1. Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Yapısı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288574)
 2. İsviçre Esmeri Sığırlarda Akrabalı Yetiştirme Düzeyi ve Akrabalı Yetiştirmenin Süt Verim Özellikleri Üzerine Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22829/243716)
 3. Elit İvesi Koyunlarında Meme Tipinin ve Bazı Çevre Faktörlerinin Süt Verimine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/285944)
 4. Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22837/243803)
 5. Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirmenin Süt ve Döl Verim Özellikleri ile Đlişkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27744/293119)
 6. Yetiştirici Şartlarında Saanen x Kıl Melezi Keçilerinde Bazı Meme Ölçüleri ve Toplam Sağılabilir Süt Miktarı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289456)
 7. Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri:3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/31021/371505)
 8. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/31021/371501)
 9. Kahramanmaraş'ta Süt Sığırı İşlemelerinden Toplanan Çiğ Süt Örneklerinin Somatik Hücre Sayısının AB Normları ve Subklinik Mastitis Bakımından Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22834/243772)
 10. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243784)
 11. Kübik Spline Regresyonların Süt Sığırcılığında Laktasyon Eğrilerinin Modellenmesinde Kullanımı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27744/293104)
 12. Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22836/243740)
 13. Kahramanmaraş Breeders Condıtıons The Relatıonshıp Between Turkısh Saanen Goats Mılk Yıeld Traıts, Some Udder Measurements And Scc (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22835/243788)
 14. Bazı Çeltik Genotiplerinin Kahramanmaraş Koşullarında Verim ve Verim Unsurlarının Araştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/31021/371509)
 15. Eskişehir Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa Hat ve Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349240)
 16. Gözlü ve Altınova Tarım İşletmelerinde Islah Edilen Korunga Çeşitlerinin Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Ön Araştırmalar (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/348837)
 17. Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349245)
 18. Nazilli Koşullarına Adapte Olabilecek İleri Pamuk Hatlarının Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349210)
 19. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Kışlık -Yazlık Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349196)
 20. İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısırda Ekim Şekilleri ile Farklı Bitki Sıklıklarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/348937)