1. Nehir Tipi Hidroelektrik Santralleri (NT-HES)’nin Neden Olduğu Sorunlar ve Rehabilitasyon Çalışmaları: Trabzon Örneği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288562)
 2. Zararlı Böceklerin Toplanmasında Kullanılacak Entegre Feromon Tuzak Sistemi: Böcek Toplama Kafesleri ()
 3. Kahramanmaraş İli Badem Ağaçlarında Bakla Zınnı (Epicometis Hirta (Poda, 1761)) (Coleoptera: Scarabaeidae)’nın Farklı Tuzaklarla Yakalanması Üzerine Araştırma (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243906)
 4. Elit İvesi Koyunlarında Meme Tipinin ve Bazı Çevre Faktörlerinin Süt Verimine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/285944)
 5. Zararlı Böceklerin Toplanmasında Kullanılacak Entegre Feromon Tuzak Sistemi: Böcek Toplama Kafesleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264065)
 6. Zararlı Böceklerin Toplanmasında Kullanılacak Entegre Feromon Tuzak Sistemi: Böcek Toplama Kafesleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288577)
 7. n<p Boyutlu Biyolojik Verilerde Farklı Kümeleme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22835/243787)
 8. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243922)
 9. Kahramanmaraş İlinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) (Domates Güvesi) 'nın Yayılışı ve Popülasyon Yoğunluğu (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/286437)
 10. Güney Anadolu Kırmızısı ve Yerli Güney Sarısı Sığırların Bazı Vücut Özelliklerinin Karşılaştırması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243925)
 11. Doğu Akdeniz Bölgesinde Bulunan Sulak Alanlarda Oluşan Toprakların Kil Minerali Özellikleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/288277)
 12. An Overwiev on Fishways and Their Designs (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22833/243769)
  • 1 (current)