803)