1. Effect of Substitution of Barley by Whole Dates on Performance and Digestion of Awassi Lambs (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22838/243814)
 2. Effect of Feed Supplementation of Selenium and Vitamin E on Production Performance and Some Hematological Parameters of Broiler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243778)
 3. Effect of feeding chemical and microbial treated barley straw on performance and some serum biochemical attributes of Karadi lambs (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22830/243734)
 4. Effect of Vitamin C, Red Pepper and Oak Leaves on Physiological and Productive Performance of Quail (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22845/243850)
 5. Effect of Vitamin C, Red Pepper and Oak Leaves on Physiological and Productive Performance of Quail ()
 6. Effect of Vitamin C, Red Pepper and Oak Leaves on Physiological and Productive Performance of Quail (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27435/288544)
 7. Effect of Protein Levels and Degradability in the Ration on Awassi Lambs Performance 1-Productive Parameters (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243752)
 8. Effect of Feeding Different Levels of Dietary Protein with High or Low Rumen Degradable: Undegradable Dietary Nitrogen on Awassi Lambs Performance 3-Selected Biochemical Parameters (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243777)
 9. Kahramanmaraş İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22845/243869)
 10. Kahramanmaraş İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27435/288545)
 11. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/281738)
 12. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288591)
 13. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264078)
 14. Türkiye’nin Tarım Bölgeleri Bazında Mekanizasyon Düzeyinin Yersel Değişim Haritalarının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243901)
 15. Diagnosis of Nematode Populations Found in Chard, Barley and Onion Grown in North of Iraq and South of Turkey (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27436/288556)
 16. Çok Kriterli Karar Verme Analizi ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Su Kalitesinin Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254775)
 17. Estimation of Turkey’s Import Demand Elasticity for Lint Cotton: An ARDL Bounds Testing Approach (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243897)
 18. Zeytinyağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289473)
 19. Arazi Toplulaştırılması Etkinliğinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22833/243763)
 20. Bazı Fizyolojik Faktörlerin Etlik Piliçlerin Bacak Aksaklıkları Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264048)