1. Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/280469)
 2. Sera Koşullarında Mermer Tozunun Karbondioksit Kaynağı ve Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288576)
 3. Anaerobik Rumen Fungus Caecomyces sp. GMLF12'nin Linoleate Isomerase Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22831/243749)
 4. The Effect of Some Sugars on the Growth of Aspergillus niger (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22843/243858)
 5. Termik Santral Kömür Emisyonlarına Dirençli Leptolyngbya sp. Biyokütle Optimizasyonu ve Kömür Emisyonlarından CO2 Fiksasyonu (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264066)
 6. Termik Santral Kömür Emisyonlarına Dirençli Leptolyngbya sp. Biyokütle Optimizasyonu ve Kömür Emisyonlarından CO2 Fiksasyonu (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288578)
 7. Kahramanmaraş İlindeki İçme, Kullanma ve Çevresel Suların Mikrobiyolojik Niteliğinin Membran Filtrasyon Sistemi İle Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288554)
 8. Malik Asit Uygulamalarının S.aureus Biyofilmleri Üzerinde Antibiyofilm Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243913)
 9. Gaziantep İlinde Antepfıstığı Üretim Ekonomisi Araştırması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243871)
 10. Investigation of Nitrate Pollution in Groundwater Used for Irrigation in Konya Karapinar Region, Central Anatolia (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254780)
 11. Esansiyel Yağların Eklenmesinin, Sığırlardan İzole Edilen Rumen Funguslarının Yaşama Oranları ve Lignoselülolitik Enzim Aktivitelerine Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289457)
 12. Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22831/243750)
 13. Arazi Toplulaştırılması Etkinliğinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22833/243763)
  • 1 (current)