1. Balık ve Balık Ürünlerinde Biyojen Aminler ve Önemi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243878)
 2. Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/280469)
 3. Besinler ve Beslenme Çalışmalarında Drosophila (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264046)
 4. Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler (Diyarbakır İli Örneği) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288573)
 5. Kahramanmaraş'ın Coğrafi İşaretli Ürünleri ve İlin Potansiyel Durumu (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288564)
 6. Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243911)
 7. Sumac (Rhus Coriaria L.) and Ginger (Zingiber Officinale) as Feed Additive in Poultry Nutrition (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243877)
 8. The Preliminary Study on The Contamination of Warehouse-Stored Pistachios with Aflatoxinogenic Fungi in Kermanshah, Iran: The Tip of The Iceberg (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27744/293100)
 9. Kefir ve Sağlık (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22844/243865)
 10. Gıda Sanayinde Yüksek Basınç Uygulamalarındaki Besin Kayıpları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22839/243825)
 11. Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22831/243750)
 12. Pazarlamada Fuarların Rolü ve Önemi (Yalova Süs Bitkileri İhtisas Fuarı Örneği) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22833/243766)
 13. Yüksek Sıcaklığın Alman Hamamböceği, Blatella germanica (Dictyoptera: Blattellidae), Erginlerine Ölüm Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288568)
 14. Türkiye’de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22838/243798)
 15. Using Culture and PCR Technique for Detection of Escherichia coli O157:H7 in Duhok Cheese (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22844/243867)
 16. Orta Doğu Fırat Havzası'nda su eksikliğinin susamın biyokimyasal ve büyümesine olan etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30391/286272)
 17. Effect of Watery and Alcoholic Medicinal Plants Extractions on In-Vitro Ruminant (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22842/243843)
 18. Ketencik Bitkisinin (Camelia sativa) Kanatlı Beslenmesinde Kullanılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22841/243846)
 19. Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22837/243803)
 20. Malik Asit Uygulamalarının S.aureus Biyofilmleri Üzerinde Antibiyofilm Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243913)