1. Dişi Etlik Piliçlerde Treonine Özgü Yem Seçiminin Performans Ölçütleri ve Karkas Özelliklerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22841/243841)
 2. Ayçiçek Asit Yağının Broyler Piliçlerin Genel Performans, Karkas ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264072)
 3. Ayçiçek Asit Yağının Broyler Piliçlerin Genel Performans, Karkas ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288584)
 4. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/281738)
 5. Arazi Toplulaştırılması Etkinliğinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22833/243763)
 6. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264078)
 7. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288591)
 8. Ontogenetik Varyabilite ve Bitki Yoğunluğunun Şeker Otu Verimine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349275)
 9. Zeytinyağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289473)
 10. Organik Kırmızıbiber Üretiminde Uygulanan Üretim Sistemlerinin Ekonomik Performanslarının Karşılaştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243723)
 11. Böcek Kökenli Protein Kaynaklarının Yem Değeri Ve Kanatlıların Beslenmesinde Kullanılabilme Olanakları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264053)
 12. Comparison of Macro and Micro Mineral Compositions of Some Alternative Protein Sources Used in Livestock with Respect of Fish Diets Requirements in Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243868)
  • 1 (current)