1. Primula vulgaris Yaprak Ekstraktının Antioksidan ve Sitotoksik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/288175)
 2. Tıbbi Olarak Kullanılan Bazı Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenmeleri Üzerine Farklı Uygulamaların Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243907)
 3. Bazı Bitki Ekstrelerinin Propionibacterium acnes Üzerine Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243744)
 4. Kahramanmaras Yöresine Ait Sifalı Bitkilerin Antimikrobiyal Aktiviteleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33395/371570)
 5. Antepfıstığında Toprak İşleme Yöntemlerinin Yabancı Ot Yoğunluğu ve Ürün Verimine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243884)
 6. Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Tritikale Hatlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254784)
 7. İlkbaharda Uygulanan Fosforun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349211)
 8. Salçalık Biber Bitkisinde Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Düzeylerinin Verim Üzerine Etkileri ve Ekonomik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264060)
 9. Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteri Uygulamalarının Farklı Sulama Seviyelerinde Yetiştirilen Lahanada Fide Gelişimi, Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264062)
 10. Termik Santral Kömür Emisyonlarına Dirençli Leptolyngbya sp. Biyokütle Optimizasyonu ve Kömür Emisyonlarından CO2 Fiksasyonu (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264066)
 11. Termik Santral Kömür Emisyonlarına Dirençli Leptolyngbya sp. Biyokütle Optimizasyonu ve Kömür Emisyonlarından CO2 Fiksasyonu (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288578)
 12. Türkiye’de Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyokömür Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288580)
 13. Taze Kesilmiş Baklada Yüksek Dozda Sitrik Asit Uygulamalarının Polifenol Enzim Aktivitesi ve Kalite Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264063)
 14. Türkiye’de Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyokömür Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264068)
 15. Esansiyel Yağların Eklenmesinin, Sığırlardan İzole Edilen Rumen Funguslarının Yaşama Oranları ve Lignoselülolitik Enzim Aktivitelerine Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289457)
  • 1 (current)