1. The Effect of Some Plant Extracts on Root-knot Nematode Meloidogyne incognita Populations on Pepper and Tomatoes (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22842/243848)
 2. Vascular Plant Species of Hujran Basin-Erbil / Iraq (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264055)
 3. Endemik Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham. (Lamiaceae) Türünün Toprak-Bitki İlişkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288566)
 4. Yerel Cin Mısırı Genotiplerinin Kahramanmaraş Koşullarında Tarımsal Özelliklerinin Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243872)
 5. Arthrobacter (ROA) ve Kadife Çiçeği (Tagetes patula) Ekstraktlarının Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Populasyonuna Karşı Etkinliği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254782)
 6. Hayvan Beslemede Antibiyotik ve Antiparaziterlere Alternatif Olarak Bitkisel Ekstraklar ve Pelinotu'nun (Artemisia Absinthium) Kullanılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22835/243786)
 7. Yoncada (medicago sativa l.) Kuraklık Stresi ve Tolerantlık Mekanizması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264057)
 8. Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteri Uygulamalarının Farklı Sulama Seviyelerinde Yetiştirilen Lahanada Fide Gelişimi, Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264062)
 9. İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısırda Ekim Şekilleri ile Farklı Bitki Sıklıklarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/348937)
 10. Kahramanmaras Sütçü Đmam Üniversitesi Meyve Bahçesindeki Nematodlar ve Trofik Grupları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30560/330722)
 11. Yem Üretimi Amacıyla Yetiştirilen Sakız Fasulyesinde (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Farklı Sıra Aralıklarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349013)
 12. Diagnosis of Nematode Populations Found in Chard, Barley and Onion Grown in North of Iraq and South of Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288556)
 13. Kuru Koşullarda Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Yetiştiriciliğinde Gidya Uygulamasının Bazı Toprak ve Bitki Özelliklerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243926)
 14. Effects of Different Sowing Arrangements and Nitrogen Applications on Yield and Yield Components of Oilseed Sunflower in Dryland Conditions (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243908)
 15. Bazı Bitki Ekstrelerinin Propionibacterium acnes Üzerine Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243744)
 16. Türkiye ve ABD Orijinli Yulaf Genotiplerinin Kahramanmaraş-Afşin Koşullarında Soğuğa Dayanıklılıkların Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22829/243725)
 17. Ontogenetik Varyabilite ve Bitki Yoğunluğunun Şeker Otu Verimine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349275)
 18. Effect of Watery and Alcoholic Medicinal Plants Extractions on In-Vitro Ruminant (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22842/243843)
 19. Ecology and Flora of Wadi Al Jimi, Eastern Abu Dhabi Emirate, United Arab Emirates (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22829/243722)
 20. Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288563)