1. Evaluation of Fruit Characteristics of Blackberry Genotypes Grown in Eastern Mediterranean (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27435/288546)
 2. Evaluation of Fruit Characteristics of Blackberry Genotypes Grown in Eastern Mediterranean (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22845/243873)
 3. Prevalance of Stone Fruit Viruses in Almond Orchard of Kahramanmaras Sütçü Imam University (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243754)
 4. Salçalık Biber Bitkisinde Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Düzeylerinin Verim Üzerine Etkileri ve Ekonomik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264060)
 5. Prunus Türlerine Ait Bazı Meyve Klon Anaçlarının (Şeftali, Erik ve Kiraz) Odun Çelikleri ile Köklendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/281479)
 6. Sumac (Rhus Coriaria L.) and Ginger (Zingiber Officinale) as Feed Additive in Poultry Nutrition (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243877)
 7. Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler (Diyarbakır İli Örneği) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288573)
 8. Pıtrak (Xanthium strumariumL.) Bitkisinin Kültüre Alınma Potansiyelinin İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243910)
 9. Kahramanmaraş İlinde Yetiştirilen Biberlerde Biber Bakteriyel Leke Hastalığının Etmeninin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243888)
 10. The Effects of Benzyladenine Applications on Branching of ‘Mondial Gala’ Apple Nursery Trees on MM.106 in the First Year Growth (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/31021/371556)
 11. Elma Üretiminde Pazarlama Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Isparta Senirkent İlçesi Örneği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254779)
 12. Sera Koşullarında Mermer Tozunun Karbondioksit Kaynağı ve Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288576)
 13. Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Popülasyonlarında Gelişme Dönemlerine Göre Verim ve Bazı Özelliklerin Değişimi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288575)
 14. Ekmeklik Buğdayda Bazı Başak Özelliklerinin Kalıtımı ve Populasyon Farklılıklarının Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243894)
 15. Remazol Navy Blue Boyar Maddesinin Saccharomyces cerevisiae tarafından Biyosorpsiyonunun Araştırılması* (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243773)
 16. Türkiye ‘de Yayılış Gösteren Bazı Taksonların Karyolojik Yönden Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264079)
 17. Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27435/288547)
 18. Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22845/243875)
 19. Türkiye ‘de Yayılış Gösteren Bazı Taksonların Karyolojik Yönden Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288592)
 20. Dişi Etlik Piliçlerde Treonine Özgü Yem Seçiminin Performans Ölçütleri ve Karkas Özelliklerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22841/243841)