1. Prunus Türlerine Ait Bazı Meyve Klon Anaçlarının (Şeftali, Erik ve Kiraz) Odun Çelikleri ile Köklendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/281479)
 2. Kahramanmaras Sütçü Đmam Üniversitesi Meyve Bahçesindeki Nematodlar ve Trofik Grupları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30560/330722)
 3. Akdeniz Meyve Sineğinin Feromon Tuzaklarla (Ceratitis capitata Wied.) (Diptera: Tephritidae)’nin Nar ve Hurmadaki Populasyon Takibi ve Zarar Oranının Tespiti (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243914)
 4. Kahramanmaraş İlinde Karada Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22831/243741)
 5. Aşağı Fırat Havzasında Kafes Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30391/286051)
 6. Kahramanmaraş İlindeki Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243779)
 7. Salçalık Biber Bitkisinde Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Düzeylerinin Verim Üzerine Etkileri ve Ekonomik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264060)
 8. Tekirdağ Koşullarında Yüksek Tünelde Hava Hareketi, Hava Sıcaklığı ve Nemin Birbirine Etkilerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264047)
 9. Kuru Koşullarda Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Yetiştiriciliğinde Gidya Uygulamasının Bazı Toprak ve Bitki Özelliklerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243926)
 10. Elma Üretiminde Pazarlama Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Isparta Senirkent İlçesi Örneği (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254779)
 11. Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22831/243750)
 12. Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288563)
 13. Evaluation of Fruit Characteristics of Blackberry Genotypes Grown in Eastern Mediterranean (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22845/243873)
 14. Evaluation of Fruit Characteristics of Blackberry Genotypes Grown in Eastern Mediterranean (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27435/288546)
 15. Güney Anadolu Kırmızısı ve Yerli Güney Sarısı Sığırların Bazı Vücut Özelliklerinin Karşılaştırması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243925)
 16. Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243799)
 17. Japon Bıldırcınlarında Karkas Ağırlığına Etki Eden Bazı Karkas Parça Ölçülerinin Path Analizi ile İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254774)
 18. Gaziantep Yöresi Tarım Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254785)
 19. Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Yapısı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288574)
 20. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243922)