1. Kahramanmaraş İli Bombus Arı Türleri ve Bulundukları Bitki Örtüsünün Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/286440)
 2. Vascular Plant Species of Hujran Basin-Erbil / Iraq (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264055)
 3. Endemik Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham. (Lamiaceae) Türünün Toprak-Bitki İlişkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288566)
 4. Yerel Cin Mısırı Genotiplerinin Kahramanmaraş Koşullarında Tarımsal Özelliklerinin Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243872)
 5. Kahramanmaras Sütçü Đmam Üniversitesi Meyve Bahçesindeki Nematodlar ve Trofik Grupları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30560/330722)
 6. Arthrobacter (ROA) ve Kadife Çiçeği (Tagetes patula) Ekstraktlarının Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Populasyonuna Karşı Etkinliği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254782)
 7. Nutrient Uptake Efficiency of Peach Varieties in Kahramanmaraş, Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22845/243874)
 8. Plants Used for Medical Purposes in Şanlıurfa (Turkiye) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22839/243822)
 9. Kirazda Sonbahar Üre Püskürtmesinin Spur Yaprakların Büyüklüğü ve Azot Düzeyi Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243851)
 10. Nutrient Uptake Efficiency of Peach Varieties in Kahramanmaraş, Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27435/288550)
 11. Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi: Kıyıköy Örneği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289463)
 12. Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteri Uygulamalarının Farklı Sulama Seviyelerinde Yetiştirilen Lahanada Fide Gelişimi, Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264062)
 13. Pıtrak (Xanthium strumariumL.) Bitkisinin Kültüre Alınma Potansiyelinin İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243910)
 14. Satureja hortensis Bitkisinin Uçucu Yağlarının Hordeum Vulgare L. Tohumları Üzerine Genotoksik Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289453)
 15. Türkiye ve ABD Orijinli Yulaf Genotiplerinin Kahramanmaraş-Afşin Koşullarında Soğuğa Dayanıklılıkların Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22829/243725)
 16. Bazı Bitki Ekstrelerinin Propionibacterium acnes Üzerine Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243744)
 17. Flora of the Region Between Ayaş, Kazan and Yenikent (Ankara/Turkey) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243892)
 18. Hayvan Beslemede Antibiyotik ve Antiparaziterlere Alternatif Olarak Bitkisel Ekstraklar ve Pelinotu'nun (Artemisia Absinthium) Kullanılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22835/243786)
 19. Çeşitli Gıda Atıklarının Toplam Fenolik Madde İçeriğinin, Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22841/243836)
 20. TANE ÜRÜNÜ İÇİN YETİŞTİRELEN İKİNCİ ÜRÜN MISIR ÇEŞİTLERİNİN BAZI VERİM ve KALİTE POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243768)