1. Gıda Sanayinde Yüksek Basınç Uygulamalarındaki Besin Kayıpları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22839/243825)
 2. Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/280469)
 3. Çeşitli Gıda Atıklarının Toplam Fenolik Madde İçeriğinin, Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22841/243836)
 4. Türkiye’de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22838/243798)
 5. Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22837/243803)
 6. Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243799)
 7. Kahramanmaraş İlinde Karada Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22831/243741)
 8. Aşağı Fırat Havzasında Kafes Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30391/286051)
 9. Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler (Diyarbakır İli Örneği) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288573)
 10. Kahramanmaraş'ın Coğrafi İşaretli Ürünleri ve İlin Potansiyel Durumu (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288564)
 11. Balık ve Balık Ürünlerinde Biyojen Aminler ve Önemi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243878)
 12. Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288587)
 13. Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264075)
 14. Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243911)
 15. İstanbul Prens Adaları’nda Küçük Ölçekli Balıkçılık Yapısının Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288585)
 16. Kahramanmaraş İlindeki Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243779)
 17. Balık Unu Yerine Kısmen Kullanılan Akasya (Acacia karroo) Tohumu Ununun Sazan (Cyprinus carpio) Yavrularında Büyüme ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243905)
 18. Cardio vascular effects of Hawthorn (Crataegus monogyna) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243774)
 19. İstanbul Prens Adaları’nda Küçük Ölçekli Balıkçılık Yapısının Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264073)
 20. Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Yöneticilerin Özellikleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22844/243824)