1. Determination of Solar Energy Potential in Kahramanmaras Province (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22843/243835)
 2. Kahramanmaras Sütçü Đmam Üniversitesi Meyve Bahçesindeki Nematodlar ve Trofik Grupları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30560/330722)
 3. Prevalance of Stone Fruit Viruses in Almond Orchard of Kahramanmaras Sütçü Imam University (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243754)
 4. Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30560/330718)
 5. Contribution to the Knowledge of the Orchard Aphid (Hemiptera: Aphididae) Fauna of Istanbul and Kahramanmaras (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22844/243859)
 6. Identification of Ticks on Tortoises (Testudo graeca) and Investigation of Some Pathogens in these Ticks in Kahramanmaras, Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243789)
 7. Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenim Başarısını Etkileyen Faktörler : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288586)
 8. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Kahramanmaraş’ta Dört Hafif Klinik Olgunun Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22830/243730)
 9. Kahramanmaraş il Merkezinde Tüketicilerin Sigara ve Maraş Otu Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289471)
 10. Kahramanmaraş İlinde Yetiştirilen Biberlerde Biber Bakteriyel Leke Hastalığının Etmeninin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243888)
 11. Evaluation of Fruit Characteristics of Blackberry Genotypes Grown in Eastern Mediterranean (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22845/243873)
 12. Evaluation of Fruit Characteristics of Blackberry Genotypes Grown in Eastern Mediterranean (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27435/288546)
 13. Kahramanmaraş İlindeki Tekstil Firmalarının Dış Ticaret Yapısı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288560)
 14. Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Kırmızıbiberin Üretim Yapısı ve Kurutma Yöntemleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22833/243720)
 15. Kahramanmaraş İlinde Karada Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22831/243741)
 16. Kahramanmaraş Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Damla Sulama Damlatıcılarının Hidrolik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288590)
 17. Kahramanmaraş Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Damla Sulama Damlatıcılarının Hidrolik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264077)
 18. Kahramanmaraş İli Badem Ağaçlarında Bakla Zınnı (Epicometis Hirta (Poda, 1761)) (Coleoptera: Scarabaeidae)’nın Farklı Tuzaklarla Yakalanması Üzerine Araştırma (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243906)
 19. Kahramanmaraş'ta Süt Sığırı İşlemelerinden Toplanan Çiğ Süt Örneklerinin Somatik Hücre Sayısının AB Normları ve Subklinik Mastitis Bakımından Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243772)
 20. Tarımsal Alan Kullanım Değişimlerinin Bazı Peyzaj Metrikleri ile İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/281535)