1. Kahramanmaras Yöresine Ait Sifalı Bitkilerin Antimikrobiyal Aktiviteleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33395/371570)
 2. Characteristic Properties of Kahramanmaras Honey Samples (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33395/371577)
 3. Determination of Solar Energy Potential in Kahramanmaras Province (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22843/243835)
 4. Kahramanmaras Sütçü Đmam Üniversitesi Meyve Bahçesindeki Nematodlar ve Trofik Grupları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30560/330722)
 5. Göksu Çayı (Nurhak-Kahramanmaras) Balık Faunası ve Bazı Morfometrik Özellikleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/31021/371553)
 6. Prevalance of Stone Fruit Viruses in Almond Orchard of Kahramanmaras Sütçü Imam University (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243754)
 7. Kahramanmaras Đlinde Belirlenen Bazı Entomopatojen Funguslar ve Đlin Entomopatojen Fungus Kullanımı Bakımından Değerlendirmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33395/371589)
 8. Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30560/330718)
 9. Contribution to the Knowledge of the Orchard Aphid (Hemiptera: Aphididae) Fauna of Istanbul and Kahramanmaras (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22844/243859)
 10. Identification of Ticks on Tortoises (Testudo graeca) and Investigation of Some Pathogens in these Ticks in Kahramanmaras, Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243789)
 11. Bazı Đnsektisitlerin Kahramanmaras Yöresinde En Çok Rastlanılan Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae), Aphidius uzbekistanicus Luzhetzki (Hymenoptera: Aphidiidae) ve Nabis punctatus Costa (Hemiptera: Nabidae) Üzerindeki Kalıntı Toksisitelerinin Laboratuar Kosullarında Arastırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/31021/371559)
 12. Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri:3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/31021/371505)
 13. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/31021/371501)
 14. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Kahramanmaraş’ta Dört Hafif Klinik Olgunun Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22830/243730)
 15. Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenim Başarısını Etkileyen Faktörler : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288586)
 16. Kahramanmaraş il Merkezinde Tüketicilerin Sigara ve Maraş Otu Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289471)
 17. Kahramanmaraş Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Pestisitlerin Toprak Mikroorganizmaları Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/31021/371489)
 18. Kahramanmaraş İlinde Yetiştirilen Biberlerde Biber Bakteriyel Leke Hastalığının Etmeninin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243888)
 19. Bazı Çeltik Genotiplerinin Kahramanmaraş Koşullarında Verim ve Verim Unsurlarının Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/31021/371509)
 20. Evaluation of Fruit Characteristics of Blackberry Genotypes Grown in Eastern Mediterranean (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22845/243873)