1. Kahramanmaraş İlinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) (Domates Güvesi) 'nın Yayılışı ve Popülasyon Yoğunluğu (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/286437)
 2. Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30560/330718)
 3. Farklı Kişniş (Coriandrum sativum L.) Popülasyon ve Çeşitlerinde Sıra Arası Mesafesinin Tarımsal Özellikleri ve Sabit Yağ Oranına Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349274)
 4. Akdeniz Meyve Sineğinin Feromon Tuzaklarla (Ceratitis capitata Wied.) (Diptera: Tephritidae)’nin Nar ve Hurmadaki Populasyon Takibi ve Zarar Oranının Tespiti (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243914)
 5. Bacillus thuringiensis var. kurstaki’nin Salkım Güvesi (Lobesia botrana (Den. & Schiff.)) (Lepidoptera: Tortricidae) ve Yararlılara Karsı Etkilerinin Arastırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33395/371585)
 6. Antepfıstığında Toprak İşleme Yöntemlerinin Yabancı Ot Yoğunluğu ve Ürün Verimine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243884)
 7. İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısırda Ekim Şekilleri ile Farklı Bitki Sıklıklarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/348937)
 8. Ekmeklik Buğdayda Bazı Başak Özelliklerinin Kalıtımı ve Populasyon Farklılıklarının Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243894)
 9. Effects of Different Sowing Arrangements and Nitrogen Applications on Yield and Yield Components of Oilseed Sunflower in Dryland Conditions (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243908)
 10. Kahramanmaraş İlindeki Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243779)
 11. Karasu Çayı Alg Florası ve Su Kalitesi Üzerine Ekolojik ve İstatistik Bir Değerlendirme (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/264177)
 12. Orta ve Geçit Bölgelerine Uygun Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) Çeşitlerinin Geliştirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/348928)
 13. Orta ve Geçit Bölgelerine Uygun Kılçıksız Brom (Bromus İnermis Leyss ) Çeşitlerinin Geliştirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/348925)
 14. Yerel Cin Mısırı Genotiplerinin Kahramanmaraş Koşullarında Tarımsal Özelliklerinin Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243872)
 15. The Seasonal Infection Distribution of Piscicola geometra L., 1761 on Some Fishes (Cyprinidae) Living in Terkos Lake (Istanbul) (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22832/243755)
  • 1 (current)