1. Investigation of Nitrate Pollution in Groundwater Used for Irrigation in Konya Karapinar Region, Central Anatolia (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254780)
 2. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/281738)
 3. Determination of Solar Energy Potential in Kahramanmaras Province (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22843/243835)
 4. Ekmeklik Buğdayda Bazı Başak Özelliklerinin Kalıtımı ve Populasyon Farklılıklarının Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243894)
 5. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264078)
 6. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288591)
 7. Salçalık Biber Bitkisinde Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Düzeylerinin Verim Üzerine Etkileri ve Ekonomik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264060)
 8. Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteri Uygulamalarının Farklı Sulama Seviyelerinde Yetiştirilen Lahanada Fide Gelişimi, Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264062)
 9. Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Zeleny Sedimantasyon Analizi ve Diğer Kalite Paramatreleri ile İlişkisinin İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349266)
 10. Antepfıstığında Toprak İşleme Yöntemlerinin Yabancı Ot Yoğunluğu ve Ürün Verimine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243884)
 11. Orta Anadolu Bölgesi Kuru Koşullarında Buğday Tabanlı Üretimde Doğrudan Ekim (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349258)
 12. The Effects of Chicken Box, Chick Paper Type and Flock Age on Sound Level and Leg Abnormalities in One-Day Old Chicks in the Hatchery (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22841/243852)
 13. Kuraklık Stresinde Buğday Genotiplerinde Verim Komponentleri ve Antioksidan Enzim Metabolizmasında Değişimler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349252)
 14. Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27435/288547)
 15. Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22845/243875)
 16. Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Kırmızıbiberin Üretim Yapısı ve Kurutma Yöntemleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22833/243720)
 17. Kahramanmaraş Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Damla Sulama Damlatıcılarının Hidrolik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264077)
 18. Kahramanmaraş Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Damla Sulama Damlatıcılarının Hidrolik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288590)
 19. Çok Kriterli Karar Verme Analizi ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Su Kalitesinin Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254775)
 20. Arazi Toplulaştırılması Etkinliğinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22833/243763)