1. Propiltiourasil Etken Maddesine Sahip Bir Antitiroid İlaç Olan Propycil®’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/273803)
 2. Penisilin Grubu Bir Antibiyotik Olan Amoksisilin-Klavulanik Asit (Amoklavin®)’in Antibakteriyel Aktivitesi ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289458)
 3. Sefalosporin Grubu Bir Antibiyotik Olan Sefuroksim aksetil (Aksef®)’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288581)
 4. Sefalosporin Grubu Bir Antibiyotik Olan Sefuroksim aksetil (Aksef®)’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264069)
 5. Meta Analiz ve Tarımsal Uygulamalar (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22840/243827)
 6. Primula vulgaris Yaprak Ekstraktının Antioksidan ve Sitotoksik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/288175)
 7. Japon Bıldırcınlarında Karkas Ağırlığına Etki Eden Bazı Karkas Parça Ölçülerinin Path Analizi ile İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254774)
 8. Kirazda Sonbahar Üre Püskürtmesinin Spur Yaprakların Büyüklüğü ve Azot Düzeyi Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243851)
 9. Türkiye’de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Almon Gecikme Modeli ile İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254778)
 10. Bazı Önemli Yazlık Sebzelerin Çimlenme Asamasında Nikele Tepkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30560/330707)
 11. Erzurum İli Kuzgun Baraj Gölü Havzasında Gerçek ve Potansiyel Erozyon Risk Alanlarının CORINE Yöntemiyle Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22839/243811)
 12. Çinko ve Bakırın Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758) için Akut Toksisitesinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22830/243742)
 13. Kahramanmaraş Bölgesinde Yetişen Işgın (Rheum ribes L.)’ın Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27744/293096)
 14. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/281738)
 15. Fındık (Corylus avellana L.) Yeşil Kabuk ve Yaprak Ekstraklarında Biyolojik Aktivite Tayini (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288579)
 16. Fındık (Corylus avellana L.) Yeşil Kabuk ve Yaprak Ekstraklarında Biyolojik Aktivite Tayini (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264067)
 17. Cardio vascular effects of Hawthorn (Crataegus monogyna) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243774)
 18. Toprakta Ağır Metal Gideriminde Solucanların Kullanımı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254776)
 19. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Yeşil Acı Biberlerdeki Kapsaisinin DNA Koruyuculuğu Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30391/294786)
 20. Determination of Meteorological Forest Fire Risks in Mediterranean Climate of Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254787)