1. Echinops phaeocephalus (Asteraceae) Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/288299)
 2. Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27435/288547)
 3. Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22845/243875)
 4. Evaluation of Fruit Characteristics of Blackberry Genotypes Grown in Eastern Mediterranean (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27435/288546)
 5. Evaluation of Fruit Characteristics of Blackberry Genotypes Grown in Eastern Mediterranean (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22845/243873)
 6. Relation of the Quality and Nutrient Content in Some Hopful Common Vetch (Vicia sativa L.) Genotypes (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22840/243829)
 7. Gaziantep Yöresi Tarım Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/23906/254785)
 8. Pıtrak (Xanthium strumariumL.) Bitkisinin Kültüre Alınma Potansiyelinin İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243910)
 9. Çeşitli Gıda Atıklarının Toplam Fenolik Madde İçeriğinin, Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22841/243836)
 10. Augmented Deneme Desenine Dayalı İleri Kademe Makarnalık Buğday (Triticum turgidum ssp durum) Hatlarının Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22835/243785)
 11. Böcek Kökenli Protein Kaynaklarının Yem Değeri Ve Kanatlıların Beslenmesinde Kullanılabilme Olanakları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25008/264053)
 12. Aspir Fosfolipitlerinin Fonksiyonel Yumurta Üretimi ve Yumurta Tavuklarında Yağlı Karaciğer Sendromunun Önlenmesindeki Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264071)
 13. Aspir Fosfolipitlerinin Fonksiyonel Yumurta Üretimi ve Yumurta Tavuklarında Yağlı Karaciğer Sendromunun Önlenmesindeki Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288583)
 14. The Effect of Adding Oxalic Acid and Phytic Acid to The Diet of Poultry on Calcium Contents of Eggshells (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22830/243731)
 15. Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Popülasyonlarında Gelişme Dönemlerine Göre Verim ve Bazı Özelliklerin Değişimi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288575)
 16. Türkiye’de Arazi Toplulaştırması Üzerine Yapılmış Akademik Çalışmaların Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243896)
 17. Balık Unu Yerine Kısmen Kullanılan Akasya (Acacia karroo) Tohumu Ununun Sazan (Cyprinus carpio) Yavrularında Büyüme ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243905)
 18. Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243911)
 19. Effect of adding Polyethylene Glycol and Polyvinyl Pyrrolidon on In Vitro Gas production of Pomegranate seed (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288571)
 20. Characteristic Properties of Kahramanmaras Honey Samples (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33395/371577)