1. Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243740)
 2. Siyah Alaca Sığırlarda Bazı Meme ve Vücut Ölçüleri ile Somatik Hücre Sayıları Arasındaki İlişkiler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243899)
 3. Kahramanmaraş Breeders Condıtıons The Relatıonshıp Between Turkısh Saanen Goats Mılk Yıeld Traıts, Some Udder Measurements And Scc (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22835/243788)
 4. Elit İvesi Koyunlarında Meme Tipinin ve Bazı Çevre Faktörlerinin Süt Verimine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/285944)
 5. Ekmeklik Buğdayda Bazı Başak Özelliklerinin Kalıtımı ve Populasyon Farklılıklarının Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243894)
 6. The Effect of Nitrogen Rates on Harmonization Ratio of Bread Wheat Cultivars (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22828/243736)
 7. İsviçre Esmeri Sığırlarda Akrabalı Yetiştirme Düzeyi ve Akrabalı Yetiştirmenin Süt Verim Özellikleri Üzerine Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22829/243716)
 8. Effects of Different Sowing Arrangements and Nitrogen Applications on Yield and Yield Components of Oilseed Sunflower in Dryland Conditions (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243908)
 9. Augmented Deneme Desenine Dayalı İleri Kademe Makarnalık Buğday (Triticum turgidum ssp durum) Hatlarının Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22835/243785)
 10. Genetic Analysis of Fiber Traits in Cotton (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22840/243807)
 11. Pamukta Lif Kalite Özelliklerinde Melez Azmanlığı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288561)
 12. Relation of the Quality and Nutrient Content in Some Hopful Common Vetch (Vicia sativa L.) Genotypes (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22840/243829)
 13. Yetiştirici Şartlarında Saanen x Kıl Melezi Keçilerinde Bazı Meme Ölçüleri ve Toplam Sağılabilir Süt Miktarı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289456)
 14. Kahramanmaraş'ta Süt Sığırı İşlemelerinden Toplanan Çiğ Süt Örneklerinin Somatik Hücre Sayısının AB Normları ve Subklinik Mastitis Bakımından Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243772)
 15. Yerel Yulaf Hatlarının Kahramanmaraş Koşullarındaki Performansı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264076)
 16. Yerel Yulaf Hatlarının Kahramanmaraş Koşullarındaki Performansı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288588)
 17. Bursa Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Susam (Sesamum indicum L.) Genotiplerinin Bazı Özelliklerinin İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349189)
 18. Siirt Koşullarında Kişniş Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349283)
 19. Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi İle Bazı Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerinin Çeşit Özellik Biplot Analizi İle Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/348902)
 20. Yazlık Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Diyarbakır Koşullarında Verim ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22838/243817)