1. Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Yapısı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288574)
 2. İsviçre Esmeri Sığırlarda Akrabalı Yetiştirme Düzeyi ve Akrabalı Yetiştirmenin Süt Verim Özellikleri Üzerine Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22829/243716)
 3. Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirmenin Süt ve Döl Verim Özellikleri ile Đlişkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27744/293119)
 4. Elit İvesi Koyunlarında Meme Tipinin ve Bazı Çevre Faktörlerinin Süt Verimine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/285944)
 5. Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22837/243803)
 6. Yetiştirici Şartlarında Saanen x Kıl Melezi Keçilerinde Bazı Meme Ölçüleri ve Toplam Sağılabilir Süt Miktarı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289456)
 7. Kahramanmaraş'ta Süt Sığırı İşlemelerinden Toplanan Çiğ Süt Örneklerinin Somatik Hücre Sayısının AB Normları ve Subklinik Mastitis Bakımından Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243772)
 8. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243784)
 9. Kübik Spline Regresyonların Süt Sığırcılığında Laktasyon Eğrilerinin Modellenmesinde Kullanımı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27744/293104)
 10. Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243740)
 11. Kahramanmaraş Breeders Condıtıons The Relatıonshıp Between Turkısh Saanen Goats Mılk Yıeld Traıts, Some Udder Measurements And Scc (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22835/243788)
 12. Ekmeklik Buğdayda Bazı Başak Özelliklerinin Kalıtımı ve Populasyon Farklılıklarının Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243894)
 13. TANE ÜRÜNÜ İÇİN YETİŞTİRELEN İKİNCİ ÜRÜN MISIR ÇEŞİTLERİNİN BAZI VERİM ve KALİTE POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243768)
 14. Şanlıurfa İlinde Siyah Alaca Irkı Sığırların Yetiştirici Şartlarında Bazı Adaptasyon Özellikleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288572)
 15. Antepfıstığında Toprak İşleme Yöntemlerinin Yabancı Ot Yoğunluğu ve Ürün Verimine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243884)
 16. Effects of Different Sowing Arrangements and Nitrogen Applications on Yield and Yield Components of Oilseed Sunflower in Dryland Conditions (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243908)
 17. Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Popülasyonlarında Gelişme Dönemlerine Göre Verim ve Bazı Özelliklerin Değişimi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288575)
 18. Augmented Deneme Desenine Dayalı İleri Kademe Makarnalık Buğday (Triticum turgidum ssp durum) Hatlarının Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22835/243785)
 19. Yerel Yulaf Hatlarının Kahramanmaraş Koşullarındaki Performansı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264076)
 20. Yerel Yulaf Hatlarının Kahramanmaraş Koşullarındaki Performansı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288588)