1. The Effect of Nitrogen Rates on Harmonization Ratio of Bread Wheat Cultivars (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22828/243736)
 2. Effect of Protein Levels and Degradability in the Ration on Awassi Lambs Performance 1-Productive Parameters (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243752)
 3. Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288563)
 4. Effect of Feeding Different Levels of Dietary Protein with High or Low Rumen Degradable: Undegradable Dietary Nitrogen on Awassi Lambs Performance 3-Selected Biochemical Parameters (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243777)
 5. Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Yapısı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288574)
 6. Effects of Gypsum Apllıcatıon and Mıxture Rates on Forage Yıelds of Alfalfa (Medicago Sativa L.) and Smooth Brome (Bromus İnermis Leyss) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243758)
 7. Türkiye ve ABD Orijinli Yulaf Genotiplerinin Kahramanmaraş-Afşin Koşullarında Soğuğa Dayanıklılıkların Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22829/243725)
 8. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264078)
 9. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288591)
 10. Effect of Feed Supplementation of Selenium and Vitamin E on Production Performance and Some Hematological Parameters of Broiler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243778)
 11. Akdeniz Meyve Sineğinin Feromon Tuzaklarla (Ceratitis capitata Wied.) (Diptera: Tephritidae)’nin Nar ve Hurmadaki Populasyon Takibi ve Zarar Oranının Tespiti (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243914)
 12. A comparative study of some productive traits in commercial poultry farms in Duhok Region. (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22829/243718)
 13. Organik Kırmızıbiber Üretiminde Uygulanan Üretim Sistemlerinin Ekonomik Performanslarının Karşılaştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243723)
 14. Şanlıurfa İlinde Siyah Alaca Irkı Sığırların Yetiştirici Şartlarında Bazı Adaptasyon Özellikleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288572)
 15. Elma Üretiminde Pazarlama Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Isparta Senirkent İlçesi Örneği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254779)
 16. Effects of Different Sowing Arrangements and Nitrogen Applications on Yield and Yield Components of Oilseed Sunflower in Dryland Conditions (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243908)
 17. Remazol Navy Blue Boyar Maddesinin Saccharomyces cerevisiae tarafından Biyosorpsiyonunun Araştırılması* (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243773)
 18. Yeniçağa (Bolu) Gölü'ndeki Kerevitlerin (Astacus leptodactylus) Bazı Dokularındaki Ağır Metal Birikim Farklılıkları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243753)
 19. Estimation of Turkey’s Import Demand Elasticity for Lint Cotton: An ARDL Bounds Testing Approach (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243897)
 20. Effect of Vitamin C, Red Pepper and Oak Leaves on Physiological and Productive Performance of Quail ()